זכויות האדם בשטחים הכבושים

אימוני צה"ל גורמים לפגיעה חמורה בשגרת חייהם ובפרנסתם של תושבי מסאפר יטא

אימונים בשטח אש 918. צילום: פעילים בינלאומייםאימונים בשטח אש 918. צילום: פעילים בינלאומיים

ב-21.1.2013 הגיעו לאגודה לזכויות האזרח דיווחים על כך שסביב הכפרים ג'ינבה, תבאן ומרכז השוכנים במסאפר יטא והנמצאים בתחום שהוכרז כשטח אש 918 מתבצעים אימונים צבאיים. התושבים דיווחו כי האימונים, הכוללים מעבר של כלים כבדים, גורמים נזקים חמורים לשדותיהם החקלאיים ומגבילים את תנועתם באזור. האימונים נמשכו והנזקים גדלו בימים הבאים, וב-23.1.2013 פנתה עו"ד תמר פלדמן מהאגודה לזכויות האזרח במכתב דחוף למחלקת בג"צים בפרקליטות בשם תושבי הכפרים שבשטח אש 918, בדרישה לחדול לאלתר מאימונים אלה. במכתב טענה עו"ד פלדמן כי האימונים הם הפרה של צו הביניים שבית המשפט הוציא ב-16.1.2013 במסגרת בג"ץ 413/13 אבו עראם נ' שר הביטחון. צו הביניים מורה למדינה להימנע מהעברתם בכפייה של תושבי המקום וממילא גם אוסר על הפרעה לשגרת חייהם ולפרנסתם.

לאחר שלא התקבלה תשובה לפנייה דחופה זו הגישה האגודה לבג"ץ בשם התושבים בקשה על פי פקודת בזיון בית משפט, ודרשה לאכוף את צו הביניים ולחייב את המשיבים לקיימו במלואו.

בתגובתם של המשיבים לבקשה טענו כי האימונים בשטח היו "אימוני שדאות ומסעות בלבד", שבמסגרתם "נעשה שימוש בדרכים קיימות בשטח ולא נרמסו שדות זרועים וחרושים". עוד טענו המשיבים כי "כוחות צה"ל שהתאמנו בשטח האש לא חפרו תעלות… לא מנעו כל תנועה חופשית במרחב השטח האמור" וכן "לא הקימו אוהלים על השדות החרושים והזרועים". לאגודה לזכויות האזרח צילומים מהשטח המעידים על תנועת חיילים ורכבים דרך השדות המעובדים, על הקמת אוהלים בתוך השדות ועל בורות ותעלות חפורים. את הצילומים הגישה האגודה לבית המשפט ב-19.2.2013, בתגובה לתגובת המשיבים (התמונות שצורפו לתגובה: לקט 1, לקט 2), יחד עם תצהירים של תושבי האזור שאדמותיהם ניזוקו כתוצאה מהאימונים.

פניית האגודה לזכויות האזרח לפרקליטות המדינה, 23.1.2013

בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, 27.1.2013. תגובות לבקשה וכתבי בית דין נוספים בעתירה ראו כאן.

תשובת הפרקליטות, 28.1.2013

תמונות: אימונים בשטח אש 918, צילום: פעילים בינלאומיים

עמירה הס, למרות איסור בג"ץ: צה"ל מתאמן ליד כפרים פלסטינים, הארץ, 28.1.2013

רקע על תושבי האזור שהוכרז כשטח אש ועל ההליכים המשפטיים בתיק

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות האדם בשטחים הכבושים

סגור לתגובות.