זכות מבקשי מקלט לייצוג בהליכי המקלט

בג"צ 8993/09 המרכז לקידום פליטים אפריקאיים נגד שר הפנים

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים, מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח בישראל עתרו לבג"ץ, באמצעות התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, בעניין זכות היצוג של מבקשי מקלט. בעתירה נדרשת המדינה להתיר ייצוג של מבקשי מקלט, בין אם על-ידי עורכי-דין ובין אם על-ידי נציגים שאינם עורכי-דין, בכל שלבי הליך המקלט שעורך משרד הפנים. כיום נאסרת נוכחות עורכי-דין בראיונות שעורכים פקידי משרד הפנים במסגרת הליכי המקלט.

בעתירה נטען כי לזכות הייצוג חשיבות מיוחדת כאשר מדובר באוכלוסיה של פליטים ומבקשי מקלט אשר אינם מכירים את השפה, את הנהלים או את זכויותיהם מכח האמנה. טענו כי עורכת הדין אינה יכולה למלא את תפקידה כהלכה כאשר היא מודרת מן החלק העיקרי של ההליך וכי מדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכות יסוד.

בית המשפט הוציא צו ביניים, שהורה לדחות ראיונות עם מבקשי מקלט המבקשים להיות מיוצגים, עד לקבלת החלטה אחרת בעתירה.

בתגובת המדינה, שניתנה בפברואר 2010, היא הודיעה כי עורכי דין רשאים להשתתף בכל שלבי ההליך. בנובמבר 2010 נמחקה העתירה. בפסק הדין צוין כי המדינה מגבשת נוהל חדש לטיפול בבקשות למקלט, שבמסגרתו יקבע גם עניין הייצוג, וכי עד להשלמתו יוכלו עורכי דין ללוות את מבקשי המקלט בשלבי ההליך.

העתירה

החלטה מיום 25.1.10 (צו ביניים)

החלטה מיום 27.1.10 (תיקון)

תגובה מקדמית מטעם המשיבים, פברואר 2010

פסק הדין

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.