מחסור מתמשך בפסיכולוגים חינוכיים במערכת החינוך הערבית

אילוסטרציה. צילום: מחמוד קראעיןאילוסטרציה. צילום: מחמוד קראעין

בהמשך לפניות האגודה לזכויות האזרח לשר החינוך הקודם, פנתה היום (31.12.2013) עו"ד נסרין עליאן מהאגודה לשר החינוך, בבקשה שיתערב ויפעל לסגירת המחסור המתמשך בפסיכולוגיים חינוכיים בחברה הערבית. על פי נתונים שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בחינוך הערבי מאוישים רק 41% מהתקנים של פסיכולוגים חינוכיים (163 תקנים), ויש צורך ב-402 תקנים נוספים (נכון לשנת 2010). בקרב האוכלוסייה הדרוזית והבדואית שיעור התקנים של הפסיכולוגים החינוכיים המאוישים בפועל נמוך עוד יותר, ומגיע רק ל-31% אצל הדרוזים ול-33% אצל הבדואים. שיעור התקינה המאוישת בחינוך היהודי עומד על 57%.

במכתבה מציינת עו"ד עליאן, כי אמנם יש מחסור בתקנים של פסיכולוגים חינוכיים גם בחינוך היהודי, אך המחסור גדול וחמור במיוחד בחינוך הערבי. הקצאה לא שוויונית של תקני הפסיכולוגים החינוכיים מהווה פגיעה בזכותם של התלמידים הערבים לשוויון בהקצאת משאבי חינוך ולשוויון הזדמנויות בחינוך. יתרה מזאת, היקף הצרכים לשירות הפסיכולוגי בקרב התלמידים הערבים, הגבוה בהרבה משיעורם היחסי באוכלוסיית התלמידים הכללית, מחייב מתן העדפה לאוכלוסייה הערבית בהקצאת תקנים לפסיכולוגים חינוכיים.

להלן הפנייה.

 

‏31 דצמבר 2013

 

לכבוד
הרב שי פירון
שר החינוך
רח' שבטי ישראל 34
בפקס: 02-5602246

 

הנדון: מחסור בתקנים לפסיכולוגים חינוכיים בחינוך הערבי
סימוכין: מכתבינו מימים  20.2.12 ו- 23.7.12
תשובת משרד החינוך מיום 26.2.12

 

בהמשך לתכתובת שבסימוכין, הרינו לפנות אליכם כדלקמן:

1. בפניותינו לקודמך בתפקיד, מר גדעון סער, הצבענו על מחסור חמור בפסיכולוגיים חינוכיים במערכת החינוך הערבי, ועל הפגיעה הנלווית לכך לאור חיוניותו של תפקיד זה במערכת החינוך בכלל, ובחינוך הערבי בפרט. כן הדגשנו את הפגיעה הקשה בזכות לשוויון הזדמנויות בחינוך.

2. בתשובתו אלינו מיום 26.2.2012 ציין עוזר השר דאז, מר סאהר איסעמילי, כי הנושא נמצא בבדיקת הנוגעים בדבר במשרד החינוך. מלבד תשובה זו וחרף פניה נוספת מטעמנו בנדון, לא התקבלה אצלנו כל התייחסות או תשובה עניינית לפנייה.

3. לאור זאת, ולאור המשך המחסור בפסיכולוגים חינוכיים אנו שבים ופונים אליך בבקשה להתערבותך למילוי המחסור ולהנהגת מדיניות שוויונית בהקצאת תקנים לפסיכולוגים חינוכיים במערכת החינוך. להלן נחזור על עיקרי הדברים שהובאו בפניותינו הקודמות, המצורפות למכתב זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

4. מערכת החינוך הערבית סובלת ממחסור מתמשך בפסיכולוגיים חינוכיים. הנתונים הרשמיים האחרונים, שפורסמו במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2010 (מחסור ביועצים ובפסיכולוגים חינוכיים במערכת החינוך), מעידים, כי בחינוך הערבי מאוישים רק 41% תקנים (163 תקנים) של פסיכולוגים חינוכיים, וכי קיים צורך של 402 תקנים נוספים, וזאת נכון לשנת 2010. נתונים אלה לא כוללים את האוכלוסייה הדרוזית והבדואית, שמופרדים מנתוני החינוך הערבי, ושם שיעור התקנים של הפסיכולוגים החינוכיים המאוישים בפועל נמוך עוד יותר ומגיע רק ל- 31% אצל הדרוזים ו-33% אצל הבדואים.  לשם השוואה, שיעור התקינה המאוישת בחינוך היהודי עומד על 57%.

5. חשוב לציין, כי אנו מודעים לקיום מחסור בתקנים של פסיכולוגים חינוכיים גם בחינוך היהודי, אך הנתונים הנ"ל מצביעים בבירור על מחסור גדול וחמור במיוחד בחינוך הערבי.

6. אין צורך להכביר במילים על חיוניותו של מערך הייעוץ החינוכי בבתי הספר, שנועד לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. התערבותו של פסיכולוג חינוכי הינה חיונית ביותר לצורך איתור מוקדם של צרכים וקשיים התפתחותיים, ובכלל זה צרכים מיוחדים ומשברי חיים בקרב תלמידים. איתור צרכים וקשיים במהלך התפתחותם של ילדים ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות מותנה בקרבה ובנגישות של השירות הפסיכולוגי לילד ולמשפחתו. הדברים מקבלים משנה תוקף בחברה הערבית, שהינה החברה הענייה ביותר ושמאופיינת כחברה שמרנית בכל הנוגע בפנייה לטיפול ואבחון פסיכולוגי באופן עצמאי כלל, וכן סובלת מעלייה מתמדת בשיעורי האלימות בקרב בני נוער. בנסיבות אלה, ליווי מקצועי של השירות הפסיכולוגי יכול להיות משמעותי ביותר לחיי התלמיד ואף למשפחתו.

7. בהתאם למבואר לעיל ברור כי אחוזי התקינה במגזר הערבי הם הנמוכים ביותר במערכת החינוך. מצב זה יוצר חוסר שוויון בהקצאת התקנים הקיימים. הקצאה לא שוויונית של תקני הפסיכולוגים החינוכיים מהווה פגיעה בזכותם של התלמידים הערבים לשוויון בהקצאת משאבי חינוך ולשוויון הזדמנויות בחינוך.

8. היקף הצרכים לשירות הפסיכולוגי בקרב התלמידים הערבים גבוה בהרבה משיעורם היחסי באוכלוסיית התלמידים הכללית, מחייב מתן העדפה לאוכלוסייה הערבית בהקצאת תקנים לפסיכולוגים חינוכיים:

 "כדי להבטיח בסופו של יום את מיצוי הפוטנציאל האנושי בבני הדור הצעיר, על מגזריו המגוונים, וכדי להשיג שוויון הזדמנויות אמיתי לבני הארץ כולה, נדרשת אבחנה בהקצאת המשאבים החומריים באופן שינתן חיזוק-יתר לנזקק ותמיכה פחותה לחזק. בדרך זו, תשיג מערכת החינוך בישראל את המיטב מחניכיה, ותקנה לאלה כמו גם לאלה, שוויון סיכויים אמיתי למצות את יכולתם והישגיהם הפוטנציאליים". (בג"צ 11163/03 ועדת המעקה העליונה לענייני חינוך נ. ראש ממשלת ישראל, פורסם בנבו, עמ' 84 ( 2006)).

מכאן שבנסיבות העניין לא זו בלבד שנדרשת רק הקצאה שוויונית בחלוקת התקנים של הפסיכולוגים החינוכיים, אלא שקיים גם צורך להעדפה מתקנת של האוכלוסייה הערבית בחלוקת משאבי השירות הפסיכולוגי.

9. לאור כל האמור לעיל, הננו לבקש את התערבותך לסגירת המחסור בפסיכולוגים חינוכיים בחינוך הערבי. כמו כן נשמח לדעת מה נעשה עד כה לצמצום הפער והאם קיימות תוכניות  לטיפול בנושא.

10. נודה לתשובתכם בהקדם האפשרי.

 

בכבוד רב,

נסרין עליאן, עו"ד

 

העתקים:
גב' חווה פרידמן, פסיכולוגית חינוכית ארצית
גב' עאידה חניף, פסיכולוגית בכירה מחוז צפון

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לחינוך,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.