עבודה ואבטלה

העסקה ישירה בשירות הציבורי

צילום: טל דהןצילום: טל דהן

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי)

ההעסקה הקבלנית פושה בכל מגזרי החברה בישראל, ונפוצה במיוחד בשירות הציבורי. היא גורמת נזק שלא יתואר במקצועיות, בשירותיות ובביטחון הכלכלי והתעסוקתי של המועסקים. שיטה זו גוררת הוצאה של מיומנות ומקצועיות מחוץ למגזר הציבורי, ותחת חסותה מתאפשרים התעמרות, ניצול ועושק של אוכלוסיות מוחלשות.

הקואליציה להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, פעלה לקידום הצעת חוק שתוביל להעסקה ישירה של עובדי הרשויות הציבוריות בישראל – משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות ואחרות. הצעת החוק ביקשה לשים קץ לשיטות ההעסקה העקיפות והפוגעניות במגזר הציבורי, וקבעה כי עובדות ועובדי הציבור בישראל, בדרגים ובמגזרים השונים, יהיו מועסקים ישירות על ידי המעסיק האמיתי שלהם ולא דרך קבלני משנה. ההצעה קבעה כי בניגוד למצב הקיים, שבו מורות/ים, רופאות/ים, עובדות/ים סוציאליות ואחיות מועסקות/ים בקבלנות על ידי המדינה – העסקה קבלנית על ידי רשויות המדינה תיאסר לחלוטין, למעט מקרים חריגים ביותר.

נוסחים שונים של ההצעה, שנכתבו בסיוע מכון ון ליר, עו"ד איתי סבירסקי וד"ר אמיר פז-פוקס, זכו לתמיכה רחבה של חברי כנסת מכל סיעות הבית, אך לא זכו לתמיכת הממשלה.

סטאטוס: ההצעה נדחתה בוועדת השרים לחקיקה שלוש פעמים (15.7.2012, 7.7.2013, 15.6.2014).

נוסח הצעת החוק מ-2012

נוסח הצעת החוק מ-2014

פניית הקואליציה להעסקה ישירה לוועדת השרים לחקיקה, יוני 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: זכויות חברתיות,זכויות עובדים,עובדי קבלן

סגור לתגובות.