הזכות לחשמל – חוברת עדויות

עדויות של צרכנים וצרכניות מרחבי הארץ על ניתוקי חשמל, על התעמרויות, ועל הקשיים הפיסיים והנפשיים שגורמים הניתוקים.

הזכות לחשמל היא זכות בסיסית. חשמל הוא משאב חיוני לקיום בכבוד ובבריאות, ובמקרים של מצב רפואי קשה או מזג אוויר קיצוני הוא אף תנאי לחיים. חימום מקום המגורים בחורף, קירור מזון ותרופות, הפעלת מכשור רפואי, ניהול חיי היומיום – כל אלה תלויים באספקת חשמל סדירה. במדינות רבות בעולם הוכרה הזכות לחשמל כזכות יסוד וכך גם במשפט הבינלאומי, בשורה של אמנות שעליהן חתומה מדינת ישראל.

במהלך השנים האחרונות, בנוסף לעלייה כללית ביוקר המחייה, עלו תעריפי החשמל לצרכן הביתי באורח ניכר, בעוד שגובהו הריאלי של השכר הממוצע במשק נותר ללא שינוי. עם הזמן החשמל הופך ממשאב בסיסי למותרות, אשר רבים אינם יכולים להרשות לעצמם לצרוך בהתאם לצורכיהם. עבור משפחות החיות במצוקה כלכלית, חשבון החשמל עלול להפוך לסיוט של ממש: הקושי למצוא את הכסף כדי לשלם את החשבון הגבוה; המאבק לשם פריסת תשלומים הוגנת; והריביות הגבוהות המוטלות כעונש על עיכוב בתשלום החוב. העוול הקשה ביותר הוא ניתוק החשמל לחייבים קשי יום.

פורום חשמל, שבו חברה האגודה לזכויות האזרח, פרסם חוברת עדויות זו, שנועדה לחשוף את הכשלים שמקשים כל כך על מימוש הזכות לחשמל באופן נאות. בחוברת קיבצנו שורה של עדויות של צרכנים וצרכניות מרחבי הארץ, המספרים על ניתוקי חשמל, על התעמרויות, ועל הקשיים הפיסיים והנפשיים שגורמים ניתוקי החשמל.

יש צורך דחוף וממשי בשינוי יסודי של מדיניות הממשלה בתחום החשמל: יש להוריד מחירים, לקבוע הנחות נוספות, לשנות את דרכי הגבייה, לאסור על ניתוקי חשמל לצרכנים בשל חוב, ולגבש כללים שקופים לחיבור צרכנים בעלי חוב לאספקת חשמל מופחתת במקום לנתקם מהחשמל.

אנו סבורים כי בישראל של שנת 2015 ראוי להבטיח שכל אישה ואיש, בלא תלות במצבם הכלכלי-חברתי, יהיו זכאים לאספקה של חשמל לצרכיהם הבסיסיים.

אנו תקווה כי העדויות שבחוברת יניעו את מקבלי ההחלטות למצוא פתרונות שיבטיחו כי הזכות לחשמל של כלל תושבי המדינה תמומש באופן הולם.

הזכות לחשמל: עדויות של אנשים החיים בעוני, ספטמבר 2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות לחשמל,הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),זכויות חברתיות

סגור לתגובות.