ערר על החלטת מח"ש לסגור תיק חקירה נגד שוטרים שנחשדו באלימות

21 בדצמבר, 2009

לכבוד
עו"ד משה לדור
פרקליט המדינה
באמצעות: המחלקה לחקירות שוטרים
רח' חרטום 8, הר חוצבים
ת.ד. 45208, ירושלים 91450

שלום רב,

הנדון: ערר על החלטת מח"ש על סגירת תיק החקירה 6514/08

1. אנו פונים אליך בערר על החלטת מח"ש בתיק 6514/08, בהתאם לסעיף 64(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, ומבקשים כי תורה למצות את הדין עם השוטרים העבריינים, וככל שימצא לנכון, תורה להעמיק את החקירה בתיק.

2. עניינו של ערר זה הן חשדות נגד שוטרים מתחנת ה"קישלה" בעיר העתיקה לתקיפה ולאלימות חמורה כלפי התושבים ע' ג', מ' ש', ושני ילדיו הקטנים של מר ש', א' וא'.

3. משורה של עדויות שנאספו ע"י מר מוהנד ענאתי מארגון "יש דין", עלו חשדות חמורים כי ביום 11.12.08 תקפו שוטר בשם ס' ושורה של שוטרי מג"ב את התושבים. התקיפה והאלימות החמורה החלו בצהרי היום סמוך לשער האריות בעיר העתיקה, בלי שקדמו להם כל עבירה או התגרות מצד ע' ומ', ונמשכו בצורה ברוטלית אף יותר בתחנת המשטרה ב"קישלה", אליהם הובאו השניים. על מ' וע' התנפלו השוטרים במכות קשות באופן קבוצתי וגרמו להם פציעות חמורות, הכוללות נזקים לגפיים, צליעה, שטפי דם ונקב באוזן.

4. ביום 12.1.09 פנינו למחלקה לחקירות שוטרים בירושלים בבקשה דחופה כי יורו על פתיחה בחקירה בחשדות נגד השוטרים.

העתק הפנייה למח"ש מיום 12.1.09 מצ"ב ומסומן בא'.

5. לאחר פנייתנו למחלקה לחקירות שוטרים, מר ג' ומר ש' הוזמנו למסור את תלונתם נגד השוטרים.

6. לאחר שורה של תזכורות, קיבלנו ביום 18.10.09 את הודעת המחלקה לחקירות שוטרים כי חקירת התלונה הסתיימה, וכי עם סיום החקירה הוחלט לסגור את התיק מחוסר ראיות.

העתק החלטת מח"ש מצ"ב ומסומן בב'.

7. האירוע בו מדובר מעלה חשד כבד כי שורה של שוטרים מירושלים נקטו באמצעים אלימים כלפי מר ג' ומר ש'. כפי שנפרט להלן, עיון בתיק החקירה מעלה סתירות רבות בין גרסאות השוטרים בנוגע לאירוע המדובר, העדר הסברים ממצים לפציעות החמורות של מר ג' ומר ש', וכן מספר שאלות משמעותיות בנוגע להשתלשלות העניינים שהשוטרים כלל לא נשאלו במהלך חקירתם.

בראשית הדברים, נבקש לציין כי העיכוב בהגשת הערר נובע מכך שרק ביום 12.11.09 התאפשר לנו לצלם את התיק החקירה בתיק מח"ש הנדון לצורך הגשת הערר. זאת, לאחר שביום 25.10.09 פנינו למח"ש בבקשה לצלם את תיק החקירה, וביום 4.11.09 נתקבלה תשובת מח"ש לפיה ניתן לתאם מועד לצילום התיק.

להלן השתלשלות האירועים:

8. ביום האירוע בסביבות השעה 14:00 הגיע מ' ש' לאסוף את חברו ע' ג' סמוך לחומות שבפתח של שער האריות בעיר העתיקה בירושלים. ג' הביא עמו את שני ילדיו הקטנים של ש', א' בן הארבע וא' בן השנתיים. בעוד ע' ומ' מתכוונים להתחיל בנסיעה ומדברים ביניהם, פנה השוטר ס' (אשר בתלונתנו כינינו אותו בטעות תאיר), שעמד מחוץ למכונית, אל מ' ושאל אותו בערבית מה הוא אמר. מ' השיב כי הוא דיבר עם חברו. השוטר החליט לתת למ' דו"ח על אי חגורת חגורה, חרף העובדה שמ' ציין והראה כי הוא חגור. השוטר ביקש ממ' את הרישיונות, וכשמ' שאל מדוע, הוא אמר כי "בא לי לתת לך דו"ח". מ' שאל אותו מדוע בא לו לתת לו דו"ח ואיזו מן גישה זאת. השוטר ס' השיב כי בא לו לעשות זאת "חאווה", כלומר – דווקא מעמדת כוח. מ' ביקש מהשוטר לקרוא לקצין הממונה עליו, כי ברצונו לדבר איתו. בתגובה הכניס השוטר את ידו למכונית וניסה לקחת את מפתחות הרכב. מ' הוציא את המפתחות ושם אותם בכיס לפני שהשוטר הגיע אליהם. בתגובה תפס השוטר את מ' בחולצה והחל לכוון מכה לעברו. מ' תפס את ידו, ביקש ממנו להפסיק לנהוג כך לפני הילדים, ויצא מן הרכב.

9. לאחר יציאתו מהרכב, שאל מ' את השוטר ס' אם זה נראה לו בסדר לנהוג כלפיו כך, במיוחד כשהוא לא עשה שום עבירה, אז השוטר החל לאיים עליו בגז פלפל וכיוון גם לעבר הילדים ברכב. הילדים החלו לבכות, וע' הוציא אותם מהרכב בניסיון להרגיעם. במקביל, השוטר תפס את מ' בחולצתו ופקד עליו לעמוד ליד הקיר, כי ברצונו לערוך חיפוש. לפתע השוטר ס' החל לרסס את מ' בגז פלפל בכמות גדולה. מ' לא יכל לראות דבר ונפל על אבנים ליד הקיר. הגז פגע גם בילדים, שבכיים התחזק.

10. אישה עוברת אורח לקחה מע' את בנו של מ' ושמה אותו בניידת המשטרה. לבקשתו של מ', ע' הכניס את ידו לניידת על מנת לקחת את הילד, אך מיד יצאו ארבעה חיילי מג"ב מהניידת, אחד מהם נתן לע' אגרוף בעין, והם אזקו אותו והכניסו אותו לניידת משטרה. בהמשך הגיע למקום גיסו של מ' ולקח את הילדים לבית הוריו של מ'.

11. במקביל, ביקש השוטר ס' משוטר מג"ב (ממוצא אתיופי) לתת למ' סטירה, אולם זה סירב בטענה שמ' בסדר. אחר כך הוכנס גם מ' לניידת. בניידת שאלו שוטרי משמר הגבול את השוטר ס' מדוע הוא עשה למ' מה שעשה, וזה השיב: "לא משנה. הוא שלי. אני רוצה להרביץ לו, אתם תרביצו לשני". הם דיברו בעברית וחשבו כנראה שמ' אינו מבין.

12. כאשר הם הגיעו לתחנת המשטרה ב"קישלה" ברובע הנוצרי בעיר העתיקה, ליד שער יפו, הכניס ס', שנהג בניידת, את הניידת לחלק האחורי של המתחם, ליד אורוות הסוסים. השוטר ס' הוריד את מ' מכוח מהניידת, ירק לו בפנים, נתן לו שתי סטירות באוזן שמאל, הפיל אותו לרצפה ונתן לו מכות עם אלה ברגל שמאל. אחר כך ביקש ס' משוטרי המג"ב למלא תלונות נגד מ', אולם רובם כנראה לא הסכימו.

13. ע' היה עד לדברים ומיד אחר כך לקחו אותו ארבעה שוטרי מג"ב, מבין אלו שהיו בניידת, לחדר ריק. אחד השוטרים אחז בשערו ודחף אותו לתוך החדר, עד שהתנגש בארון. הוא קילל את ע' ונתן לו סטירה חזקה בפנים. שוטר נוסף נתן לו סטירה בפנים ומכה בברך. כתוצאה, נפל ע', ואז התנפלו עליו כל ארבעת השוטרים ונתנו לו בעיטות ומכות בכל חלקי הגוף. אחרי שסיימו, ע' לא יכול היה לקום, ואחד השוטרים ניסה לאלץ אותו לקום אך הוא נפל. אותו שוטר היכה אותו בראש עם קת הרובה שלו, ואח"כ אחד מהם אחז אותו חזק והטיח את ראשו של ע' בקיר.

14. אחר כך הוציאו את ע' מהחדר והעבירו אותו לחדר חקירות. אחרי זמן מה בא שוטר לחדר, רשם משהו בעברית ודיבר אליו בעברית, אולם הוא לא הבין, כיוון שאינו דובר עברית. בסוף הוא סימן לו שיחתום על המסמך. ע' אמר שהוא רוצה שיקראו לו את המסמך בערבית. השוטר התעצבן ונתן לו סטירה. ע' הסביר לו שהוא לא מבין על מה הוא מחתים אותו, ואז הוא נתן לו עוד סטירה ואמר לו לחתום. מפחד שימשיך לקבל מכות, חתם ע' על המסמך.

15. מאוחר באותו לילה, לאחר שע' ומ' נחקרו בנפרד על ידי קצין מתחנת המשטרה, הם שוחררו מהמעצר בערבות.

16. מ' וע' סבלו מכאבים חזקים בכל חלקי גופם. למחרת, ביום שישי ה-12 לדצמבר, הלך מ' לרופא המשפחה, אשר איבחן בנקב בתוף אוזן שמאל, נתן לו טיפול תרופתי והפנה אותו למיון. למחרת, בשבת, הלך מ' גם לבית החולים הדסה הר הצופים, שם נבדקה גם רגלו.

17. ע' הרגיש רע מאד למחרת הארוע וביום שבת הוא הלך לבית החולים הדסה הר הצופים (בידי ע' תמונות שנלקחו על ידו למחרת התקיפה).

18. בימים שאחרי הארוע סבלו ילדיו של מ', א' וא', מכאבים וצריבות בעיניהם מהגז הפלפל שרוסס, וכן הם סבלו מחרדות ומפחדים במשך ימים ארוכים ולא ישנו לילות שלמים.

הראיות בתיק החקירה:

19. כפי שציינו לעיל, עיון בתיק החקירה מעלה סתירות רבות בין גרסאות השוטרים בנוגע לאירוע המדובר, העדר הסברים ממצים לפציעות החמורות של מר ג' ומר ש', וכן מספר שאלות משמעותיות בנוגע להשתלשלות העניינים שהשוטרים כלל לא נשאלו במהלך חקירתם.

20. באשר לשימוש בגז פלפל על ידי השוטר ס' בשער האריות, ישנה סתירה בין גרסת השוטר ס' בעדותו לבין עדויות אחרות בתיק. בעוד שהשוטר ס' טוען כי ריסס את מ' בגז פלפל לאחר שמ' הרים אבן ואיים עליו עם המפתחות, הרי שלפי עדויותיהם של מ' וע' השוטר ס' ריסס את מ' ללא כל הצדקה. יתרה מכך, לפי מזכרו של החוקר י' ס' מיום 14.12.08 על בסיס צילומי וידאו של האירוע, אין כל עדות להרמת אבן על ידי מ'. גם שוטר המג"ב פ' לא מציין שמ' הרים אבן. אף לפי גרסת שוטר המג"ב ח' ד', שלטענתו מ' אכן הרים אבן, השוטר ס' ריסס אותו בגז עוד טרם הרמת האבן.

יוער, כי מסיבה לא ברורה לא הועבר לידינו העתק של סרט הוידאו של האירוע בעת צילום תיק מח"ש, חרף העובדה כי מדובר בראייה משמעותית בתיק. לאור זאת, נבקש כי סרט הוידאו יבחן על ידכם לעומק וכי יועבר לידינו צילום של הסרט בהקדם.

21. מעבר לסתירות בעדותו של השוטר ס', הרי שפרט לשוטר מ', יתר שוטרי המג"ב שנחקרו כלל לא נשאלו היכן היו הילדים של ש' בזמן שהשוטר התיז גז פלפל. לטענת מ' וע', השוטר ס' התיז גז על מ' באופן שפגע גם בילדים, ולפני כן אף איים להתיז גז ישירות לעבר הילדים, טענה המעידה על שימוש בלתי סביר בגז פלפל.

22. גם לגבי האירועים שקדמו למעצר ע' קיימות סתירות בין גרסת ע' לגרסת שוטרי המג"ב שנחקרו. לפי ע', הוא לא דחף את גופו לתוך הניידת ולא הכה את שוטר המג"ב ח', אלא רק ניסה להוציא את הילד מתוך הניידת, וכשהחלו לאזוק אותו לא התנגד, אלא רק פחד וניסה לכסות את פניו. באופן תמוה, שוטרי המג"ב כלל לא מציינים שהיה ילד ברכב, ואף כלל לא נשאלו היכן היו ילדיו של ש' בזמן זה, חרף עדויותיהם של מ' וע'. שוטרי המג"ב מציירים תמונה בעדויותיהם כאילו ע' דחף את פלג גופו העליון לחלון של ח' והכה את ח' בפנים, אך מבלי להסביר את ההקשר בגללו ע' ניסה להכניס ידיו לניידת. מאידך, לפי מזכרו של החוקר ס' מיום 14.12.08, אין כל עדות בצילומי הוידאו של האירוע כי ע' הכה את ח'.

23. כמו כן, קיימים עניינים נוספים שעולים מגרסאותיהם של ע' ומ' אשר שוטרי המג"ב כלל לא נחקרו אודותיהם. שוטר המג"ב מ' לא נשאל בחקירה האם השוטר ס' ביקש ממנו להכניס סטירה למ', כפי שציין מ' בגרסתו, וכל שוטרי המג"ב שנחקרו לא נשאלו בדבר השיחה בניידת בה השוטר ס' ציין כי "יראה למ' מה זה" ואת שאלתם לשוטר ס' למה פעל כפי שפעל. העדר עדויות של שוטרי המג"ב בנוגע לנושאים אלו מקשה על בחינת התנהגותו של השוטר ס' כראוי.

24. בנוסף, תיק החקירה מעיד כי לא מוצו כל אפשרויות החקירה על מנת לברר כראוי את השתלשלות העניינים באירוע המדובר בשער האריות. כך, לא הוזמנו לתת עדות אנשים שהיו עדים לאירוע בשער האריות. מ' ציין בעדותו שמות של שני עדים לאירוע, ואף ע' ציין שהיו מספר עדים ממשפחת —–, אך אין כל ראיות בתיק כי נעשו מאמצים כלשהם לאתר עדים אלו. יתרה מכך, אף שלא התאפשר לנו לעיין בצילומי הוידאו של האירוע, סביר להניח כי מופיעים בצילומים אלו עדים נוספים אשר מ' וע' לא הכירו. בכל מקרה, הרי זוהי חובתה של מח"ש לחקור כראוי את תלונותיהם של מ' וע', ובכלל זה לעשות מאמץ לאיתור עדים אשר עשויים לשפוך אור נוסף על האירוע.

25. באשר לאירועים בתחנת ה'קישלה', הרי שאף בעניין זה ישנן סתירות מהותיות בין גרסת השוטר ס' לגרסת שוטרי המג"ב. בעוד שהשוטר ס' טוען שעם הגיעם ל'קישלה' הוא הותיר את מ' עם שוטרי המג"ב מחוץ לתחנה, הרי שלגרסת יתר שוטרי המג"ב, לא היה להם כל מגע עם מ' והשוטר ס' היה עם מ' כל הזמן. סתירה זו, בנוסף לסתירות שצוינו לעיל, מעלה ספק רב בנוגע לאמינות גרסתו של השוטר ס'. בנסיבות אלו, נוצר מצב של גרסה מול גרסא, כאשר מצד אחד עומדת גרסתו המפוקפקת של השוטר ס', וכנגדה עומדת גרסתו העקבית של מ', המגובה בדו"חות רפואיים המתעדים את החבלות החמורות ברגליו והנקב באוזנו. לא למותר לציין כי השוטר ס' אינו מספק כל הסבר לפציעות אלו.

26. באשר לטיפול של שוטרי המג"ב בע', הרי שאף שהשוטרים טוענים כי לא נעשה כל שימוש באלימות כלפי ע' מעבר לכוח שנדרש בכדי לאזוק אותו, הרי שהם אינם מספקים הסבר משכנע לשריטות בגרונו ולחבלות ברגליו. שוטר המג"ב פ' מציע הסבר קלוש לפציעות, שאף הוא אינו בטוח בו (שע' נפצע כתוצאה מהתפרעותו בניידת), ואילו יתר שוטרי המג"ב לא ידעו להציע כל הסבר לפציעות. ברי, כי לא ניתן להתעלם מהעדויות הרפואיות המוצקות בעניין זה, המעלות ספק באשר לגרסאותיהם של שוטרי המג"ב.

27. לסיכום, האירועים המתוארים לעיל מעלים חשדות כבדים לאלימות קשה ולתקיפה חמורה של התושבים ע' ג', מ' ש' ושני ילדיו הקטנים, א' וא' בידי השוטרים, ונראה כי אף נדרשת השלמת חקירה על מנת להגיע לחקר האמת.

28. החלטת המחלקה לחקירות שוטרים לסגור את התיק החקירה הנדון בנימוק של חוסר ראיות לוקה בחוסר סבירות קיצוני. המעשים המתוארים לעיל מהווים שורה של עבירות לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, כמו תקיפה (סעיף 379 לחוק), חבלה (סעיף 329 לחוק), שימוש לרעה בכוח המשרה (סעיף 280 לחוק) ועוד. אין ספק שחשדות חמורים מאד כגון אלו דורשים העמקת החקירה ומיצוי הדין עם העבריינים על מנת לבער את הנגע, ככל שפשה, בשורות המשטרה.

29. כפי שפירטנו לעיל, קיימות סתירות רבות בין עדויות השוטרים המעורבים באירוע, באופן המעלה ספק רב לגבי אמינות עדותו של השוטר ס'. יתרה מכך, השוטרים אינם מספקים הסברים כלשהם לגבי פציעותיהם החמורות של ע' ומ', המתועדות בדו"חות הרפואיים. לכך מצטרפים מספר לא מבוטל של פגמים בחקירה, כגון: אי חקירת עדים בשער האריות, אי חקירת השוטרים לגבי מקום הימצאות הילדים בשלבים השונים של האירוע בשער האריות, ואי חקירת שוטרי המג"ב לגבי טענות מ' על בקשת השוטר ס' להכות אותו ואת אמירותיו לגבי טיפולו במ' במשך הנסיעה בניידת.

30. מח"ש בחרה שלא לאתר ולחקור עדים לאירוע בשער האריות וכן לא ביררה כראוי טענות שהועלו, ותחת זאת סגרה את התיק מחוסר ראיות. מן הראוי שטרם סגירת תיק בנימוק של חוסר ראיות – תחקור, תבדוק ותביא את כל הראיות שמונחות בפניה. עם זאת, לטעמנו התשתית הראייתית הקיימת בתיק, כפי שתוארה לעיל, מצביעה בבירור על מעשים חריגים של השוטרים המעורבים ומספיקה להעמדת השוטרים המעורבים לדין.

31. לפיכך, יש לקבל ערר זה, ולהורות למח"ש להגיש כתב אישום נגד השוטרים המעורבים בתקיפתם והכאתם של מ' ש' וע' ג'. ככל שימצא לנכון, יש להורות למח"ש על השלמת חקירת השוטרים המעורבים וזימון אנשים שהיו עדים לאירוע בשער האריות כפי שפורט לעיל.

32. נודה לתשובתך בהקדם.

בכבוד רב,

טלי ניר, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: אלימות שוטרים,התנהלות המשטרה ומאבטחים,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.