טיוטת חוזר מנכ"ל משרד החינוך: הגברת ההפרטה והגדלת הפערים

by: Emily Schneiderby: Emily Schneider

לאחרונה פרסם משרד החינוך טיוטה להערות הציבור של חוזר מנכ"ל העוסק בתשלומי הורים. הוראות החוזר מרחיבות מאוד את אפשרותם של בתי ספר להנהיג תכניות לימוד ולימודי מגמה שימומנו מתשלומי הורים, ולרכוש באופן רשמי תכני לימוד במקצועות לבגרות. למעשה, החוזר מאפשר לראשונה לבתי ספר ממלכתיים לקיים עד מחצית מתוכנית הלימודים כתוכנית לימודים פרטית.

האגודה לזכויות האזרח וארגונים עמיתים פנו בעניין לשר החינוך ולמנכ"לית המשרד. בנייר העמדה כותבים הארגונים, שאישורו של החוזר ימסד מגמה של הפרטה זוחלת ששוררת במערכת החינוך מזה שנים, ויכשיר יצירת מסלולי לימוד מועדפים לתלמידים מבוססים לצד הדרה של תלמידים ממשפחות מעוטות משאבים, תוך נטישת השאיפה לשוויון הזדמנויות בחינוך, וריקון מתוכן של הוראות החוק בדבר חינוך חינם; ושהחוזר המוצע מנציח ומגדיל את הפערים החינוכיים הגדולים הקיימים כבר עתה בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. הארגונים מזכירים, שכבר כיום התקציב לתלמיד בישראל, בכל שלבי החינוך, נמוך משמעותית מממוצע התקציב לתלמיד במדינות ה-OECD, ואילו אחוז התקצוב הפרטי יחסית למדינות אלה גבוה וגדל עם השנים.

נייר העמדה מנתח את החוזר לאור הוראות הדין והפסיקה הרלבנטיים, ומוצא שהוראות החוזר המוצע סותרות חקיקה ראשית, את העקרונות המרכזיים בדיני החינוך, ואת פסיקת בית המשפט העליון בנושא רכישת שירותים פרטיים במסגרות ציבוריות. לאור זאת, הארגונים טוענים שהתקנתו חורגת מהסמכויות שניתנו לשר החינוך, ושאם מבקש משרד החינוך לבצע שינוי כה דרסטי והרה גורל באופן המימון ובמבנה של מערכת החינוך, עליו לחזור למחוקק להסדרת הסוגיה.

את נייר העמדה כתבו עו"ד נוגה דגן בוזגלו מארגון הלה – למען החינוך וממרכז אדוה, רן מלמד מארגון ידיד, עו"ד יעל כפרי, ע"ד סאני כלב מהקליניקה לזכויות בחינוך במרכז האקדמי  למשפט ולעסקים, עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ולמדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה, ועו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח.

פניית הארגונים לשר החינוך ולמנכ"לית המשרד, יולי 2013

פניית הארגונים לשר החינוך ולמנכ"לית המשרד, מאי 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לשוויון,הפרטה,זכויות חברתיות,עוד

סגור לתגובות.