הקמת מטה משטרה בשכונת כרם א-תופאח בלוד

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עת"מ 158/12 אבו סעלוק נ' ועדת המשנה להתנגדויות – מחוז מרכז

עו"ד: עאוני בנא

 
תושבים משכונת כרם א-תופאח עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים מחוז מרכז, יחד עם במקום – מתכננים למען זכויות תכנון והאגודה לזכויות האזרח, נגד התוכנית להקים את מטה המשטרה העירוני בלוד במגרש הציבורי היחיד בשכונה. בעתירה נטען כי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, שאישרה את התוכנית, לא לקחה בחשבון את התנגדויות התושבים ואת השיקולים החברתיים שכרוכים בהקמת מטה המשטרה בשכונה, ולא בחנה ביסודיות את הצעת התושבים למיקום האלטרנטיבי למטה המשטרה. לפיכך בקשו העותרים מבית המשפט לאפשר להם להגיש ערר בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה.

בעתירה נטען כי התוכנית ועמדת הוועדה המחוזית מעלות שאלות עקרוניות באשר לאופן הפעלת שיקול הדעת התכנוני ובאשר לתפקידו של התכנון והחובה להתייחס לשיקולים חברתיים ולטענות אפליה ופגיעה בזכויות אדם בהליך התכנוני. בעתירה טענו, כי לאור האפליה וההזנחה ההיסטורית של השכונה, ובהעדר מענה תכנוני כיום לצרכים השכונתיים הבסיסיים של התושבים, אין לאפשר ניצול השטח היחידי בשכונה לצורך פונקציה ציבורית כלל עירונית. הדגשנו, כי המשיבים לא שקלו כראוי את השיקול של שימוש במגרש בראש ובראשונה לצורך תכנון השכונה ותיקון האפליה, וכן לא נשקלה הרגישות הציבורית שבהקמת תחנת משטרה בלב שכונה ערבית מופלית ומוזנחת שכאלף תושביה נמצאים תחת איום מתמיד של הריסת בתיהם, שרובם ככולם הוקמו ללא היתרים בשל העדר תוכנית מפורטת לשכונה.

בית המשפט קיבל את העתירה, קבע כי התוכנית אכן מעלה סוגיות שמצדיקות דיון בפני המועצה הארצית והורה על מתן רשות ערר למועצה הארצית. בית המשפט קבע, כי התוכנית מעוררת רגישות ציבורית מיוחדת על רקע מיקומה של השכונה ולנוכח מצבה הקשה והמיוחד, ודחה את טענת ועדות התכנון והמשטרה, כי התוכנית אינה מעוררת רגישות באשר היא לא מייצרת, כשלעצמה, אפליה ופגיעה בזכויות אדם של תושבי השכונה. בית המשפט פסק 10,000 ₪ לטובת העותרים, בגין הוצאות ושכר טרחה.

פסק הדין מחזק את התפיסה, שאי אפשר לתכנן במנותק מהמציאות החברתית והתכנונית בשטח התכנון, ומבטא הכרה בכך שתכנון הוא גם סוגיה של זכויות ואינטרסים, ועל כן החלטות תכנוניות לא יכולות להתקבל על סמך שיקולים מקצועיים בלבד.

בסמוך לאחר שבית המשפט קיבל את העתירה למתן רשות ערר למועצה הארצית, הגישו האגודה, במקום ותושבים מכרם א-תופאח ערר נגד התוכנית להקמת מטה המשטרה בשכונה. ב-6.2.2014 התקיים דיון בערר בפני ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה, ואנו ממתינים להחלטתה.

העתירה

עתירה מתוקנת, דצמבר 2012

בקשה לצו ביניים, דצמבר 2012

תגובה לבקשה לצו ביניים

תגובה מטעם העותרים, ינואר 2013

פסק הדין, 4.6.2013

 

הודעות לעיתונות:

לא להקמת מטה משטרה במגרש הציבורי היחיד בשכונה, אוגוסט 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.