מבקשי מקלט ופליטים

לא להצעות חוק המבקשות להעניש מי שמסייע למבקשי מקלט

by: Trillia Fidei-Bagwellby: Trillia Fidei-Bagwell

הצעות החוק, המבקשות לקבוע ענישה פלילית למי שמעסיקים או מלינים מבקשי מקלט – הסתה נגד מבקשי המקלט ומי שמסייעים להם

 

לקראת הדיון מחר (23.7.2012) בהצעות חוק של חברי הכנסת אופיר אקוניס ומירי רגב, פנו ארגוני הפורום לזכויות פליטים – האגודה לזכויות האזרח בישראל, מוקד סיוע לעובדים זרים, רופאים לזכויות אדם, אמנסטי אינטרנשיונל, א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, המרכז לקידום פליטים אפריקאים (ARDC), קו לעובד, המרכז הרפורמי לדת ומדינה. אל ח"כ אמנון כהן, יו"ר ועדת הפנים והתריעו כי הצעות החוק הן יוזמות שרירותיות וקיצוניות המבקשות להפליל את מי שיסייעו למבקשי מקלט.

בארגונים מסבירים כי הצעות החוק של רגב ואקוניס מטעות ואף פוגעות בציבור בישראל בשני אופנים: הן באופן הצגת מבקשי המקלט והמציאות הקיימת בישראל, והן בניסיונן להפוך אזרחים תמימים לעבריינים. יתרה מכך – הערמת קשיים נוספים על מבקשי המקלט במציאת עבודה ומגורים תחמיר עוד יותר את מצבם ואת מצב השכונות בהן הם מתגוררים.

עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה לזכויות האזרח: "נראה כי חלק מחברי כנסת מתחרים ביניהם ביוזמות חקיקה פרועות שלא יועילו לתושבי השכונות אך מוסיפות לאווירת ההסתה והאלימות. אני מברכת על כך שיו"ר הועדה אמנון כהן נחוש לקיים את הדיון בצורה הגונה, ולא ייתן להפוך אותו לבמה להשתלחות נגד מבקשי המקלט".

להלן המכתב במלואו.

 

הפורום לזכויות פליטים
האגודה לזכויות האזרח בישראל, מוקד סיוע לעובדים זרים, רופאים לזכויות אדם, אמנסטי אינטרנשיונל, א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, המרכז לקידום פליטים אפריקאים (
ARDC), קו לעובד, המרכז הרפורמי לדת ומדינה

 

19 ביולי 2012

 

לכבוד
ח"כ אמנון כהן
יו"ר ועדת הפנים
ירושלים

 

שלום רב,

 

הנדון: הצ"ח שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) (תיקון – החמרת ענישה על הלנה, העסקה והסעה שלא כדין) של ח"כ אקוניס
הצ"ח שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) (תיקון – החמרת ענישה על השכרת דירה והלנה בתמורה לשוהים שלא כדין) של ח"כ רגב

 

ביום שני 23.7.12 יתקיים דיון בוועדת הפנים בשתי הצ"ח שבנדון. להלן עמדת ארגוני הפורום לזכויות פליטים בעניין הצעות חוק אלו. (הפורום כולל את הארגונים: האגודה לזכויות האזרח בישראל, מוקד סיוע לעובדים זרים, רופאים לזכויות אדם, אמנסטי אינטרנשיונל, א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, המרכז לקידום פליטים אפריקאים (ARDC), קו לעובד, המרכז הרפורמי לדת ומדינה).

בפתח הדברים נבקש לציין, כי אנו מבקשים להשתתף הפעם בדיון חשוב זה בוועדת הפנים, בראשות ח"כ אמנון כהן, בנושא מבקשי המקלט. אנו סומכים על יו"ר הוועדה, כי ינהל את הדיון באופן הגון וממלכתי ולא יאפשר ניצול בימת הכנסת להסתה של חברי כנסת כנגד מבקשי מקלט ו/או ארגוני זכויות האדם.

לגופו של עניין, המדובר בשתי הצעות חוק שעניינן ענישה פלילית של תושבי ישראל אשר מבקשים ביודעין או שלא ביודעין לסייע למבקשי מקלט בדרך של העסקה או הלנה. יובהר מיד, כי אנו מתנגדים להצ"ח אלו אשר מבקשות להפליל סיוע הומניטארי בישראל ולהפוך תושבים שומרי חוק לעבריינים אך ורק בשל רצונם לפעול באופן אנושי, ועל פי רב אף בתמימות.

באופן מצער, הצעות חוק אלו מטעות ואף פוגעות בציבור בישראל בשני אופנים – גם באופן הצגת מבקשי המקלט והמציאות הקיימת בישראל, וגם בניסיון להפוך אזרחים תמימים לעבריינים.

כפי שהסברנו במכתבינו הקודמים לוועדה בנושא הטיפול במבקשי מקלט, אנו סבורים, כי הממשלה בישראל נדרשת לגבש מדיניות ופתרונות סדורים לנושא מבקשי המקלט ולא להיסחף אחרי יוזמות שרירותיות וקיצוניות כגון הצ"ח אלו, שפוגעות הן בזכויות מבקשי המקלט והן בזכויות היסוד של תושבי ישראל. הצעדים שממשלת ישראל החליטה עליהם עד כה אין בהם מענה למי שנמצאים בישראל כיום, ושאין כל כוונה לגרשם מישראל בעתיד הנראה לעין, ואין בהם מענה לתושבי האזורים בהם מתגוררים מבקשי המקלט.

בישראל מצויים כיום כמה עשרות אלפי מבקשי מקלט שרובם אריתראים ורבים אחרים מהם סודנים. ישראל אינה מגרשת אריתראים וסודנים, משום שנשקפת  להם סכנה במדינות מוצאם, עובדה שידועה גם למקבלי החלטות ואף לבית המשפט הישראלי. זאת, על פי המחויבויות הבינלאומיות של ישראל. יש לקוות שהמצב באריתריאה ובסודן ישתפר באופן שיאפשר חזרת אזרחי מדינות אלה לארצותיהם. יחד עם זאת, על ישראל להכיר במציאות הריאלית, ולפיה מבקשי מקלט במספר לא מבוטל לא יעזבו את הארץ בשנים הקרובות.

נכון להיום, מבקשי המקלט שוהים בישראל כשצווי גירוש שאינם בני ביצוע תלויים ועומדים נגדם, העסקתם בישראל מיוסדת על הסדר "אי-אכיפה" נגד מעסיקיהם, הם אינם זכאים לכל סיוע או גישה לשירותי בריאות ורווחה, ועתידם לוט בערפל. חרף ההתחייבות שלא לנקוט בצעדי אכיפה נגד מעסיקיהם, מבקשי המקלט מחזיקים בידיהם רישיונות ישיבה, עליהם מצוין במפורש שהם אינם רישיונות עבודה, וכתוצאה מכך, רבים אינם מצליחים למצוא עבודה.

מדיניות זו, המונעת ממבקשי המקלט אפשרויות תעסוקה, דוחקת אותם לעוני ולמצוקה ומגבירה תופעות של ניצול ושל עושק. כתוצאה מכך, נוצרו ריכוזים של מבקשי מקלט באזורים מוחלשים, שבהם מבקשי המקלט יכולים להרשות לעצמם למצוא מחסה. הצטופפותם במקומות אלה מוסיפה על המצוקה השוררת בהם ממילא, והמצב הפך בלתי נסבל.

כעת מבקשות הצ"ח להרע את המצב עוד יותר ע"י הוספת איסור הלנה והשכרת דירות, בנוסף על איסור ההעסקה. הצ"ח מבקשות להפוך לעבריינים פליליים מי שמסייעים למבקשי מקלט ונוהגים באופן הומניטארי, בין אם במודע ובין אם לא, וזאת על אף שאי הסיוע למבקשי המקלט רק גורם להידרדרות במצבם ובהמשך לכך גם במצב התושבים של השכונות בהם הם מתגוררים.

במקום להתמודד עם הסוגיה, לחפש פתרונות ראויים ולקבוע מדיניות כוללת, נעשה ניסיון בהצ"ח אלו, כמו שנעשה גם בחוק למניעת ההסתננות ובהצ"ח ויוזמות נוספות, להתמודד עם הבעיה בדרך של הפללת הסיוע. לא רק שהדבר אינו ראוי, אלא שהוא גם לא מוביל לפתרון של מצוקת מבקשי המקלט או של האוכלוסייה המקומית. ההיפך הוא הנכון.

בנוסף לאמור לעיל, חשוב להדגיש, כי הצעות החוק מעודדות פרופיילינג והתנהגות מפלה וגזענית. ההצעות מעודדות מעסיקים ומשכירי דירות לנהוג בחשדנות כלפי אנשים בעלי חזות חיצונית אפריקאית ולפעול כלפיהם באופן מפלה וגזעני. התנהגות זו הנה תוצאה הכרחית של האיסור הפלילי הכוללני הקבוע בהצעות החוק על הלנה והעסקה של מסתננים. איסור זה אף עלול להוביל, בפועל, ל"אפקט מצנן" גזעני המוביל מעסיקים ומשכירי דירות להימנע מהתקשרות עם כל בעל חזות אפריקאית, אף אם מדובר באזרח ישראלי, כדי להימנע מסיכון שיש בו כדי להפכם לעבריינים הצפויים למאסר. מדינה שמכבדת זכויות אדם אינה מצפה מאזרחיה לפעול כמעין "שוטרים", ולהתעניין בהשתייכותם הלאומית של אנשים אחרים איתם הם באים בקשר  – וודאי קשר מזדמן – או שלהם הם מעניקים שירות.

 אנו סבורים שיש פתרונות ראויים ונכונים לטיפול במצבם של מבקשי המקלט: על ממשלת ישראל לאפשר להם לעבוד, לשכור דירות ולקבל שירותי בריאות ורווחה דרך המערכת הציבורית. פעולות אלה תסייענה בהיחלצות מבקשי המקלט ממעגל המצוקה, בפיזור של האוכלוסייה ובהפחתת הנטל על אזורים מוחלשים. יש להשקיע בשכונות, בהן מתגוררים מבקשי המקלט, כדי לשפר את התשתיות בהן עבור כל תושביהן. לצד כל אלה, יש לקיים הליך אמיתי לבדיקת בקשות מקלט ולהכרה בפליטים.

לפני סיום נבקש להדגיש, כי חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) נועד להתמודד עם מצב יוצא דופן של חשש מפיגועי טרור כתוצאה מכניסת שב"חים מהשטחים לישראל. וודאי שאין להחיל את ההסדרים הקיצוניים והדרקוניים שבחוק זה שנועדו לצרכים ביטחוניים אקוטיים על מבקשי מקלט.

עוד יודגש, כי חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) עבר בשנים האחרונות אין ספור שינויים ותיקונים, בעקבות דיונים ארוכים בוועדת הפנים,  שנועדו למתן במשהו את ההסדרים הקיצוניים הקבועים בחוק ולשמור על האיזון בין הצורך הביטחוני לבין הפגיעה בזכויות אדם. כעת, מבקשות הצעות החוק שבנדון לשבש איזון זה במחי יד באמצעות החמרה קיצונית ובלתי ראויה של הענישה על הלנה, העסקה והסעה של שוהים בלתי חוקיים ובכלל זה מסתננים, משנתיים או שלוש שנים לחמש שנות מאסר.

אנו קוראים לכם שלא לקדם הצ"ח פוגעניות אלו, אשר רק יחמירו את מצבם העגום של מבקשי המקלט ואת מצבם העגום של תושבי השכונות בהן מבקשי מקלט אלו מתגוררים.

בכבוד רב – בשם הארגונים,

דבי גילד-חיו, עו"ד
מקדמת מדיניות וחקיקה
האגודה לזכויות האזרח

 

העתקים:
חברי ועדת הפנים
יועמ"ש ועדת הפנים
חברי הכנסת

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.