התזת "בואש" לעבר בתים – פגיעה בזכות לכבוד ובחופש ההפגנה

הפגנה בא-נבי סאלח. CC-BY-NC-SA: Kara Newhouseהפגנה בא-נבי סאלח. CC-BY-NC-SA: Kara Newhouse

האגודה לזכויות האזרח פנתה היום (23.1.2013) למפקד אוגדת איו"ש תא"ל חגי מרדכי בדרישה כי יורה להפסיק לאלתר את הפרקטיקה של התזת נוזל המכונה "בואש" (המפיץ ריח רע חזק מאד) לעבר בתי התושבים של הכפר א-נבי צאלח במהלך ההפגנות השבועיות שמתקיימות בכפר.

הפנייה באה בעקבות אירוע חמור, שארע ב-4 בינואר 2013 ותועד על-ידי ארגון בצלם. לאחר פיזור ההפגנה השבועית, שהתפתח לעימות בין מפגינים פלסטינים, שיידו אבנים, לבין חיילים ושוטרי מג"ב, שהשתמשו באמצעים כגון רימוני גז מדמיע ו"בואש", נכנסו כמה ג'יפים צבאיים עם מכליות של "בואש" לתוך הכפר וריססו מספר בתים בנוזל.

עו"ד רגד ג'ראיסי מהאגודה מציינת בפנייה כי לא מדובר באירוע בודד, אלא בדפוס פעולה של כוחות הצבא שחוזר על עצמו בהפגנות רבות. התזת ה"בואש" לעבר בתים של תושבי הכפר, שחודרת ברוב הפעמים אל תוך הבתים, גורמת נזק רב לרכושם של התושבים ומאלצת אותם להתמודד עם הריח הבלתי נסבל לתקופות ארוכות. מדובר בפעולה בלתי חוקית, פוגענית ומשפילה, העולה לכדי ענישה קולקטיבית. היות והתזת ה"בואש" מתבצעת באופן עקבי לאחר ההפגנות השבועיות, מדובר, למעשה, בפעולת תגמול שנועדה לפגוע בחופש הביטוי של תושבי א-נבי צאלח.
 

23.1.13
 
לכבוד
תא"ל חגי מרדכי
מפקד אוגדת איו"ש
באמצעות פקס: 02-9970436
 
שלום רב,
 

הנדון: התזת בואש לעבר בתים במהלך הפגנה בכפר א-נבי צאלח – 4.1.2013

 
הריני לפנות אליך בעניין שבנדון בבקשה כי תפעל לאלתר להפסקת הפרקטיקה הלא חוקית של התזת בואש לעבר בתים בכפר א-נבי צאלח במהלך הפגנות שבועיות שמתקיימות בימי שישי בכפר. התזת הבואש גורמת לפגיעה קשה בבריאותם, ברכושם ובכבודם של תושבי הכפר ועולה כדי ענישה קולקטיבית, שהינה אסורה בתכלית האיסור על פי הדין החל על המפקד הצבאי.

רקע:

1. מאז תחילת דצמבר 2009, מקיימים תושבי הכפר א-נבי צאלח שבמחוז רמאללה (להלן: "הכפר"), יחד עם פעילים ישראליים ובינלאומיים, הפגנות מחאה שבועיות. ההפגנות מופנות, בין היתר, כנגד השתלטות מתנחלים מההתנחלות חלמיש הסמוכה על אדמותיהם וכנגד ההגבלות המתמשכות על גישתם של תושבי הכפר לאדמותיהם החקלאיות ולמעיין אל-קוס, ששימש את תושבי הכפר במשך שנים עד להשתלטות עליו בשנת 2006.

2. ביום שישי, 4.1.2013, התקיימה ההפגנה השבועית בכפר בה השתתפו כמה עשרות מפגינים. על פי מידע שנמסר לנו, ההפגנה פוזרה ע"י כוחות הצבא תוך שימוש בבואש ומיד התפתח עימות בין מפגינים צעירים שיידו אבנים לעבר כוחות הצבא ומשמר הגבול והכוחות שהשתמשו בבואש ורימוני גז לפיזור ההפגנה.

3. לפי עדויות התושבים, לאחר פיזור ההפגנה, בסביבות השעה 15:30, נכנסו כמה ג'יפים צבאיים עם מיכליות בואש מלווים במספר שוטרי משמר הגבול אל לתוך הכפר, נסעו ברחוב הראשי וריססו מספר בתים בבואש.

4. כפי שעולה מהחומר שנמצא בידינו ואשר נאסף ע"י ארגון בצלם, ההתזה של הבואש לא הייתה מקרית, ולא נעשתה במהלך עימות כלשהו בין החיילים לתושבים או למפגינים. כפי שניתן לראות בבירור בסרטון שהועלה ליוטיוב ומתאר חלק מהאירוע, הרי שמדובר בפעולה מכוונת ומתוכננת שחזרה על עצמה שוב ושוב ללא הצדקה כלשהי וללא התגרות כלשהי מצד התושבים.

5. חשוב לציין, כי האירוע המתואר לעיל אינו אירוע חריג וחד פעמי, כי אם כזה המשקף דפוס פעולה קבוע של כוחות הצבא ומשמר הגבול במהלך ההפגנות השבועיות שמתקיימות בכפר.

6. ההתזה של הבואש לעבר בתים של תושבי הכפר, שחודרת ברוב הפעמים אל תוך הבתים,  גורמת נזק רב לרכושם של התושבים ומאלצת אותם להתמודד עם הריח הבלתי נסבל של הבואש לתקופות ארוכות.

ענישה קולקטיבית ופגיעה קשה בתושבים:

7. סעיף 33 לאמנת ג'נבה הרביעית קובע ש"שום מוגן לא ייענש על עבירה שלא עבר אותה בעצמו. עונשים קיבוציים וכן כל אמצעי הפחדה או השלטת טרור אסורים. הביזה אסורה. מעשי תגמול כלפי מוגנים ורכושם אסורים."

8. התזת בואש לעבר בתים של תושבים בכפר בסיומן של הפגנות שבועיות, בהעדר קשר סיבתי קונקרטי בין הצורך לשמור על הסדר והביטחון ולהתמודד עם יידוי אבנים מצד המפגינים ובין ההתזה המאסיבית והמכוונת לעבר הבתים, מהווה הפרה בוטה של חובות הצבא הכובש כלפי תושביו המוגנים של השטח הכבוש המגיעה עד כדי מעשה של ענישה קולקטיבית אסורה בהתאם לסעיף 33 לאמנת ג'נבה הרביעית.

9. בנוסף לכך, כאמור, ההתזה הלא חוקית של בואש לעבר בתים של תושבים בכפר פוגעת בזכויות בסיסיות של התושבים, ובין היתר בזכות לכבוד, לבריאות, לקניין, ובזכות לחופש ביטוי ומחאה.

10. לאור האמור לעיל, ולאור הנזק הרב והמטרד שנגרם לתושבים כתוצאה מהשימוש השרירותי והבלתי חוקי בבואש לעבר בתים, אנו מבקשים כי תנחה את כל הכוחות תחת פיקודך להפסיק לאלתר את ההתזה של בואש לעבר בתים של תושבים.

11. אבקשך להודיעני בהקדם כיצד בדעתך לטפל בפנייה זו.
 
בכבוד רב,
רגד ג'ראיסי, עו"ד
 

העתקים:
האלוף ניצן אלון, אלוף פיקוד מרכז, בפקס: 02-5305741
האלוף דני עפרוני, הפרקליט הצבאי הראשי, בפקס: 03-5694526
אל"מ דורון בן ברק, יועמ"ש איו"ש, בפקס: 02-9977326

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש הביטוי והמחאה,שונות

סגור לתגובות.