לשמור על עקרון השוויון באכיפת החוק נגד מפגינים

‏18 ינואר 2010

לכבוד
ח"כ דוד רותם
יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט
הכנסת
ירושלים

א' נ',

הנדון: הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח-2008

הנני פונה אליך לקראת הדיון מחר בעניין הצעת החוק שבנדון. מדובר בהצעה, המבקשת להפסיק ביצועם של גזרי דין, ולמחוק רישומים פליליים, של כל מי שהורשע בעבירה "על רקע התנגדות לתוכנית ההתנתקות", אלא אם הוטל עליו עונש מאסר בפועל שלא הומר בעבודות שירות. כמו כן, על פי ההצעה, לא יוגשו כתבי אישום נוספים בעבירות אלה.

לצד הרצון האינטואיטיבי להקל בכל הנוגע לעבירות, המבוצעות בהקשר של מחאה פוליטית, לא ניתן להתעלם מהבעייתיות העמוקה והמהותית, הקיימת בבסיס ההצעה, בשל אופיה המפלה.

חופש הביטוי והזכות להפגין הם זכויות יסוד חוקתיות, הראויות להגנה רחבה. כחברה דמוקרטית, אנחנו רוצים לעודד מחאה והתארגנות פוליטית, ולהגביל זכויות חשובות אלו רק כאשר הדבר נדרש באופן הכרחי.

בהתאם לכך, על המדינה להפעיל במשורה, ובמשנה זהירות, את סמכותה להעמיד לדין אנשים, המבצעים עבירות במסגרת מחאה. בהקשר שלנו משמעות הדבר, כי ראוי ללא ספק שהתביעה תאמץ באופן כללי מדיניות מקלה בטיפול בתיקי מתנגדי ההתנתקות, ותימנע מעשיית שימוש מופרז בסנקציה הפלילית.

אולם דווקא מפאת חשיבותן של זכויות יסוד אלו, חיוני כי יישמר עקרון השוויון באכיפת החוקים, המסדירים את גבולותיהן. אם ישנם תיקים, אשר נפתחו ללא הצדקה, או אם קיים צורך לשנות את החוק כדי להבטיח הגנה מספקת על חופש הביטוי, יש לפעול לתיקון המעוות. אולם, יש לעשות זאת על ידי קביעת איזונים וקריטריונים עקרוניים ואחידים, אשר יחולו על כל המוצאים עצמם בסיטואציות דומות.

הצעת החוק הנוכחית פוגעת באופן חמור בעקרון השוויון בפני החוק, שכן היא קובעת הסדר פלילי פרטי, אשר יחול באופן מיוחד על קבוצה מסוימת של אנשים. יתרה מזו, היא חותרת תחת העקרון, כי על רשויות אכיפת החוק לבחון חוקיותן של פעולות מחאה באופן ניטרלי, ללא קשר לתוכנן או לעמדות הפוליטיות הספציפיות, העומדות ביסודן. ניטרליות זו מהווה תנאי מוקדם לשמירה על חופש הביטוי והמחאה.

אם הצעת חוק זו תעבור, המסר אשר יצא מהכנסת יהיה, כי מידת ההגנה במדינת ישראל על חופש הביטוי והמחאה אינה תלויה בראש ובראשונה באיזונים חוקתיים או עקרוניים, אלא במידת הכוח הפוליטי, הנתון לקבוצה זו או אחרת. הדבר עלול להוות תקדים מסוכן לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, ולפגוע באמינות מערכת המשפט ובשלטון החוק במדינת ישראל.

בתקופה האחרונה אנו עדים להסלמה מסוכנת בכל הנוגע לדיכוי מחאה פוליטית חוקית ולגיטימית מצד משטרת ישראל. חשוב להבטיח, כי מתנגדי ההתנתקות, אשר נעצרו או הועמדו לדין בשל פעילות מחאה, יזכו בטיפול הולם, המשקף כבוד ראוי לזכות היסודית לביטוי חופשי; אולם חיוני להבטיח, כי טיפול זה יהיה שוויוני, ויבוא מתוך הפנמה עמוקה מצד המערכת של חשיבות חופש הביטוי והמחאה בחברה דמוקרטית.

לפיכך אנו קוראים לוועדה לפעול לסיכול הצעת החוק, או לחלופין לתקנה, כך שתחול באופן שוויוני על כל מי שהועמד לדין על רקע מחאה אידיאולוגית.

בכבוד רב,
לילה מרגלית, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,חופש הביטוי

סגור לתגובות.