הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014

הצעת החוק הממשלתית כוללת שני פרקים: פרק אחד המבקש להרחיב מאוד את ההסדר החריג הקיים היום בחוק, ומאפשר הטלת מגבלות מינהליות על השימוש במקום פיזי, שעל פי החשד משמש וישמש לביצוע עבירות סחר בבני אדם; ופרק נוסף המבקש לקבוע בפעם הראשונה הסדר, המאפשר למשטרה ולבית המשפט להורות לספקי אינטרנט לחסום את הגישה לאתרים המשמשים לביצוע עבירות הימורים, פרסום תועבה הכולל דמות של קטין, וסחר בסמים.

לעניין הגבלת השימוש במקום פיזי: חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה-2005 נחקק לפני שנים אחדות על רקע קשיי אכיפה מיוחדים בתחום הטיפול בעבירות סחר בבני אדם, ועל רקע הפגיעה הקשה בקורבנות של עבירות אלה. הסדר זה הוא חריג, שכן הוא אינו מותנה בקיומו של הליך פלילי שבמסגרתו מוכח כי אכן בוצעו עבירות, והוא מאפשר שלילת זכויות יסוד לתקופה שעשויה להיות ארוכה מאד (או אף בלתי מוגבלת), על סמך חשדות בלתי מוכחים. הצעת החוק הנוכחית – המדגימה היטב את ה"מדרון החלקלק" בפעולה – מבקשת להרחיב הסדר חריג זה לרשימה ארוכה של עבירות נוספות – לרבות עבירות על חוק זכויות יוצרים, עבירות לפי פקודת סימני מסחר, עבירות סמים (לרבות שימוש עצמי), ועבירות ברכב. זאת, מבלי שמציעי ההצעה הסבירו מדוע נדרשת, כביכול, סטייה זו מהכללים המקובלים של המשפט הפלילי – כללים שנועדו להגן על האזרח מפני נקיטת צעדים פוגעניים נגדו ללא הוכחת אשמתו.

לעניין חסימת אתרי אינטרנט – הצטרפנו להערות מקיפות שהוגשו על ידי איגוד האינטרנט, פרופ' מיכאל בירנהק ועוד, לעניין הצורך לנהוג משנה זהירות בתחום רגיש זה, לבדוק היטב הן את נחיצות ההסדר והן את האפקטיביות שלו, ובכפוף לכך – להבטיח שכל הסדר בנושא, אם יחוקק, יכלול את הערובות הדרושות, לרבות מעורבות שיפוטית מוקדמת, כדי למנוע שימוש בו באופן שיפגע בחופש הביטוי מעבר לנדרש.

סטטוס: הצעת החוק פוצלה. החלק שעסק בהגבלת שימוש במקומות אושר בקריאה שנייה ושלישית ב-20.6.2016. החלק העוסק בהגבלת גישה לאתרי אינטרנט נדון בימים אלה בוועדת חוקה, חוק ומשפט.

נוסח הצעת החוק המקורית

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת חוקה, חוק ומשפט, נובמבר 2014

הנוסח הסופי של החוק והפרוטוקולים של הדיונים באתר הכנסת

 

חקיקה קשורה:

הגבלת גישה לאתרי אינטרנט

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,חופש הביטוי

סגור לתגובות.