זכויות המיעוט הערבי

לבטל את הסכם חילופי הקרקעות בין המדינה לקק"ל

האגודה לזכויות האזרח ומרכז עדאלה פנו ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה ויינשטיין, לשר האוצר משה כחלון ולמ"מ רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון, בדרישה כי יפעלו לביטול הסכם חילופי הקרקעות שנחתם בין המדינה לקרן הקיימת לישראל (קק"ל) במאי 2009. להסכם הנ"ל ניתן תוקף במסגרת הסכם מקיף אשר נחתם בין המדינה לקק"ל ביום 18.11.2015. בהתאם להסכם חילופי הקרקעות, תעביר קק"ל לרשות מקרקעי ישראל קרקעות שבבעלותה, וכנגד זאת תעביר המדינה לקק"ל קרקעות פנויות באותו היקף בנגב ובגליל. בהסכם נקבע כי רשות מקרקעי ישראל תנהל את הקרקעות שיתקבלו מקק"ל "באופן שיישמרו עקרונות קק"ל ביחס לקרקעותיה".

עורכות הדין רג'ד ג'ראיסי מהאגודה וסוהאד בשארה מעדאלה טענו בפנייתן כי ניהול קרקעות בהתאם לעקרונות קק"ל עומד בסתירה מוחלטת לחובת המדינה לנהוג בשוויון בניהול כל קרקע שבאחריותה. קק"ל הבהירה מספר פעמים בעבר, כי עקרונותיה אוסרים על הקצאת זכויות במקרקעין שבבעלותה למי שאינו יהודי. במסגרת תגובות קק"ל לעתירות שונות, כתבו נציגיה כי "נאמנותה של קק"ל אינה נתונה, ולא יכול שתהא נתונה, לציבור הישראלי כולו. נאמנותה של קק"ל שמורה לעם היהודי לבדו – למענו היא נוסדה ולמענו היא פועלת." נוסף על כך כתבו נציגי קק"ל כי "קק"ל תטען כי אין מוטלת עליה חובה להקצות מקרקעותיה למי שאינם יהודים". בכך, טענו עורכות הדין בשארה וג'ראיסי, תפר הרשות את מחויבותה לפעול על פי אמות מידה של מנהל ציבורי תקין ועקרונות של שוויון, הגינות, תום לב וחלוקה צודקת של משאבי קרקע במדינה.

בפניית האגודה ועדאלה נטען כי העברת קרקעות מהמדינה לניהולה של קק"ל היא בלתי-חוקית שכן חל איסור, ע"פ ההלכה הפסוקה, להעביר משאבי קרקע לגופים אשר נוקטים במדיניות מפלה. בבג"ץ קעדאן נקבע כי "המדינה אינה יכולה להשתחרר מחובתה החוקית לנהוג בשוויון בהקצאת זכויות במקרקעין, על ידי שימוש בגוף שלישי הנוקט מדיניות מפלה. את שהמדינה אינה רשאית לעשות במישרין, אין היא רשאית לעשותו בעקיפין".

עוד צוין בפניית עדאלה והאגודה כי רוב הקרקעות שיועברו מקק"ל לבעלות המדינה הן אדמות שכבר שווקו ליהודים בלבד, בהתאם לעקרונות קק"ל, ולכן העברתן לא מגדילה את היצע הקרקעות שהמדינה עשויה לשווק לציבור הערבי.

בסיום מכתבן, עורכות הדין ג'ראיסי ובשארה הביעו את התנגדותם של הארגונים להעלאת מספר נציגי קק"ל ל-6 מתוך 13 חברי מועצת מקרקעי ישראל. "הסעיף הנ"ל הנו בלתי חוקתי, איננו יכול לשמש תכלית ראויה, בלתי מידתי ומנוגד לעקרונות המינהל הציבורי התקין", נכתב בפניית עדאלה והאגודה לזכויות האזרח.

לאור כל האמור לעיל, דרשו האגודה ועדאלה כי שר האוצר, היועץ למשפטי לממשלה ומ"מ מנהל מקרקעי ישראל יפעלו לביטול הסכם חילופי הקרקעות בין קק"ל למדינה.

פניית האגודה ומרכז עדאלה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.