זכויות האדם בשטחים הכבושים

תקופות המעצר החלות על קטינים פלסטינים בשטחים יקוצרו

public domain via Wikimedia Commons

קיצור תקופות המעצר, שעליו הודיעה המדינה בעקבות עתירת ארגוני זכויות אדם, הוא משמעותי, אך הצדק עדיין רחוק

בעקבות החלטת בג"ץ מיום 24.4.12, שניתנה בעתירת האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים וארגון "יש דין" נגד תקופות המעצר המופרזות והמפלות החלות על פלסטינים בשטחים, הודיעה השבוע המדינה על קיצור חלקי של תקופות המעצר החלות על קטינים פלסטינים ועל צמצום של רשימת עבֵרות המוגדרות כעברות ביטחון בצו בדבר הוראות ביטחון.

בהתאם לתיקון לצו בדבר הוראות בטחון, שנחתם בעקבות העתירה וייכנס לתוקף ב-1 באפריל 2013, אפשר יהיה להחזיק ילדים פלסטינים בני 14-12 במעצר ראשוני, לפני הבאה בפני שופט, במשך 24 שעות עם אפשרות לדחות את הביקורת השיפוטית ב-24 שעות נוספות במקרים מיוחדים.

לפי החוק הישראלי, החל גם על ישראלים שחיים בשטחים, קטינים בני 14-12 ישהו במעצר 12 שעות, עם אפשרות לדחות את הביקורת השיפוטית ב-12 שעות נוספות בנסיבות חריגות.

השינוי, שעליו הודיעה המדינה כעת, מצטרף לשורה של שינויים נוספים, שנכנסו לתוקף במהלך שנת 2012, ושבמסגרתם חלק מתקופות המעצר החלות על פלסטינים (בגירים וקטינים כאחד) קוצרו באופן משמעותי, אם כי עדיין נותרו ארוכות בהרבה מתקופות המעצר החלות על ישראלים. בין היתר, במסגרת התיקונים הקודמים, בוטלה תקופת המעצר הראשונית הגורפת של שמונה ימים לחשודים בכל סוגי העבירות (לפירוט של כל השינויים האחרונים ראו טבלה מס' 1).

בנוסף, החל מאפריל 2013 תצומצם חלקית הרשימה הארוכה של העבֵרות המוגדרות כעברות ביטחון: בין היתר, יוצאו מהרשימה עברות כגון "הנפת דגל", "הדפסת חומר שיש לו משמעות מדינית", הפרת "חובת התייצבות במשרדי המת"ק", החזקת "מכשירי מסירה אלקטרוניים בלי תעודה מהמפקד הצבאי" ועוד. עברות כגון השתתפות בהפגנה שלא קיבלה אישור מהמפקד הצבאי או יידוי אבנים ימשיכו להיות מוגדרות כעברות ביטחון (לפירוט כל העבירות שהורדו מרשימת עברות הבטחון ראו טבלה מס 2. כל עברה שמסומנת ב-X נותרה ברשימה).

עו"ד לילה מרגלית, ראש תחום זכויות האדם בפלילים באגודה לזכויות האזרח, שמנהלת את העתירה: "העתירה הצליחה לגרום לשינוי משמעותי וחשוב מאד במערכת הפלילית בשטחים – שינוי שצמצם חלקית את הפגיעה החמורה בזכויותיהם של ילדים ונערים פלסטינים לחירות, להליך הוגן ולכבוד. זהו אחד הצעדים המעשיים הראשונים בכיוון של הפרדה בין בגירים לקטינים במערכת המשפט הצבאית. יחד עם זאת, עמדתנו לא השתנתה: כל עוד קיים הבדל כלשהו בין תקופות המעצר החלות על ישראלים בשטחים לאלה שחלות על פלסטינים, מדובר באפליה חמורה ובפגיעה בוטה בזכות הבסיסית לשוויון".

בג"ץ 4057/10. לכל המסמכים ולמידע על ההתפתחויות בתיק

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,מערכת המשפט,קטינים

סגור לתגובות.