הזכות לפרטיות

איסור לפרסם שם של בעל/ת דין

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

ע"א 41662-10-13
עו"ד: אבנר פינצ'וק
 

בדצמבר 2013 פנו הוועד למלחמה באיידס והאגודה לזכויות האזרח לבית המשפט המחוזי בלוד בבקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לדיון בסוגית פרסום שם בעל/ת-דין. המערער, אדם שחי עם HIV, הגיש תביעה נגד רופא שיניים בטענה שהופלה בשל מצבו הרפואי. בקשתו לאסור את פרסום שמו נדחתה: בית המשפט קבע, שהמערער ניהל בעבר ומנהל בהווה הליכים משפטיים בעילה המתבססת על "עובדת היותו חולה במחלת האיידס" ועל כן "יש אינטרס ציבורי לגילוי שם בעל הדין" והזכות לפרטיות "נסוגה מפני עקרון פומביות הדיון".

בבקשה ההצטרפות הסבירו הארגונים, כי לסוגיות העומדות בבסיס הערעור יש השפעה מכרעת על זכויות אנשים החיים עם HIV, ועל המאבק לעצירת התפשטותו:

"עצם העובדה שאדם טוען שהופלה בשל מוגבלות, צבע עור, מגדר וגו' היא כשלעצמה אין בה כל פסול. וכך גם אם הוא תובע על יסוד אותן טענות. נהפוך הוא – על בתי המשפט לעודד הגשת תביעות בשל אפליה ולא להעניש בגינן. מבלי שננקוט עמדה לגבי המחלוקות העובדתיות במקרה שלפנינו – הפליה של אנשים עם HIV היא תופעה רווחת ומצערת. אכן, קיים אינטרס ציבורי במיגור הפליה פסולה על צורותיה השונות אך תכלית זו אינה מצריכה לפגוע דווקא במי שהיה, או אפילו רק סבור שהיה קרבן להפליה. יהא אשר יהא אחריתה של תביעת המערער דכאן, רופאי שיניים, מעסיקים וכל אדם אחר מצווים שלא להפלות א/נשים עם HIV באשר הם – ולא רק את המערער… אין בהחלטה מושא הערעור, וגם לא ביתר נסיבות המקרה כדי לבסס "שיקולי מיקרו" שיצדיקו את הפגיעה החמורה בפרטיות המערער. אך גם אם היו כאלה, עדיין שומה עלינו לנקוט במשנה זהירות ולהימנע מחשיפתו על מנת שלא לפגוע בקהילת הא/נשים עם HIV, ובאינטרס הציבורי החשוב לביעור הפליה, ולהגנה על בריאות הציבור."

בפברואר 2014 התקיים דיון בתיק, ובסופו קיבל בית המשפט את הערעור ואסר לפרסם את שמו של המערער.

בקשה להצטרף לדיון כ"ידיד בית המשפט"

החלטה, 6.2.2014
 

הבקשה נכתבה בסיוע דנה ממן

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לפרטיות,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.