לפרסם תזכירי חוק באינטרנט ולשתף את הציבור ביוזמות חקיקה ממשלתיות

18 בספטמבר 2006
 
לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים
רח' צלאח א-דין 29
ירושלים
 
שלום רב,
 

הנדון: פרסום תזכירי חוק ושיתוף הציבור ביוזמות חקיקה ממשלתיות

 
מזה שנתיים מקפידה מחלקת ייעוץ וחקיקה שבמשרדך לפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים תזכירי חוק שבטיפולה, ומעודדת את הציבור ליטול חלק בהליך החקיקה ולהעיר הערותיו בדואר, בדוא"ל ובאמצעות פקס.

לצערנו, הלשכות המשפטיות של משרדי הממשלה האחרים, המפיצות אף הן תזכירי חוק להערות גורמים שונים, אינן מפרסמות את התזכירים באתרי האינטרנט המשרדיים, ואינן מזמינות את הציבור להעיר הערותיו. תזכירי החוק מופצים בפנים המשרדים, לגורמים משפטיים במשרדי הממשלה האחרים, לגורמים בכירים במערכת המשפט ולעתים לגורמים בכירים באקדמיה המשפטית. אך לעתים מתבקשים האגודה לזכויות האזרח וארגונים אחרים מהמגזר השלישי לחוות דעתם על תזכירי חוק (שאינם, כאמור, ביוזמת משרד המשפטים). יש משרדים שפנינו אליהם שהואילו לצרפנו לתפוצתם. אחרים, אליהם פנינו, לא השיבונו.

יצויין, כי בהליכי התקנת חקיקת משנה ובהליכי אישור של חקיקת עזר ? אין כל פרסום מוקדם של הצעות החקיקה.

פרסום טיוטות של יוזמות החקיקה בשלב מוקדם והזמנת הציבור לקחת חלק בהליכי החקיקה תורמים לשקיפות ולחיזוקה של תרבות דמוקרטית. גם הרשות, המעודדת אגב הפרסום גורמים מקצועיים לחוות דעתם, נהנית מידיעותיהם ומנסיונם של גורמים אלה, ויוצאת נשכרת. הרשות יכולה להסתייע בידע ובנסיון לגיבוש חקיקה מאוזנת ושקולה, ובעיקר ? כזו שאינה פוגעת בזכויות יסוד, ואם פוגעת ? פגיעתה מידתית (ר' עוד בעניין זה: ברוך ברכה "משפט מינהלי" א' 225-199).

נודה על הנחיית היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה השונים לפרסם באתרי האינטרנט של משרדיהם את תזכירי החקיקה הראשית ואת הצעות חקיקת המשנה, ולהזמין את הציבור להעיר הערותיו.
 
בכבוד רב,

עודד פלר, עו"ד

 

קישורים:

הודעת משרד המשפטים על פרסום תזכירי חוק באינטרנט, אוגוסט 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש המידע

סגור לתגובות.