מהגרי עבודה

אישור התקנות בעניין עובדות הסיעוד משמעו השבת הסדר הכבילה

לקראת דיון שיתקיים ביום רביעי בוועדת הפנים מזהירים קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים והאגודה לזכויות האזרח, כי אישור התקנות החדשות יגביל את מספר המעסיקים וימנע מעובדות הסיעוד אפשרות להשתחרר מהעסקה פוגענית ונצלנית

 

ביום רביעי הקרוב, 19.2.2014, תדון ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתקנות הכניסה לישראל (אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד), התשע"ד-2013, ובתקנות הכניסה לישראל (אזורים גיאוגרפיים), התשע"ד-2013.

לקראת הישיבה מזהירים הארגונים קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים והאגודה לזכויות האזרח כי התקנות, המגבילות את יכולתן של מהגרות העבודה בתחום הסיעוד לעבור בין מעסיקים וכן מטילות מגבלות על האזורים הגיאוגרפיים בהם תותר העסקתן, מבקשות לייסד הסדר שנפסל בעבר במפורש על ידי בית המשפט העליון כבלתי חוקתי.

התקנות העוסקות באמצעי בקרה מאפשרות לשלול את רישיון העבודה של עובדות הסיעוד בגין "ניצול לרעה של האשרה והרישיון". מאחר וממילא על העובדות בתחום הסיעוד מוטל איסור על עזיבת המעסיק ללא מתן הודעה מראש, עולה חשש כי תקנות אלו מבקשות לאפשר שלילת  רישיון גם מעובדות שפעלו כחוק וכלל לא הפרו את תנאי רישיונן, כגון עובדות שהתפטרו תוך מתן הודעה מוקדמת ועובדות שעברו בין מעסיקים המחזיקים היתר העסקה כדין.

מטרתן המוצהרת של התקנות העוסקות באזורים גיאוגרפיים, היא הגברה של העסקת מהגרי עבודה בסיעוד בפריפריה. אולם במקום לאפשר תגמול מוגבר לעובדות במטרה לפצותן על הריחוק  ממרכזי קהילות ועל מיעוט המעסיקים היחסי, כוללות התקנות החדשות סנקציות וענישה שמשמעותן בפועל ייסוד משטר המבוסס על כבילה למעסיק לגבי עובדות שעבודתן תותר באזור זה בלבד, בניגוד לפסיקת בג"ץ.

בנייר עמדה שפירסמו הארגונים לקראת הדיון נכתב כי "אם תאושרנה, התקנות תאפשרנה לכפות על מהגרות עבודה בתחום הסיעוד לעבוד עבור מספר מצומצם מאד של מעסיקים, ולסכל – אם לא להכשיל כליל – את יכולתן להיחלץ ממצבים של העסקה פוגענית. לתקנות אף צפוי להיות אפקט מצנן משמעותי – עובדות לא תעזנה להתפטר מעבודתן, גם בסיטואציות פוגעניות, משום החשש שהדבר יקפח את האפשרות להוסיף ולעבוד בישראל. כפיה זו תצטרף לכפיה הכלכלית רבת העוצמה הנוצרת ממילא בעטיים של דמי התיווך המופקעים שמהגרות עבודה בתחום הסיעוד משלמות תמורת הסדרת רישיונות עבודתן בישראל, תוך נטילת הלוואות בסכומי עתק; תופעה המתאפשרת בעטיים של מחדליה הנמשכים של המדינה לפקח כראוי על הליך הגיוס של מהגרות העבודה לעבודה בישראל."

נייר העמדה שנשלח לוועדת הפנים

תקציר העמדה, באתר קו לעובד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.