תגובת האגודה להחלטת הממשלה בעניין התנועה האיסלמית

היום (17.11.2015) פורסם כי שר הביטחון הכריז על הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית כהתאחדות בלתי מותרת. ההכרזה נעשתה לפי תקנות ההגנה (שעת חירום) הדרקוניות משנת 1945. זהו צעד קיצוני במיוחד בהתחשב בעובדה שלא מיוחסות לתנועה האיסלמית פעולות טרור. ככל שחברים מסוימים בתנועה חשודים בביצוע עברות על החוק, כגון הסתה או תמיכה באלימות או בפעילות טרור, יש לפעול נגדם באפיקים פליליים.

ההחלטה התקבלה ללא הליך שיפוטי, באופן מנהלי בלבד, בלי שניתנה אפילו אפשרות לשימוע לפני יישומה. מצב זה מגביר את החשש מפני הליך לא תקין, ואף לא חוקי, שיש לו השלכות מרחיקות לכת על חופש ההתאגדות וחופש הביטוי במדינה.

הכרזת שר הביטחון על התנועה האסלאמית כהתאחדות בלתי מותרת לא מבדילה בין הפעילויות השונות של התנועה. לתנועה האיסלמית יש חשיבות רבה בחיי היומיום של רבים מהאזרחים הערבים בישראל, והיא מרכיב מרכזי בוועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי בישראל, הגוף המייצג את החברה הפלסטינית בישראל. ההכרזה חלה גם על המוסדות שעוסקים בדת, ברווחה, בחינוך ובתרבות, ובכך היא הופכת אנשים וארגונים רבים הקשורים במישרין ובעקיפין לתנועה האיסלמית לעבריינים.

 

קישורים: 

הקבינט החליט להוציא מחוץ לחוק את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל, הודעה באתר משרד ראש הממשלה, 17.11.2015

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות להתאגדות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.