הצעת חוק לביטול אזרחות של מי שהורשע בטרור, ריגול או חוסר נאמנות

על פי הצעת החוק, שיזמו חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב (ישראל ביתנו) ושזוכה לתמיכת הממשלה, בית משפט שירשיע אדם בעבירת טרור, ריגול או חוסר נאמנות, יוכל לבטל את אזרחותו, בנוסף על כל עונש שיטיל עליו. האגודה פנתה לחברי ועדת הפנים בקריאה להתנגד להצעה

4 ביולי 2010

לכבוד
חה"כ דוד אזולאי
יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה
הכנסת

שלום רב,

הנדון: הצעת חוק האזרחות (תיקון – ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע-2010

ביום 5.7.2010 עתידה ועדת הפנים והגנת הסביבה לדון בהכנתה של הצעת החוק שבנדון לקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת לקבוע, כי בית משפט שהרשיע אדם בעבירת טרור, ריגול או חוסר נאמנות יוכל להורות על ביטול אזרחותו. אנו קוראים לך להתנגד להצעת החוק.

זכויות היסוד כולן שואבות את משמעותן המעשית מקיומה של תשתית המאפשרת אותן, וממסגרת בתוכה הן מתממשות ומקבלות תוכן. ביטול אזרחות שולל מן האדם את האפשרות לזכות להגנה על כל אותן זכויות, הדורשות, במפורש או במשתמע, מסגרת חברתית שתספק אותן. משום כך הוכרו הזכות לאזרחות והצורך להגן עליה במשפט הבין-לאומי ובמשפטן של המדינות הדמוקרטיות.

חוק האזרחות, התשי"ב-1952 כולל כיום היבטים דרקוניים ובלתי חוקתיים בנוגע לביטול אזרחות (עצם הסמכות לבטל אזרחות מטעמים של "הפרת אמונים"; האפשרות שאדם יוותר מחוסר אזרחות; אפשרות ביטול האזרחות של ילדים; קיום הליך משפטי שלא בנוכחות האדם, שאת אזרחותו מבקשים לבטל, על יסוד ראיות חסויות; וכו'). הסמכות שהצעת החוק מבקשת להוסיף ולהעניק לבית המשפט היא סמכות קיצונית במיוחד, שאין לה מקבילה במדינות נאורות.

איש אינו חולק על כך, שרשויות המדינה זכאיות ואף חייבות לפעול נגד כל אדם הפוגע בבטחון המדינה ובבטחון אזרחיה, ואולם לרשותן עומדים אמצעי אכיפה רבים וחמורים פחות משלילת אזרחות.

בשנת 1996 הובאה בפני בג"ץ הדרישה שהופנתה אל שר הפנים לבטל את אזרחותו של יגאל עמיר. נטען על ידי העותרת שיש לחייב את השר לבטל את אזרחותו של יגאל עמיר מן הטעם, שביטול האזרחות נדרש כדי להביע הסתייגות נחרצת של החברה מן המעשה הנורא של רצח ראש הממשלה. בית המשפט פסק, כי החברה המאורגנת מביעה הסתייגותה וסלידתה מן הרצח בדרכים אחרות (בג"ץ 2757/96 אלראי נ' שר הפנים, פ"ד נ(2) 18, 24 (1996)).

גם בית המשפט העליון האמריקאי קבע בשנת 1958, כי סעיף בחוק האזרחות, המתיר לבטל את אזרחותו של אדם משום הפרת אמונים, מנוגד לחוקה האמריקאית בהטילו עונש אכזרי ובלתי רגיל. "אזרחות אינה רישיון שפוקע בגין התנהגות בלתי ראויה", פסק בית המשפט העליון האמריקאי, והוסיף, כי ביטול אזרחות בנסיבות אלה, אינו אלא ענישה פרימיטיבית ואכזרית (Trop v. Dulles 356 U. S. 86 [1958]). הפילוסופית חנה ארנדט תיארה זאת באופן דומה בספרה "יסודות הטוטליטריות". ביטול אזרחות, לדבריה, נוסף על פגיעתו האנושה בזכויות האדם, כמוהו כחזרה לחיי פרא ולתקופת אנשי המערות (Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism (new ed. 1966), p. 300).

דומה, כי עצם הדיון בסמכות לביטול אזרחות לא נועד לקדם את בטחון המדינה, אלא מבקש להעביר מסר משפיל ומפלה, לפיו אזרחותם של אזרחי ישראל הערבים אינה ברורה מאליה.

משום כך, אנו קוראים לך להתנגד להצעת החוק.

בכבוד רב,
עודד פלר, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי,עוד

סגור לתגובות.