הצעת חוק העמותות של ח"כ מירי רגב – חוק לרדיפה פוליטית

cc-by: Joshua Paquincc-by: Joshua Paquin

ביום ראשון (23.2.2014) תעלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק העמותות (סייג לרישום עמותה) של ח"כ מירי רגב, ולפיה אפשר יהיה למנוע התאגדות של עמותה שאחת ממטרותיה סותרת את הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית. זאת בניגוד למצב הנוכחי, שבו החוק אוסר על עמותה לפעול נגד קיומה של המדינה או לשלילת אופיה הדמוקרטי.

בנייר עמדה מטעם האגודה לזכויות האזרח אל ועדת השרים לחקיקה, מציינת עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה לזכויות האזרח, כי כל פעילות של ביקורת, מחאה, הגנה על חופש מדת, קידום פלורליזם דתי, מאבק לשוויון זכויות אזרחי, הגנה על זכויות אדם של מיעוטים – עלולה להיחשב לפעילות השוללת את אופייה היהודי של מדינת ישראל.

בהתאם לפרשנויות האפשריות של התוספת "יהודית" בחוק, אפשר יהיה להכריז על שורה ארוכה של ארגונים כאסורים: התנועה הרפורמית ותנועות אחרות של פלורליזם יהודי; ארגונים הדוגלים בשוויון אזרחי מלא למיעוטים בישראל במסגרת משטר דמוקרטי; ארגונים העוסקים בזכויות פלסטינים, פליטים או מהגרי עבודה בהקשר של מעמד אזרחי בישראל; חברות או עמותות הפועלות בשבת; עמותות שתומכות בחוזרים בשאלה או בנשים המבקשות לבצע הפסקת הריון; עמותות הפועלות למען חופש מדת, למען זכויות של נשים בבית הדין הרבני או למען תפילת נשים עם טלית בכותל; ארגוני זכויות אדם למען זכויות פלסטינים בישראל, בשטחים או בעזה; ארגונים המבקשים לקיים פעילות חינוכית שיש בה הידברות עם "האחר"; ועוד.

עו"ד דבי גילד-חיו: "חוק העמותות קובע כבר עכשיו מגבלות מסוימות, ובהן איסור על פגיעה בעצם קיומה של המדינה או שלילת אופיה הדמוקרטי. לא במקרה אין בחוק התייחסות לעמדות אידיאולוגיות, כיוון שאחת ממטרות הזכות להתאגד, היא בדיוק בכדי לאפשר לקדם השקפות עולם ולפעול לשינוי חברתי בהתבסס עליהן. אם הצעת החוק תתקבל, ישראל תצטרף לרשימה המפוקפקת של מדינות שאין בהן אפשרות לחופש פעולה של ארגוני חברה אזרחית. נראה כי הצעת החוק מבקשת להדיר את כל מי שהשקפתו ומעשיו אינם עולים בקנה אחד עם עמדת הרוב הפוליטי בעת הזו".

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להתאגדות,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.