זכויות תושבי ירושלים המזרחית

כללים לאספקת מים בשכונות שמעבר לחומה: המדינה דואגת לגבייה בלבד

צילום: האגודה לזכויות האזרחצילום: האגודה לזכויות האזרח

בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בעניין אספקת המים בשכונות הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה, פרסמה רשות המים כללים להערות הציבור בעניין הסדרת "מודל ההספקה והחיוב במתחמים שאינם מוסדרים". אלא שהכללים לא עוסקים בשום צורה במודל האספקה של המים, אלא רק בחיוב עבור צריכתם במקומות שבהם מסרבות הרשויות לחבר את הבתים למים בשל העדר היתרי בניה.

הכללים קובעים שתאגיד המים יהיה פטור מהחובה למדוד את כמות המים שהתושבים צורכים ולחייבם לפי הכמות המדודה, ויוכל לגבות סכום קבוע מכל משפחה לפי הערכה כללית של הכמות שכל תושב צורך (לא ברור בדיוק איך החישוב הזה יבוצע). אין בכללים שום חובה להבטיח את זכותם של התושבים למים,  ואפילו אין חובה לספק את הכמות שבגינה יחוייבו התושבים. אין גם שום דרך לדעת שאכן התושבים יקבלו את הכמות שעבורה יחויבו, כי לא תתבצע מדידה של אספקת המים.

לעמדת האגודה, כללים אלה ייצרו עוול בלתי נסבל ובלתי חוקי של גבייה שרירותית של דמי מים, החורגת באופן קיצוני מהכללים החלים על גביית תשלום תמורת שירותים ציבוריים, תוך הותרת עשרות אלפי תושבים עם תשתיות מים לקויות ביותר שאינן מקיימות את זכויות היסוד שלהם למים. במקום לפתור את מצוקת המים הקשה ממנה סובלים תושבי השכונות שמעבר לחומה, כמו גם תושבים בישובים נוספים ברחבי הארץ, מבקשת רשות המים באמצעות כללים אלו לעקוף את חובותיה כלפי התושבים ולדאוג לאינטרס הגבייה בלבד באמצעות שיטת חישוב וגבייה בלתי ראויה. ראוי היה כי רשות המים תפעל למציאת פתרון שיענה הן על הצורך בגבייה עבור צריכת מים בהתאם לכללים החלים על כל אדם והן על החובה לספק מים לכל אדם באופן סביר וראוי.

הערות האגודה לטיוטת הכללים

 

קישורים:

שבתי בנדט, תושבי מזרח ירושלים ישלמו על מים – על אף שאינם מחוברים לתשתיות, וואלה, 12.7.2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית,מים וביוב

סגור לתגובות.