ביצוע חיפושים "בהסכמה" על ידי המשטרה

צילום: יואב לףצילום: יואב לף

רע"פ 10141/09 א' ב' נגד מדינת ישראל; רע"פ 617/10 י' ג' נגד מדינת ישראל
עו"ד: אבנר פינצ'וק, לילה מרגלית

 

האגודה ביקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לדיון בשתי בקשות רשות ערעור שהגישה הסנגוריה הציבורית בעניין אי החוקיות של הפרקטיקה של ביצוע חיפושים "בהסכמה" על ידי המשטרה. בקשות רשות הערעור הוגשו במסגרת שני תיקים, בהם הורשעו אנשים בעקבות ממצאים שנתפסו בחיפושים בלתי חוקיים: במקרה אחד, נתפס סכין אצל אדם אשר "נתבקש" בידי שלושה שוטרים חמושים לרוקן את כיסיו, וזאת ללא כל חשד סביר כי ביצע עבירה. במקרה השני, בוצע חיפוש בחדרו של אדם בעקבות "הסכמה" שהושגה מאמו.

בבקשה טענו כי הפרקטיקה של "חיפושים בהסכמה" היא בלתי חוקית, וחסרה את התנאים ההכרחיים לקיומו של רצון חופשי, ולהחלטות אוטונומיות ומושכלות של אזרחים בני חורין. העלינו גם את פגיעתה בזכות לכבוד ובזכות לשוויון, ובמיוחד הדגשנו בבקשה את ההשלכות המסוכנות שיהיו להכשרה של פרקטיקה זו על שחיקת הזכות לפרטיות בתחומים רבים אחרים.

בבקשה התייחסנו גם לבלבול המסוכן העולה מעמדת המדינה בין מושג "ההסכמה" לבין מושג "הציות" בנסיבות של אי שוויון ויחסי מרות, ועמדנו על התפיסה השגויה העולה מטענות המדינה לפיה רק מי שיש לו "מה להסתיר" דורש הגנה על פרטיות. הזכות לפרטיות הנפגעת ממדיניות המשטרה איננה רק זכותו של העבריין, הנתפס בקלקלתו, אלא זכותו של כל אחד מאיתנו להגנה נאותה על זכויותיו היסודיות.

בקשת האגודה להצטרף לדיון נדחתה. נציגי האגודה הציגו את עמדתם בדיון אולם בית המשפט סבר כי אין מדובר במקרה מתאים כדי לבחון את נושא ה"חיפוש בהסכמה".

בקשה להצטרף לדיון כ"ידיד בית המשפט"

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

יש לפסול באופן גורף חיפושים גופניים "בהסכמה", מרץ 2012
האם שוטרים יכולים לערוך חיפושים גופניים "בהסכמה"?
, מרץ 2011

 

קישורים:

עו"ד אבנר פינצ'וק, חיפוש משטרתי "על הסכין" – אם אין עילה לחיפוש סוחטים "הסכמה", בבלוג "האח הקטן", 14.2.2012

 

 

הבקשה נכתבה ‏בסיוע אן סוצ'יו ואסאלה אגבריה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במגע עם המשטרה

סגור לתגובות.