שירות צבאי או לאומי/אזרחי כתנאי לקבלת מלגה ללימודים אקדמאיים

האגודה לזכויות האזרח פנתה לנעמ"ת בדרישה להסרת תנאי השירות הצבאי או השירות הלאומי/אזרחי מתנאי הסף לקבלת מלגה ללימודים אקדמאיים לשנת הלימודים 2013. בפנייה הדגישה שדא זועבי אדלבי, רכזת פניות הציבור באגודה, כי תנאי זה מפלה ומדיר סטודנטיות רבות מקבלת המלגה, ופוגע בזכותן לשוויון. עוד מציינת אדלבי כי השירות הצבאי או הלאומי/אזרחי אינו רלוונטי כלל לקבלתה של צעירה ללימודים אקדמאיים, למידת הצלחתה בהם או להשתלבותה בשוק העבודה לאחר סיום לימודיה.

 

25 בנובמבר, 2012

 

לכבוד
גב' גליה וולוך
יו"ר נעמ"ת
רח' ארלוזורוב 92
תל אביב, 62098

 

שלום רב,

 

הנדון: דרישה להסרת תנאי מפלה לקבלת מלגה ללימודים אקדמאיים

 

אנו פונים אליך בבקשה להסיר תנאי מפלה מתנאי הסף לקבלת מלגה ללימודים אקדמאיים מטעם קרן המלגות של נעמ"ת, הדורשת כתנאי למלגה אישור על שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי. דרישה זו חוסמת מראש את דרכן של סטודנטיות רבות, ובפרט סטודנטיות ערביות לקבלת המלגה, ופוגעת בזכות הבסיסית לשוויון, והכל כמפורט להלן;

1. באתר האינטרנט של נעמ"ת מופיעה מודעה על מלגות ומענקים לסטודנטיות מטעם קרן המלגות של הארגון לשנת 2013. בטופס הבקשה לקבלת המלגה מופיעה בין היתר הדרישה להגשת אישור על שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי בן שנה לפחות.

2. תנאי זה הנו תנאי מפלה, אשר מדיר מהאפשרות לקבלת המלגה את כל הסטודנטיות אשר פטורות משירות צבאי ו/או לאומי מחמת לאום או דת או מסיבות בריאותיות או חברתיות ואחרות.

3. למיטב הבנתנו, קביעת התנאי הנ"ל נועדה לעודד את הערכים של עבודה והתנדבות למען החברה, באופן התואם את השקפת העולם של נעמ"ת. אלא שמטרה מבורכת זו ניתנת להשגה בדרכים שוויוניות יותר, כגון, הדרישה לעבודה ו/או התנדבות למען החברה במסגרת של גופים ציבוריים ו/או ארגונים של החברה האזרחית.

4. בשל כך, יש לבטל את התנאי לשירות כתנאי סף. שכן אין לקדם את ערכיה החשובים של נעמ"ת באופן שיוצר הפליה ומיטיב אך ורק עם צעירות אשר שירתו בצבא ו/או עשו שירות לאומי, תוך הפליית כל הצעירות שאין באפשרותן לתרום לחברה באופן זה דווקא.

5. חשוב לציין, כי התנאי של שירות צבאי או לאומי אינו רלוונטי בכלל לקבלתה של צעירה ללימודים אקדמאיים או למידת הצלחתה בהם. הוא אף אינו רלוונטי לתהליך השתלבותה בשוק העבודה לאחר סיום לימודיה האקדמאיים. לעניין זה אין הצדקה עניינית להבחנה שעושה התנאי בין סטודנטיות ששירתו לבין אחרות, שלא משרתות בצבא או בשירות לאומי, ושזקוקות לא פחות לסיוע כספי להמשך לימודיהן האקדמאיים.

6. בהינתן חלופות ראויות ושוויוניות להגשמת מטרותיה וערכיה של נעמ"ת, עמידה דווקנית על תנאי השירות הצבאי או הלאומי מותירה את הרושם (המוטעה, יש לקוות), כי עידוד סטודנטיות לשירות לאומי או צבאי הינו יעד העומד בפני עצמו ולא עוד כלי להשגת המטרה של עידוד התנדבות בחברה.

7. התנאי הנ"ל פוגע בעיקר, גם אם לא במתכוון, בזכותן של סטודנטיות ערביות לשוויון,  הן בגלל הפטור הגורף משירות צבאי ו/או אזרחי לאוכלוסייה הערבית, והן בגלל המוסכמות והנורמות החברתיות בחברה הערבית, המתנגדות לשירות צבאי ו/או לאומי. חשוב בהקשר זה לציין, כי גם אם בפועל גם סטודנטיות ערביות קיבלו במהלך השנים את המלגה, הרי שאין בכך כדי לתקן את הפסול, שכן התנאי המפלה גורם למועמדות פוטנציאליות רבות כלל לא להתמודד על המלגה.

8. כמי שנושאת בדגל קידום מעמד האישה ושוויון זכויותיה, וכארגון שפעל רבות לחקיקת חוק שוויון זכויות האישה וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נעמ"ת אינה יכולה לפעול באופן המדיר והמפלה קבוצות נרחבות מבין חברותיה ולקבוע תנאי סף הדוחקים אותן החוצה, ללא כל הצדקה עניינית.

לפיכך, אנו פונים אליך בבקשה, כי תדאגי לביטול תנאי הסף המפלה כאמור ולתיקון המודעה לאלתר, וזאת עוד בטרם סיום מועד הגשת הבקשות בסוף דצמבר 2012, על מנת שסטודנטיות אשר תרמו לחברה, בין אם במסגרת ציבורית ו/או של החברה האזרחית ובין אם בכל דרך אחרת, יוכלו כולן להתמודד על המלגה באופן שוויוני.

להתייחסותך המהירה אודה מאוד.

 

בכבוד רב,

שדא זועבי אדלבי
רכזת פניות הציבור הערבי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,נשים ערביות

סגור לתגובות.