הזכות לדיור נאות וזכויות תכנון

הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – 2013

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון 102) התשע"ג -2013

בשנת 2010 החלה ממשלת ישראל לקדם רפורמה רחבת היקף בתחום התכנון והבנייה. לאחר קמפיין ארוך של ארגוני חברה וסביבה, ובהם האגודה לזכויות האזרח, וגופים רבים ונוספים, שהצביעו על כשלים רבים ברפורמה ועל היותה בלתי חברתית, נבלמה הרפורמה וקידומה הוקפא. בשנת 2013 הוכנה רפורמה חדשה בהובלת ראש מנהל התכנון והבנייה, הגב' בינת שוורץ, ושר הפנים גדעון סער. להשקפתם, הרפורמה תביא לקיצור הליכי התכנון בישראל. הרפורמה נוסחה לכדי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון 102) התשע"ג -2013 , ומכונה – הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה.

האגודה עוסקת בנושא הדיור והתכנון והבנייה כחלק ממספר קואליציות של ארגונים – המטה לתכנון אחראי הכולל ארגוני סביבה וחברה, וקואליציית דיור בר השגה הכוללת ארגונים מומחים בתחום דיור בר השגה. לעמדת הארגונים, בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת ‏החיים ‏של‏ אנשים,‏ על‏ פערים ‏חברתיים, ‏על ‏שוויון‏ ואפליה ‏ועל ‏נגישות ‏לשירותים ‏חיוניים ‏ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפרומה.

סטאטוס: הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ביולי 2013 והיא נדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

נוסח הצעת החוק

להצבעה בקריאה ראשונה מאתר הכנסת

 

ניירות עמדה כלליים: 

עמדת המטה החברתי-סביבתי לתכנון

עמדת הקואליציה לדיור בר השגה

עמדת האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום

 

ניירות עמדה לגבי סעיפים ספציפיים בהצעת החוק:

הערות האגודה ועמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון לסעיפים 48-40 ולהגדרות שונות, ינואר 2014

הערות עמותת במקום לסעיפים 7-5, 32-31, 37-35, דצמבר 2013

הערות עמותת במקום לסעיפים 28-25, דצמבר 2013

הערות האגודה ועמותת במקום לסעיפים 23-8 בהצעת החוק, נומבמבר 2013

הערות האגודה ובמקום לסעיפים 24, 55-53 בהצעת החוק, נומבמבר 2013

הערות האגודה ועמותת במקום לסעיפים 24, 55 ו-58 בהצעת החוק, נומבמבר 2013

 

הודעות לעיתונות:

הממשלה רוקנה מתוכן את היוזמה לשלב דיור בר השגה בחוק התכנון והבניה, פברואר 2014

 

חקיקה קשורה: הרפורמה בתכנון ובבנייה 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: דיור בר השגה,הזכות לדיור,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.