35,000 תלמידים לא יוכלו להתחיל את שנת הלימודים במערכת החינוך

האגודה לזכויות האזרח ועמותת עיר עמים מפרסמים דוח חמור על על מצב החינוך בירושלים המזרחית

 • בירושלים המזרחית קיים מחסור של מעל 1,000 כיתות והוא הולך וגדל מידי שנה. עד שנת 2011 צפוי המחסור לגדול לכ-1,500 כיתות חדשות.
 • 5,500 תלמידים אינם רשומים באף מסגרת חינוכית, לא במערכת החינוך ולא בחינוך הפרטי.
 • 30,000 תלמידים נאלצים ללמוד בחינוך הפרטי תמורת סכומי כסף גבוהים.
 • מבין אלו אשר זוכים ללמוד במערכת החינוך העירונית, אלפים נאלצים ללמוד בכיתות שאינן ראויות ללימודים, בחדרים קטנים צפופים וחסרי אוורור. מחצית מהכיתות שמפעילה עיריית ירושלים כיום אינן תקניות: 704 כיתות לעומת 656 כיתות תקניות
 • האגודה לזכויות האזרח ועמותת עיר עמים פרסמו היום (31.8.09) דוח תמונת מצב המתייחס למערכת החינוך בירושלים במזרחית ערב פתיחת שנת הלימודים תש"ע. הדוח מגלה כי ערב פתיחתה של שנת הלימודים נמנעת בפועל מאלפי תלמידים פלסטינים בירושלים המזרחית גישה לחינוך ציבורי חינם, על אף שכתושבי קבע במדינת ישראל הם זכאים לכך על פי חוק לימוד חובה. על פי נתוני הדוח כ-30000 ילדים שלא נמצא להם מקום בחינוך העירוני, נאלצים לשלם סכומי כסף גבוהים לבתי ספר פרטיים או בלתי-רשמיים, המופעלים על-ידי חברות פרטיות, כנסיות, הוואקף, האו"ם ועל-ידי גורמים פלסטינים שונים. כ-5,500 תלמידים אינם רשומים באף מסגרת חינוכית, ציבורית או פרטית.

  המצב החמור בירושלים המזרחית נובע ממחסור חמור בכיתות לימוד. בירושלים המזרחית קיים מחסור של מעל 1,000 כיתות והוא הולך וגדל מידי שנה. עד שנת 2011 צפוי המחסור לגדול לכ-1,500 כיתות חדשות.
  המחסור הצפוי בכיתות לא צפוי להצטמצם, כיוון שהעירייה בונה הרבה פחות מהנדרש והאפשרי לאור התקציב שממשלת ישראל העמידה לרשותה באופן מיוחד בעקבות התחייבותה לבג"צ. לפי התוכניות הקיימות והמתוקצבות יבנו, עד שנת 2011, לכל היותר רק כ-27% מכלל הכיתות החסרות במערכת החינוך בירושלים המזרחית.

  עוד עולה מהדוח כי מבין אלו אשר זוכים ללמוד במערכת החינוך העירונית, אלפים נאלצים ללמוד בכיתות שאינן ראויות ללימודים, במבנים שכורים שלא נועדו לכך, בחדרים קטנים, צפופים וחסרי אוורור, ללא כיתות סמך וללא חצרות למשחקים. מחצית מהכיתות שמפעילה עיריית ירושלים כיום אינן תקניות: 704 כיתות לעומת 656 כיתות תקניות. מתוך הכיתות שאינן תקניות מצהירה העירייה ש-221 מהכיתות (188 כיתות בית ספר ועוד 33 כיתות גן) פועלות במבנים "במצב שאינו ראוי".

  הדוח מעלה גם בעיות ברישום התלמידים לבתי הספר ומגלה כי בחלק מבתי הספר בירושלים המזרחית בעיר נגבים דמי שירותים שונים במעמד הרישום לבית הספר, בניגוד לחוק. דמי השירותים, המגיעים לעתים למאות שקלים, מכבידים מאד על התושבים שרבים מהם נזקקים, שכן 67% מהמשפחות בירושלים המזרחית חיות מתחת לקו העוני.

  יהודית אופנהיימר, מנכלית עיר עמים: "אנו קוראים לממשלת ישראל להכיר בחשיבות נושא החינוך בירושלים המזרחית, לתת לקידומו עדיפות בחלוקת עוגת התקציב של משרד החינוך, כך שיוקצו במהירות וביעילות התקציבים הנדרשים לשינוי יסודי של המצב. לא מתקבל על הדעת, שרפורמות לשיפור מצב החינוך במקומות אחרים בישראל, יקדימו את הבטחת החובה הבסיסית ביותר – לספק חינוך ציבורי חינם בירושלים המזרחית. כדי למלא אחר דרישות החוק ופסיקות בג"צ, על משרד החינוך ועיריית ירושלים לאפשר באופן מיידי לכל הילדים בירושלים המזרחית לקבל חינוך ציבורי חינם.
  עד שיושלם הפער במספר הכיתות החסרות, על המדינה להשיב את דמי הלימוד להורים הנאלצים לשלוח את ילדיהם ללימודים בבתי ספר פרטיים ואחרים שאינם עירוניים."

  עו"ד טלי ניר, האגודה לזכויות האזרח בישראל: "במשך שנים ארוכות פעלו הרשויות בניגוד לחוק כשלא מילאו את הבטחותיהן לתיקון הליקויים החמורים במערכת החינוך העירונית בירושלים המזרחית, שתוארו בדוח. הסירוב להעניק לילד את זכותו הבסיסית לחינוך הינו פגיעה חמורה ביותר בזכויותיו הבסיסיות להתפתחות ולמימוש עצמי. מובן כי התוצאה היא נזק בלתי הפיך ליכולתם של הילדים בירושלים המזרחית להתפתח בהמשך חייהם. על כן, יש הכרח לעצור את הטרגדיה המתמשכת במערכת החינוך של ירושלים המזרחית."

  להלן תקציר הדוח.
  לדוח המלא

  תקציר – תמונת מצב: מערכת החינוך הערבי-פלסטיני בירושלים המזרחית ערב פתיחת שנת הלימודים תש"ע

  מחסור עצום במקומות לימוד לילדים:

 • יותר ממחצית מהילדים הפלסטינים בירושלים המזרחית, לא לומדים במערכת החינוך הציבורית; רבים מביניהם פונים בלית ברירה למסגרות אלטרנטיביות, לעתים באיכות לימודים ירודה, רבות מהן כרוכות בעלות כספית גבוהה וחלק אחר מעדיף שלא ללמוד במערכת העירונית.
 • בשל מצוקת המקום והמצוקה הכלכלית, למעלה מ- 5500 ילדים בגילאי בית הספר כלל אינם רשומים בשום מסגרת, פרטית או ציבורית.
 • כמחצית מהכיתות בבתי הספר ובגני החובה, בהן לומדים אלפי ילדים, אינן תקניות ומאופיינות בליקויים תברואתיים ובטיחותיים, צפיפות חמורה, היעדר אוורור, לעתים ללא חצר משחקים. עיריית ירושלים עצמה תיארה מבנים שבהם מאות כיתות, כמבנים במצב שאינו ראוי;
 • סחבת בפיתרון הבעיה:

 • כבר כיום, עומד המחסור בכיתות לימוד על כ- 1000 לפחות. עד לשנת 2011, צפוי מחסור של לפחות 1500 כיתות לימוד. למרות המצוקה הקשה, בינוי כיתות הלימוד מתקדם בעצלתיים, ומספיק בקושי להדביק את קצב הגידול הטבעי למניעת החמרה של הבעיה.
 • על אף התחייבויות העירייה ומשרד החינוך לבג"ץ, החל משנת 2001 נבנו רק כ- 40% ממספר הכיתות שבהתחייבות; גם אם ייבנו כל הכיתות המתוכננות כיום, בשנת 2011 צפוי מחסור של כ- 1000 כיתות.
 • עירית ירושלים חוזרת וטוענת כי הסחבת בבניית הכיתות היא תוצר של מחסור בקרקעות פנויות לבנייה, אולם מנתוני מיפוי קרקעות וכן מתכנית אב שהוכנה עבור העירייה עולה כי ישנם עשרות מגרשים מתאימים, שעליהם ניתן היה כבר לבנות בתי ספר עם מאות כיתות;
 • אי סדרים ברישום התלמידים:

 • תלמידים שביקשו להירשם ולא נמצא להם מקום, אינם נרשמים במערכת, באופן שמקשה על קיום מעקב אחר התופעה.
 • רבים מההורים אינם מקבלים מידע מדויק על מצב ההרשמה של ילדיהם, ומוטעים לחשוב כי לילדיהם נמצא מקום, שעה שהם עדיין ברשימת ההמתנה; לאחר ההרשמה, פקידי העירייה אינם מקפידים להנפיק להורים אישור בכתב על הרשמת הילדים;
 • בחלק מבתי הספר, גובים מההורים בעת ההרשמה תשלומים בגובה שמגיע עד למאות שקלים, בניגוד לחוק. הדבר חמור במיוחד לאור העובדה שכ- 67% מתושבי ירושלים המזרחית נמצאים מתחת לקו העוני, ולאור הסיטואציה הייחודית במהלך ההרשמה, בה ההורים "מתחרים" על כל מקום פנוי בבתי הספר.
 • המלצות:
  כדי למלא אחר דרישות החוק ופסיקות בג"ץ, על משרד החינוך ועיריית ירושלים:

 • לאפשר באופן מיידי לכל הילדים בירושלים המזרחית, שמעוניינים בכך, לקבל חינוך ציבורי חינם.
 • להטמיע נהלי עבודה שקופים בהליך רישום התלמידים ולקיים בקרה שוטפת על הליכי הרישום וההעברה במחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים.
 • להקצות תקציבים, לתכנן ולבנות מוסדות חינוך כדי להשלים את המחסור הקיים בכיתות הלימוד, העומד בעת כתיבת מסמך זה על כ-1,000 כיתות.
 • עד שיושלם הפער במספר הכיתות החסרות, על המדינה להשיב את דמי הלימוד להורים הנאלצים לשלוח את ילדיהם ללימודים בבתי ספר פרטיים ואחרים שאינם עירוניים.
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

  תגיות:

  קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לחינוך,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

  סגור לתגובות.