הכפרים הבלתי מוכרים

צווי הריסה בכפר הערבי הבדווי סעווה

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עפ"א 41790-03-13 אלחוטרה נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום

 עו"ד: ראויה אבורביעה

 

האגודה הגישה (21.3.2013) ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בבאר שבע, שדחה בקשה לעיכוב צווי הריסה בכפר הערבי הבדווי סעווה.

משפחות המערערים מונות כ-300 איש מתוך 1,500 תושבי הכפר. הן מתגוררות מזה עשרות שנים בכפר, שקיים עוד לפני קום המדינה. אחרי קום המדינה תושבי הכפר לא נתבקשו לעזוב אותו, והם ממשיכים לשבת במקום ולהחזיק במקרקעין בידיעת המדינה ובהסכמתה. לאחר עשרות שנים של ישיבה והחזקה בקרקע הוגשו נגד המערערים בשנת 2007 בקשות למתן צווי הריסה על פי חוק התכנון והבנייה. בצל החשש מביצוע צווי ההריסה ובכדי למצוא פתרון חלופי וישים ניהלו התושבים משא ומתן עם הרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית. במהלך תקופת משא ומתן זו, הוגשו בקשות לעיכוב צווי ההריסה מעת לעת. ברם,  משא ומתן זה רחוק ממיצוי, ותוצאתו לא סיפקה את פתרון האכלוס החלופי שלו ייחלו המערערים. כעת קבע בית משפט השלום בבאר שבע כי על המערערים לבצע את צווי ההריסה עד ליום 1.3.2013. על כך הוגש כאמור ערעור, יחד עם בקשה לעיכוב ביצוע צווי ההריסה עד להכרעה בערעור.

נימוקי הערעור:

  • בית המשפט שגה משלא עיכב את ביצוע הצווים עד למציאת פתרון מוסכם לאור המציאות ההיסטורית והתכנונית של הערבים הבדווים בנגב. המשא ומתן בעניינם של המערערים טרם מוצה, והפתרון שהוצע להם (שכונה 16 בישוב חורה) איננו ישים מבחינת ראש מועצת חורה, המייעד את השכונה לריבוי הטבעי של תושבי היישוב.
  • אי קיומו של אינטרס ציבורי המצדיק את ביצוע צווי ההריסה: לאור תוכנית המתאר המחוזית 14/4/23 הטומנת בחובה פוטנציאל להסדרה תכנונית לתושבי הכפר, ובהתחשב בכך שהמשא ומתן בעניינם טרם מוצה, לא מתקיים אינטרס ציבורי שיצדיק הריסה ופינוי על פני קידום פתרון.
  • פרשנות מצומצמת של שלטון החוק: מימוש צווי ההריסה בנסיבות דנן איננו יכול להגשים את תכלית שלטון החוק. הותרת המערערים ללא  קורת גג כאשר ישנן אפשרויות דיור העומדות על הפרק, ואשר החלופות ביחס אליהן טרם מוצו.
  • פגיעה בזכויות יסוד חוקתיות בהליך התכנוני: הזכות לקורת גג והזכות לקניין מחייבות בחינה של חלופות אחרות שיובילו לפתרון תכנוני על פני החלופה של קיום צווי ההריסה.

 
בעקבות הערעור עוכבו צווי ההריסה בהסכמה וחודשו המגעים לבחינת פתרון תכנוני המקובל על התושבים.

ב-14.7.2013 דחה בית המשפט את הערעור, בקבעו שקבלת הערעור תגרום לכאוס ותרוקן מתוכן צווי הריסה שיפוטיים. בשל חודש הרמאדן עוכב הביצוע עד 15.8.

הערעור

תגובה לערעור, יוני 2013

פסק הדין, 14.7.2013

 

הודעות לעיתונות:

התושבים רוצים לקדם פתרון מוסכם, הרשות רוצה להרוס, יוני 2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.