סגירת משרדי חברה המסייעת לנזקקים בירושלים המזרחית

29 ביולי, 2008

לכבוד
מר אבי דיכטר
השר לביטחון פנים
קריית הממשלה
מזרח ירושלים
בנין ג', ת"ד 18182
ירושלים 91181

שלום רב,

הנדון: צו לסגירת משרדי מג'לס אלאסכאן מיום 30.6.08

אנו פונים אליך במחאה על הוצאת הצו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה – 1995, המורה על סגירת משרדי חברת מג'לס אלאכסכאן בירושלים המזרחית מיום 30.6.08. צו זה מורה על סגירת המשרדים בנימוק כי הם "נציגות" של הרשות הפלסטינית בתחומי מדינת ישראל.

1. מהיכרותנו עם פעילות החברה, ידוע לנו כי כלל לא מדובר בנציגות של הרשות הפלסטינית, אלא בחברה עצמאית, שנוסדה ב-1991 ונרשמה אצל רשם החברות בישראל כחברה ללא מטרות רווח, ורשומה במשרדי מס הכנסה כמלכ"ר.

2. מטרת החברה היא לסייע לנזקקים מירושלים המזרחית, אשר הצליחו, על אף כל הקשיים התכנוניים והבירוקרטיים של רשויות התכנון בירושלים, להוציא היתר בנייה לבניית בית בעיר המזרחית. החברה מסייעת לתושבים אלה בהלוואות לבניית ביתם, במקום בו אין אף רשות ישראלית אחרת או ארגון אחר שיכולים לסייע בידם.

3. פעילות החברה ממומנת על ידי שורה של ארגונים בינלאומים, בהם הבנק העולמי, האיחוד האירופי, הקרן הסעודית של הבנק האיסלמי, ממשלת ארה"ב, ממשלת יפן וכיו"ב. אחד התנאים לקבלת תרומות מגופים אלה היא כי החברה תהיה עצמאית ולא קשורה לרשות הפלסטינית. יצוין עוד כי החברה הוקמה עוד לפני הקמת הרשות הפלסטינית ומתנהלת בנפרד ממנה, כדי להבטיח כי הסיוע לתושבים לא יהיה תלוי בבעיות הפוליטיות של האזור.

4. לאור כל האמור לעיל, נראה כי שיוך החברה לרשות הפלסטינית נעשה בטעות.

5. ברי כי החלטה זו פוגעת בזכויות יסוד של תושבי ירושלים המזרחית: הן בזכות ההתאגדות שלהם והן במימוש זכותם לדיור. כידוע, זכויות אלה מוכרות בדין הישראלי כזכויות יסוד, ועל כן הפגיעה בהן יכולה להעשות רק בהסמכה חוקית, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

6. סגירת משרדי החברה פוגעת באופן ברור בזכותם של הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית להתאגד לפעילות במסגרת חברה, הפועלת על פי החוק, שכל ייעודה הוא לסייע לנזקקים בהשגת קורת גג. סגירת המשרדים גם פוגעת באופן קשה ומתמשך במאות משפחות, אשר נזקקות לסיוע החברה, ונותרו ללא כל אפשרות סיוע לבניית בתיהם.

7. על כן, נראה כי ההחלטה אשר התקבלה על ידך פוגעת באופן לא סביר ולא מידתי בזכויות תושבי ירושלים המזרחית. מכיוון שכך, נודה לבחינת הנושא מחדש על ידך וביטול הצו הנ"ל.

בכבוד רב,

טלי ניר, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הזכות להתאגדות,זכויות אזרחיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,עוד,תכנון ובניה

סגור לתגובות.