תערוכה בנושא אמנות ג'נבה – תגובת האגודה לקראת דיון בוועדת החינוך

31 בדצמבר 2009

לכבוד
ח"כ זבולון אורלב
יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט
הכנסת
ירושלים

שלום רב,

הנדון: דיון בוועדת חינוך ביום 4.1.10
בנושא תערוכת חוצות בחולון לציון 60 שנים לאמנות ג'נבה

לקראת הדיון בוועדת חינוך ביום שני, 4.1.10 בשעה 09:30, בנושא תערוכת החוצות בחולון לציון 60 שנה לאמנות ג'נבה, אנו מבקשים להעביר את התייחסות האגודה לזכויות האזרח, ממארגני התערוכה, לעניין הדיון והתערוכה כדלקמן:

בפתח הדברים יש לציין, כי אנו נבוכים לנוכח הכותרת שנבחרה לדיון. אנו סבורים שכותרת הדיון מקורה לכל הפחות באי-הבנה, ובמקרה הגרוע הינה תוצאה של הסתה ודיס-אינפורמציה בנוגע לתערוכה, שכן משמעותה כי בכוונת הוועדה לקיים דיון הרומס את המשפט הבין-לאומי, את חופש הביטוי ואת חופש היצירה.

תחת זאת, היינו מצפים מוועדת החינוך של הכנסת, כמו גם מחברי הכנסת, לקיים דיון חגיגי אודות תערוכת הכרזות, ולציין בכך 60 שנים לחתימת 4 אמנות ג'נבה, הוא נושא התערוכה, ואחד האירועים החשובים ביותר בהתפתחות הקהילה הבינ"ל.

כאמור, תערוכת הכרזות המוצגת בימים אלו בגלריית הרחוב של חולון, תחת הכותרת "חתום, מאושרר, מחייב", מוקדשת לציון 60 שנים לחתימת ארבע אמנות ג'נבה. האמנות, שנחתמו בצל השואה ומלחמת העולם השנייה, פיתחו את דיני המלחמה והן קובעות את המותר והאסור בעת סכסוך ומלחמה, בניסיון לצמצם את הפגיעה בחפים מפשע. אמנות ג'נבה משמשות עד היום כמסמך המרכזי וכנורמה המחייבת בעת בחינת מלחמות וסכסוכים ברחבי העולם, ובמאמץ לצמצם את הסבל והנזק הנגרם בעטיין.

התערוכה כוללת 60 כרזות שונות, שעוצבו ע"י אמנים ומעצבים, חובבים ומקצועיים ומכל רחבי הארץ, כחלק מתחרות שהוקדשה לנושא.

לקטלוג התערוכה המלא
לתיאור התערוכה בקטלוג

כפי שתוכלו להתרשם, הכרזות כוללות את מגוון הדעות והמחשבות של יוצריהן. ככל יצירת אמנות – ניתן לפרש כל כרזה באופנים שונים. מרבית הכרזות עוסקות בנושא הכללי – המתח שבין זכויות אדם לבין מצב המלחמה, וחלקן במציאות הקונקרטית הישראלית: כרזות העוסקות בזכויות שבויים, ובאופן ספציפי בגלעד שליט; כרזות העוסקות בתופעות מהשלטון הצבאי בשטחים: מחסומים, גדר ההפרדה, התנחלויות וכד'; כרזות המבקרות את ניסיונות השלום הכושלים; ועוד.

למרות רוחב היריעה של התערוכה, כאמור לעיל, בחרו תוקפי התערוכה להתמקד בכ-3-4תמונות מתוך 60 התמונות של התערוכה, שעוסקות אף הן בדילמות שונות שעולות בזמן לחימה – הבעיה הבינ"ל של לחימה מול ילדים לוחמים; הפגיעה בילדים בזמן לחימה; ועוד. הבחירה לראות בתמונות אלו ביקורת דווקא על צה"ל ? היא בעיני המתבונן, ובמקרה זה של המבקרים – תנועת "אם תרצו".

כפי שוודאי ידוע לכם, ישראל ככל מדינות העולם חתמה, אישררה ומחויבת ל-4 אמנות ג'נבה. העיר חולון בחרה לכבד את המועד החגיגי והחשוב בתערוכה, ואין אלא לשבח אותה, הן על יוזמותיה האמנותיות והתרבותיות למען תושביה, והן על הבחירה לעסוק בנושא החשוב של זכויות האדם בעת מלחמה.

אנו סבורים, כי על הכנסת, ובראש ובראשונה על ועדת החינוך והתרבות, לשבח את עיריית חולון על כך שהיא מצאה לנכון לארח את התערוכה ברחובותיה, וכן לתמוך באמנים שבחרו לעסוק בנושא החשוב של אמנות ג'נבה.

אנו קוראים לוועדת החינוך של הכנסת לתמוך בתערוכה, לעודד את הציבור, אנשי חינוך ותלמידים לבוא אליה ולעורר סביבה דיון חינוכי בנושא; וכן לקדם הסכמה ציבורית רחבה כי השמירה על המשפט ההומניטארי הבין-לאומי, ובפרט על 4 אמנות ג'נבה, שצמחו מלקחי זוועות השואה ומלחמת העולם השנייה – הינה המחויבות המוסרית של כולנו. זאת מטרת התערוכה, ואנו מאמינים כי זו מטרתנו כולנו.

יהיה זה בלתי סביר שוועדת החינוך של הכנסת תתנגד או תבקר את קיומה של תערוכה מעין זו, ובכך תלך שולל אחר גורמים שונים שמצאו לנכון להסית נגד התערוכה תחת תיוג פשטני ומעוות, שהרי יציאה נגד התערוכה משמעה פגיעה חמורה בחופש הביטוי והיצירה, ובנוסף ? יציאה כנגד הציון החגיגי של ארבע אמנות ג'נבה.

אנו מוחים על הניסיון להשתיק את חופש הביטוי של האמנים השונים המשתתפים בתערוכה. האמנות, גם הבוטה והביקורתית ביותר, מטרתה לעורר דיון ציבורי, פרשנות ומחשבה. אנו סמוכים ובטוחים כי חופש הביטוי והיצירה הינם נר לרגלי הוועדה, ואין בכוונתה לכבותו.

אנו מזמינים אותך ואת חברי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת והח"כים בכלל, להתארח בתערוכה בחולון.

בכבוד רב,
אהוד עוזיאל
מנהל תכנית המשפט ההומניטרי הבין-לאומי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות אזרחיות,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש הביטוי

סגור לתגובות.