הגבלת כניסה ותנועה של פעילי זכויות אדם בשטחים הכבושים

בתקופה האחרונה מדווחים פעילי זכויות אדם ישראליים על כך שכוחות הצבא מגבילים את כניסתם של פעילים ישראלים ובינלאומיים לאזור דרום הר חברון באמצעות שימוש לא סביר ולא מידתי ב"צווי רידוד" ובצווי סגירת שטח, וכן על אירועים של עיכוב והגבלת תנועה של פעילים ללא שימוש בצו.

האגודה לזכויות האזרח פנתה לפרקליט הצבאי הראשי בדרישה שינחה את מפקדי החטיבות בצבא להפסיק לאלתר את השימוש הפסול בסמכותם להגביל תנועתם של פעילים ישראלים ובינלאומיים המבקשים להגיע לשטחים, להושיט עזרה ולהזדהות עם התושבים הפלסטינים. בפנייה מציינת עו"ד רג'ד ג'ראיסי כי השימוש בסמכותו של המפקד הצבאי להגביל באופן זמני את המעבר במחסומים, וכן את התנועה בתוך השטח הכבוש, יכול להיעשות אך ורק באופן סביר ומידתי, בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי והמשפט הציבורי הישראלי. לעמדת האגודה, החלטות המפקדים הצבאיים להטיל איסור על כניסת הפעילים לשטחים, בין היתר באמצעות יישום בררני של צווים צבאיים, נגועות בחוסר סבירות קיצוני, פוגעות באופן לא מידתי בזכויותיה של האוכלוסייה הפלסטינית ומהוות הפרה של החובות המוטלות על המפקד הצבאי, ובראשן חובתו של המפקד הצבאי להבטיח את רווחתה של האוכלוסייה המקומית ולכבד את זכויותיהם של התושבים המוגנים.

להלן פניית האגודה במלואה.

 עדכון: ב-6.4.2014 התקבלה תשובה לפנייתנו מלשכת הפצ"ר. כמו בפניות קודמות של האגודה לצבא בשנה האחרונה במחאה על הפעלה שרירותית של צווים, שוב קיבלנו תשובה שמעידה על הנחות יסוד שלפיהן כל הפגנה בשטחים היא בבחינת הפרת סדר שיש למגר, ועצם הכוונה לקחת בה חלק הוא יסוד לחשד לביצוע עברה.
 

26.1.14

 

לכבוד

אלוף דן עפרוני
הפרקליט הצבאי הראשי                          בפקס: 03-5694526

 

שלום רב,

 

 

הנדון: הגבלת כניסה ותנועה של פעילי זכויות אדם בשטחים הכבושים

 

הריני פונה אליך בבקשה שתנחה את מפקדי החטיבות להפסיק לאלתר את השימוש הפסול בסמכותם להגביל תנועתם של פעילים ישראלים ובינלאומיים המבקשים להגיע לשטחים ולהושיט עזרה לתושבים הפלסטינים ולהשתתף באירועי מחאה המתקיימים בשטחים. זאת, בין היתר, על-ידי שימוש בררני וסלקטיבי בצווים המגבילים את חופש התנועה של הפעילים.

פנייתנו זו באה בעקבות דיווחים שנאספו בתקופה האחרונה על שימוש לא סביר ולא מידתי ב"צווי רידוד" ובצווי סגירת שטח להגבלה סלקטיבית של כניסתם של פעילים לאזור דרום הר חברון וכן על אירועים של עיכוב והגבלת תנועה של פעילים ללא שימוש בצו.

 

רקע

1. מדי יום שבת מגיעה קבוצה של פעילים ישראלים ובינלאומיים לאזור דרום הר חברון במטרה להושיט עזרה לתושבים הפלסטינים בגדה המערבית, ללוות חקלאים ורועים לאדמותיהם ולהגן עליהם מפני התנכלויות מצד קבוצות של מתנחלים פורעי חוק. פעולות אלו הן תולדה של מציאות של אלימות הולכת וגוברת כלפי פלסטינים באזור המדובר והעדר אכיפת חוק כלפי העבריינים הישראלים.

2. במספר מקרים במהלך חודש דצמבר 2013 נתקלו הפעילים במחסומים צבאיים, מחסומי מג"ב, וכן רכבים צבאיים וניידות משטרה שעיכבו אותם, כל פעם מסיבה אחרת, ומנעו, ללא כל הצדקה, את הגעתם למחוז חפצם. אתייחס להלן לכמה דוגמאות לאירועים המתוארים:

א. ביום שבת, 7.12.13, ארבעה פעילים ישראלים, שנסעו ברכב לכיוון אום אל עראייס במטרה ללוות משפחה של חקלאים לאדמותיהם, עוכבו על-ידי חיילים במחסום צבאי בסמוך לח'לת אל-מיה. החיילים טענו כי הסיבה לעיכוב היא כי יש באזור אירוע של זריקת אבנים. החיילים במחסום סירבו להזדהות לבקשת הפעילים. כעבור כעשר דקות, הפעילים הורשו להמשיך בדרכם. חשוב לציין כי בזמן שהפעילים היו מעוכבים במחסום, כל הרכבים האחרים שעברו בכביש, משני הכיוונים, הורשו לנסוע ללא כל הפרעה, וזאת חרף אירוע זריקת האבנים המדובר, מה שמעלה חשד באשר למטרה האמתית מאחורי העיכוב של הפעילים.

ב. ביום שבת, 21.12.13, בסביבות השעה 7 בבוקר, יצאה קבוצת פעילים ישראלים מאזור ירושלים לכיוון דרום הר חברון ברכב ומיניבוס. עם הגעתם למחסום המנהרות, הפעילים שמו לב כי המחסום היה מורד. שוטרי מג"ב שעמדו במחסום ביקשו מהרכבים לעצור, והחלו בבדיקתם. בזמן שהרכב הראשון נבדק, עלה שוטר מג"ב למיניבוס, ביקש מהפעילים שלא יצלמו אותו וכן ביקש מכולם למסור לו תעודות זהות.

כעבור מספר דקות של המתנה, במהלכן נאסר על הפעילים לעזוב את הרכבים, הגיע למקום קצין מג"ב, פקד אלון טיב, והציג לפעילים צו שנקרא "צו רידוד: הוראה בדבר הגבלת תנועה ותעבורה (מחסום המנהרות), התשע"ד 2013", אליו צורפה מפת סימון שטח.

כאשר שאלו הפעילים את פקד טיב על מי חל הצו, תשובתו הייתה: "על מי שאני קובע", והוסיף ופירט: "לכל מי שנוסע במיניבוס הזה לא מאושר מעבר". בנוסף, הזהיר פקד טיב את נהג המיניבוס שלא ינסה לעבור במחסום וואלג'ה הקרוב כי גם שם יעוכב ותימנע כניסתו לשטחים.

חשוב לציין כי כל העת שהרכבים של הפעילים היו מעוכבים, כל הרכבים האחרים שהגיעו למחסום, משני הכיוונים, עברו ללא כל עיכוב או בדיקה.

עותקים של צו הרידוד והמפה מצורפים כנספחים לפניה זו ומסומנים א' וב'.

בנוסף, ניתן לראות תיעוד לאירוע בסרטונים הבאים:

https://www.youtube.com/watch?v=xrWdfECvuT8.

https://www.youtube.com/watch?v=-aHb4oZMwJE

ג. ביום שבת, 28.12.13, שוב יצאו פעילים ישראליים ובינלאומיים בכמה רכבים מירושלים לכיוון דרום הר חברון. בסמוך לשעה 6:45 בבוקר, מספר קילומטרים לפני הכפר זיף, עצרה ניידת משטרה את אחד הרכבים בהם נסעו הפעילים. השוטר שהיה בניידת ניגש לפעילים, ביקש מהם להזדהות, שאל אותם אם הם "אנרכיסטים", והודיע להם כי קיבל הוראה לא לאפשר ל"אנרכיסטים" לעבור. ובמילותיו של השוטר: "אנחנו לא סתם עומדים פה, גבר, אנחנו עומדים פה למטרה, לזהות אנרכיסטים ולהחזיר אותם חזרה". ניתן לצפות בתיעוד של האירוע בסרטון הבא: https://www.youtube.com/watch?v=gXv0na7ojZg

ד. גם ביום שבת, 4.1.14, יצאו פעילים במיניבוס ורכב פרטי מירושלים לאזור דרום הר חברון. כבר באזור בני נעים עקבה אחר הרכבים ניידת משטרה. בהגיעם למחסום הסמוך לבסיס הצבאי בדראת, עוכב המיניבוס של הפעילים מספר דקות, ורק לאחר שהפעילים עזבו את הרכב והחלו לצעוד ברגל, שחררו החיילים את המיניבוס. בזמן הזה גם הרכב הפרטי שבו נסעו חלק מהפעילים עוכב במחסום לתקופה של כרבע שעה מבלי שהוצגה לפעילים טענה מוצדקת לעיכוב. חשוב לציין כי בזמן שהמיניבוס והרכב הפרטי של הפעילים היו מעוכבים, כל הרכבים האחרים שביקשו לעבור במחסום הורשו לעבור ללא כל בדיקה. שניות אחדות לאחר ששוחרר המיניבוס מהמחסום הצבאי, ניידת המשטרה שעקבה אחר המיניבוס שוב הורתה לנהג לעצור. השוטרים ביקשו את רישיונות הרכב ורישיון הנהג וביצעו בדיקה קפדנית למיניבוס, ורק לאחר מכן הרשו לנהג להמשיך בנסיעה.

עם הגעתם של הפעילים לאזור הכפר א-תוואני, שוב עקבו אחר המיניבוס שני ג'יפים – אחד צבאי ואחד של מג"ב.  זמן קצר לאחר מכן עקף ג'יפ מג"ב את המיניבוס, הפעיל סירנה, והורה לנהג לעצור. הנהג שוב התבקש ע"י שוטרי מג"ב להציג רישיונות, ורק לאחר בדיקה נוספת של הרישיונות, המיניבוס שוחרר.

 

פגיעה שלא כדין בזכויות יסוד והפרת חובות המפקד הצבאי

3. אין חולק כי בסמכותו של המפקד הצבאי להגביל באופן זמני את המעבר במחסומים, וכן את התנועה בתוך השטח הכבוש, אם שיקולים הנוגעים לשמירת הסדר והביטחון מחייבים זאת. אולם השימוש בסמכות זו יכול להיעשות אך ורק באופן סביר ומידתי, בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי והמשפט הציבורי הישראלי, שהוראותיו חלות גם על פעולותיו של המפקד הצבאי בגדה המערבית.

4. האירועים המתוארים לעיל מהווים דוגמאות לאכיפה הבררנית של צווים והגבלות תנועה כנגד קבוצות מסוימות של פעילים, וזאת במטרה למנוע הגעתם לאזור דרום הר חברון לצורך הושטת עזרה לתושבים הפלסטינים, הכוללת ליווי רועים וחקלאים, הנתקלים לעיתים תכופות באלימות מתנחלים כלפיהם וכלפי רכושם, אל אדמותיהם והגנה עליהם בזמן שהותם שם. מטרה זו הינה זרה למטרותיו הלגיטימיות של צו מסוג זה, אשר נועד לשמש מטרות צבאיות וביטחוניות מובהקות בלבד. מכאן שהשימוש בצווי הגבלת התנועה בהקשר האמור נגוע בחוסר סבירות קיצוני ודינו להיפסל.

5. יתר על כן, השימוש בצווים נעשה באופן לא מידתי, שכן נזקו רב וחריף ואילו תועלתו לא ברורה לנו. הגבלת גישתם של הפעילים מפרה את זכויותיהם לחופש תנועה ולחופש הביטוי ומגבילה את יכולתם להגן על זכויות אדם. כתוצאה מכך היא פוגעת בזכויותיהם של התושבים להגן על גופם ועל רכושם, לעשות שימוש סביר בקניין שלהם (אדמותיהם החקלאיות), להתפרנס בכבוד ולהתבטא כנגד העוולות הנגרמות להם.

6. יצוין, כי הנסיבות הדומות של המקרים המתוארים לעיל ואופן התנהלות הכוחות במהלך אותם אירועים מעידים על דפוס פעולה מדאיג של כוחות הצבא והמשטרה, שמעלה חשש לרדיפה של פעילי זכויות אדם על רקע הפעילות שלהם להגנה ולתמיכה באוכלוסייה הפלסטינית.

7. לאור כל זאת, החלטות המפקדים הצבאיים להטיל איסור על כניסת הפעילים לשטחים, בין היתר באמצעות יישום בררני של צווים צבאיים, נגועות בחוסר סבירות קיצוני, פוגעות באופן לא מידתי בזכויותיה של האוכלוסייה הפלסטינית ומהוות הפרה של החובות המוטלות על המפקד הצבאי, ובראשן חובתו של המפקד הצבאי להבטיח את רווחתה של האוכלוסייה המקומית ולכבד את זכויותיהם של התושבים המוגנים.

8. בנוסף לשימוש בצווי הגבלת תנועה ובמחסומים צבאיים ומשטרתיים על מנת להגביל את תנועתם של הפעילים לגדה המערבית ובתוכה, נעשה שימוש רב ומופרז בתקופה האחרונה גם בצווי סגירת שטח לצורך מניעת הגעתם של הפעילים, ביחד עם רועי הצאן והחקלאים, לאדמות חקלאיות הסמכות לכפרים הפלסטינים בדרום הר חברון. זאת, ללא כל הצדקה ובניגוד לכללי המשפט הבינלאומי, הנחיות יועמ"ש איו"ש, ופסיקת בית המשפט העליון.

9. בעניין זה, ראו כדוגמה פנייתו של ארגון "שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם", לרמ"ד ביטחון ופלילי ביועמ"ש איו"ש, בעקבות מקרים רבים של שימוש פסול ולא חוקי בצווי סגירת שטח למניעת הגעה של פעילים וחקלאים לאדמות באזור דרום הר חברון בחודשים האחרונים.

הפניה מצורפת לפניה זו ומסומנת ג'.

10. לפיכך נבקשך להנחות ללא דיחוי את המפקד הצבאי ואת שלוחיו כי בהעדר צורך ביטחוני קונקרטי ומובהק, חובתם לאפשר את כניסתם ושהייתם של פעילים ישראליים ובינלאומיים בשטחים, ובכלל זאת את הגעתם לדרום הר חברון של פעילי תעאיוש וארגונים אחרים לצורך ליווי רועים וחקלאים פלסטינים לאדמותיהם. גם כאשר קיים צורך ביטחוני קונקרטי, על המפקד הצבאי להשתמש באמצעים המתאימים למתן מענה לצורך זה ולהפעילם באופן סביר ומידתי.

11. נודה להתייחסותכם העניינית בהקדם.

 

בכבוד רב,

רגד ג'ראיסי, עו"ד

 

העתקים:
האלוף ניצן אלון, אלוף פיקוד מרכז, בפקס: 02-5305741
אל"מ דורון בן ברק, היועץ המשפטי של אוגדת איו"ש, בפקס: 02-9977326
תא"ל תמיר ידעי, מפקד אוגדת איו"ש, בפקס: 02-9970436
רס"ן זוהר הלוי, רמ"ד זכויות אדם ופניות הציבור בדובר צה"ל, בפקס: 03-5693971

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש התנועה

סגור לתגובות.