הכפרים הבלתי מוכרים

לבטל את התכנית להקמת שבעה יישובים חדשים במבואות ערד

בג"ץ 6094/12 אבו אלקיעאן נגד ממשלת ישראל

עו"ד: ראויה אבורביעה

 

האגודה לזכויות האזרח, עמותת במקום ופורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, יחד עם תושבי כפרים בדווים לא מוכרים ותושבת ערד, עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את החלטת הממשלה להקים שבעה יישובים יהודיים חדשים באזור מבואות ערד. הקמת היישובים תגרום לפינוים של חמישה כפרים לא מוכרים, שבהם מתגוררים כ-8000 אזרחים, וצפויה גם לפגוע בתשתיות של יישובים אחרים בסביבה.

בעתירה מצוין כי בהחלטת הממשלה על הקמת היישובים נכתב כי מטרתה היא הגדלת היצע הדיור עבור אוכלוסייה של כ-11,000 נפש. אלא שכבר כעת, בשני יישובים שהקמתם אושרה, ישנן תשתיות ל- 17,500 נפש; במקביל, עשרות יישובים ותיקים בנגב, כפריים ועירוניים גם יחד, סובלים מהגירה שלילית ומשוועים לאוכלוסייה חדשה.

באוקטובר 2011 התקבלה החלטת ממשלה על הקמת שבעה יישובים כפריים באזור מבואות ערד. בדברי ההסבר להחלטה נכתב, כי היא חלק מ"החזון הציוני להפרחת הנגב" ובין מטרותיה "חיזוק ההתיישבות היהודית המוסדרת". השטח הכולל של היישובים, כ-180,000 דונם, מתואר בהחלטה כאזור "ריק מאוכלוסייה" שבו שני יישובים יהודיים, ארבע חוות בודדים ו"פזורה בדואית דלילה".

אלא שאותה "פזורה בדווית דלילה" היא חמישה כפרים לא מוכרים שבהם מתגוררים כ-8,000 אזרחים; שניים מהם – עתיר/אום אלחיראן ותל ערד – קיימים במקומם מאז שנות החמישים, לאחר שתושביהם הועברו לשם על ידי רשויות המדינה; שלושה נוספים – אל-חומרה, סעווה, ואל-באט – יושבים במקומם עוד מלפני קום המדינה.

הכפרים הללו משוועים להסדרה ולהכרה, אולם כאשר התקבלה המלצה מקצועית להכיר ביישובים עתיר/אום אלחיראן ותל ערד, היתה זו דווקא הממשלה שהתנגדה להכרה ביישובים ודרשה את פינויים, בנימוק שהשטח בו הם יושבים "רגיש וערכי ביותר מבחינה סביבתית ונופית". כעת מבקשת אותה הממשלה להקים באותו האזור יישובים יהודיים חדשים.

החלטת הממשלה מגלמת מדיניות תכנונית מפלה ביחס ליישובים הערבים הבדווים הקיימים באותו מרחב ולתושביהם. היא מתעלמת לחלוטין מקיומם של כפרים אלה ומתוכניות מתאר סטטוטוריות לפיתוחם ולהכרה בהם, וכן מזכויות תושבי כפרים אלה לשוויון, לכבוד ולקורת גג. ההחלטה מעדיפה קבוצה פוטנציאלית של מתיישבים, שאינה קיימת כלל באזור, על פני מתן מענה תכנוני ליישובים הבדווים הקיימים ולמצוקת הדיור החריפה של תושביהם, שחיים באותו מרחב מימים ימימה.

בנובמבר 2012 דחה בג"ץ את העתירה בנימוק שעדיין אין החלטה אופרטיבית על הקמת היישובים, ועל כן העתירה מוקדמת.

תזכיר לעריכת תכנית מתאר התיישבותית מבואות ערד, יולי 2012

העתירה, אוגוסט 2012

פסק הדין, 19.11.2012

מפות (לחצו להגדלה):

המצב הקיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האפשרויות התכנוניות הקיימות באזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעת התוכנית על המרחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קישורים:

מתן חודורוב, אנליסט חושף: הממשלה ממשיכה להחליש את היישובים החלשים בנגב, nana10, 8.3.2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.