הזכות לדיור

קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל)

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014

מטרת החוק לקדם ביעילות ובמהירות תוכניות בניה לדיור ביחס למתחמי קרקע שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור, במסגרת הליך תכנוני מיוחד. התוכניות יקודמו בוועדת תכנון ברמה הארצית, שתיקרא הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל). לוועדה תינתן סמכות לקבוע תוכניות שהוראותיהן גוברות על הוראות הקבועות בתוכניות מתאר אחרות. מוצע לקבוע את החוק כהוראת שעה לתקופה של 48 חודשים.

האגודה תומכת במציאת פתרונות למצוקת הדיור בישראל, ובהם יצירת מנגנונים של דיור בהשכרה, דיור בר השגה לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה ודיור ציבורי לזכאים. עם זאת, תזכיר החוק שפורסם אינו נותן פתרון מספק למצוקת הדיור ולמימוש הזכות לדיור של מרבית האוכלוסייה במדינה.

חוק הותמ"ל הוצג לציבור כצעד משלים ליוזמה לדיור לאומי להשכרה, אשר יכלול גם דיור בר השגה, אך אין בו התייחסות כלשהי למטרות חברתיות, למעט תכנון מהיר של שכונות ענק, שיכולות להיות גם שכונות יוקרה הומוגניות, ושיחידות הדיור שייבנו בהן יכולות להיות מיועדות להשכרה אך גם למכירה. אין כל הצדקה להוציא כספי ציבור על השבה מוקדמת של קרקע עם פיצוי מוגדל, ועל הליך תכנוני מהיר ובעייתי מהסוג המוצע בחוק הותמ"ל, כדי לקדם את הקמתן של שכונות שכאלו. גרוע מכך, בלי להסמיך את הותמ"ל באופן מפורש בחוק לעסוק בדיור בר השגה, עלולה לעלות טענה כי היא מנועה מלקדמו.

נוסף על כך, יש סכנה מוחשית שהליך התכנון המיוחד המוצע בחוק הותמ"ל יפגע בחוסנן של הערים בישראל, כמו גם בשטחים הפתוחים ובעקרונות הדמוקרטיים של הליך תכנון תקין, המבוסס על שיתוף ציבור. אישור הצעת החוק במתכונתה הנוכחית פירושו פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל.

מספר ארגונים הגישו עתירה בעניין הליך החקיקה המזורז והחפוז של הצעת החוק. העתירה תלויה ועומדת.

סטטוס: הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ב-10.2.2014, ונדונה בוועדת הפנים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

נוסח תזכיר החוק | הסבר על תזכיר החוק מאתר "שיתוף הציבור"

הערות המטה לתכנון אחראי על תזכיר החוק, ינואר 2014

עמדת הקואליציה לדיור בר השגה, פברואר 2014

פנייה לשר האוצר בעקבות שימוש בסמכות ההחרגה שבחוק, יוני 2015

פנייה שנייה לשר האוצר בעקבות שימוש בסמכות ההחרגה שבחוק, אוגוסט 2015
 
קישורים:
גיל גן-מור, מתחמים לעשירים, בחסות הממשלה, 25.3.2014, TheMarker

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: דיור בר השגה,הזכות לדיור,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.