הזכות לדיור נאות וזכויות תכנון

הסדרת שוק השכירות למגורים

צילום: טל דהןצילום: טל דהן

הצעת חוק זכויות השוכר והמשכיר, התש"ע-2010; תזכיר חוק השכירות ההוגנת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה- 2014

ישראל נמצאת במקום האחד לפני אחרון מבין מדינות ה-OECD במידת הרגולציה שלה על שוק השכירות ועל גובה השכירות. בניגוד לדעה הרווחת, שוק השכירות הוא לא רק שוק זמני לצעירים עד לרכישת דירה, אלא גם חלופת המגורים היחידה לעשרות אלפי משפחות מעוטות הכנסה. כ-40% מכלל המשפחות השוכרות הן זכאיות של משרד השיכון, המקבלות סיוע בשכר דירה.

בשנת 2010 הצעת חוק הגישו חברי הכנסת שלי יחימוביץ וכרמל שאמה הצעת חוק שביקשה ליצור איזון בין זכותו של שוכר דירה לדיור נאות לבין זכות הקניין של משכיר, ולהבטיח כי שוק השכירות יהווה חלופה נאותה למגורים למי שאינו מסוגל או מעוניין לרכוש דירה או להתגורר בדירה שבבעלותו. עיקרי הצעה החוק, שנוסחה בסיוע האגודה לזכויות האזרח (במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה), היו:

  • החוק יבטיח יחסי שכירות הגונים – יוסדרו היבטים מרכזיים ביחסים שבין המשכיר והשוכר, באופן שלא ניתן להתנות עליהם אלא לטובת השוכר. בין העניינים שיוסדרו: פיקדונות וערבויות, עילות פינוי ומצבים בהם ניתן לבטל חוזה שכירות לפני סיומו, זכויות וחובות השוכר והמשכיר, תיקונים והעברת זכויות לצדדים שלישיים.
  • במשרד הבינוי והשיכון תוקם נציבות שכירות, שתהיה אחראית לאכוף את החוק ולפתור סכסוכים בשכירות למגורים בפשטות ובמהירות, באופן שיקל גם על שוכרים וגם על משכירים.
  • הסדר הוגן ומאוזן לגבי גובה שכר הדירה. לא יהיה פיקוח על מחירי השכירות לדירה שהתפנתה אולם מוצע להגביל את האפשרות להעלות את שכר הדירה לשוכר קיים משנה לשנה מעבר לחמישה אחוזים, וזאת כדי לאפשר שכירות ארוכת טווח. בהסכמת הנציבות אפשר יהיה להעלות את שכר הדירה לשוכר קיים בשיעור גבוה מ-5% במקרים מסוימים, כמו לאחר שיפוץ הדירה או אם נוספו שוכרים נוספים לדירה, וכן לאחר חמש שנים, אם נוצר פער מהותי בין גובה שכר הדירה לבין גובה שכר הדירה של דירות דומות באותו אזור.

ההצעה הונחה על שולחן הכנסת במאי 2010 ולא קודמה.

בשנת 2014 פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק שמטרתו להסדיר את שוק השכירות למגורים, ושחלק גדול מההסדרים שבו אומצו מהצעת החוק שגובשה ב-2010 בסיוע האגודה.

האגודה מברכת כמובן על הצעת החוק החשובה, שנתמכת על ידי קשת רחבה של גורמים מימין ומשמאל, ואנו תקווה כי תמשיך ותקודם גם לאחר הבחירות. עם זאת, לעמדת האגודה ההסדרים המוצעים בתזכיר אינם נותנים משקל מספק לצרכים של משפחות מעוטות אמצעים, בין היתר בעניין תקופת הרגולציה על העלאת שכר הדירה, דרישת פקדונות וערבויות ועוד. כמו כן הצענו לעגן בחוק איסור על אפליה בהשכרת דירות.

סטטוס: לנוכח התפזרות הכנסת ה-19, אם הממשלה החדשה תרצה להמשיך ולקדם את הצעת החוק יהיה עליה להביא אותה לדיון מחדש.

נוסח הצעת החוק

עמדת הקואליציה לדיור בר השגה, אוקטובר 2010

תזכיר החוק מ-2014

הערות האגודה לזכויות האזרח לתזכיר החוק, דצמבר 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,שכירות

סגור לתגובות.