מחאת הרב הצבאי הראשי נגד פרסום ראיון בעיתון "במחנה" עם קצין הומו

בעקבות ריאיון עם קצין הומו בעיתון "במחנה" טען הרב הצבאי הראשי כי אין לתת ביטוי ל"בעלי הנטיות ההפוכות". האגודה: רב צבאי ראשי, שסבור שחיילים הומואים הם בעלי נטיות "הפוכות" – משמע סוטים – וכי ראוי שחיילות לא יתגייסו לצבא, אינו יכול למלא את תפקידו

בתחילת יוני התפרסמו בשבועון "במחנה" מספר כתבות על חיילים הומואים לכבוד אירועי חודש הגאווה. הכתבה המרכזית כללה ראיון עם רס"ן יהושע גורטלר, העוזר המשפטי של הפצ"ר, שסיפר על לבטיו והתמודדותו עם היותו הומו דתי. הסיקור הזה הניב מכתב מחאה של הרב הצבאי הראשי לראש אכ"א ולקצין חינוך ראשי, בו הוא הביע את דעתו, כי אין מקום לתת ביטוי לבעלי הנטיות ההפוכות ולעסוק בנושא, שנמצא מחוץ לקונצנזוס החברתי בצה"ל.

ב-7.7.09 פנתה האגודה לרמטכ"ל במחאה על התבטאות זו. בתשובתה של מזכירת הפיקוד העליון נאמר, כי הרב נהג נכון כשהביע את דעתו האישית בתכתובת פנימית, וכי המדיניות של צה"ל בנושא לא השתנתה.

בתגובתנו מ-11.8.09 ציינו, כי הקביעה שהרבצ"ר נהג נכון כשביטא את עמדתו האישית בתכתובת פנימית ללא הבעת הסתייגות נחרצת מעמדותיו אך מגבירה את הלגיטימציה לעמדותיו הפסולות והפוגעניות. רב צבאי ראשי, שסבור שחיילים הומואים הם בעלי נטיות "הפוכות" – משמע סוטים – ורב צבאי ראשי, שסבור שמלכתחילה ראוי שחיילות לא יתגייסו לצבא, כי בכך הן פוגעות בצניעות, איננו יכול למלא את תפקידו לתת תמיכה רוחנית ולספק שירותי דת לכל החיילים והחיילות היהודים בצה"ל. לאחר הפגיעה הקשה בכבודם וייחוס פגמים מוסריים ודתיים לקבוצות אלה, אין לצפות מחיילים הומואים ומחיילות לרחוש אמון לרבצ"ר בפרט ולרבנות הצבאית בכלל. לפיכך אין הוא יכול להמשיך בתפקידו.

להלן המכתבים.

פניית האגודה מ-7 ביולי 2009

7 ביולי 2009

לכבוד
רב-אלוף גבי אשכנזי
ראש המטה הכללי
צה"ל

שלום רב,

הנדון: מחאת הרבצ"ר נגד פרסום ראיון בעיתון "במחנה" עם קצין הומו

לכבוד חודש הגאווה התפרסם ביום 10.6.09 בעיתון במחנה ראיון עם רס"ן יהושע גורטלר, בו הוא מספר בגילוי לב ובאופן מרגש על הקשיים האישיים אותם חווה כהומו דתי ועל שירותו הצבאי. הכתבה אף מתפרסמת באתר האינטרנט של דובר צה"ל.

שמענו בדאגה רבה על מכתבו של תא"ל אביחי רונצקי, הרב הצבאי הראשי, לראש אגף כוח האדם ולקצין חינוך ונוער ראשי, בו הוא מחה נגד פרסום הכתבה, הנותנת ביטוי, כדבריו, לבעלי הנטיות ההפוכות ועוסקת בנושא שנמצא מחוץ לקונצנזוס החברתי בצה"ל.

צה"ל זכאי להיות גאה ביחסו לחיילים הומואים. הוא עבר כברת דרך מאז שהייתה בתוקף פקודה משנת 1983, שמנעה מהומואים למלא תפקידים בסיווג בטחוני גבוה ושקבעה שהומואים יהיו במעקב במהלך שירותם. קשה להיפטר מהמחשבה המטרידה, שפרסום הראיון כה חרה לרבצ"ר דווקא בגלל שהוא עוסק בקצין חובש כיפה ושומר תורה ומצוות, שמצא איך ליישב בין אמונתו הדתית לנטייתו המינית.

רק לפני ימים ספורים בהופעה בפני חיילות דתיות הביע הרבצ"ר את דעתו, כי מבחינה הלכתית עדיף שנשים לא יתגייסו לצה"ל. אם יש הצדקה כלשהי לתפקיד הרב הצבאי הראשי הוא בהיותו רב של כל החיילים היהודים, שמעוניינים בשירותי דת. קציני צה"ל וחייליו מחויבים לשמור על כבוד האדם של נשים כגברים, של הומואים כסטרייטים. קצין בכיר בצה"ל שסבור, כי עדיף שנשים לא יתגייסו וכי יש להדיר חיילים הומואים מפרסומים רשמיים של הצבא (אם לא למעלה מזה) אינו ראוי לשמש בתפקידו.

בכבוד רב,

דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי


תגובת מזכירת הפיקוד העליון


תגובת האגודה מ-11.8.09

11 באוגוסט 2009
לכבוד
סא"ל יפה מור
מזכירת הפיקוד העליון
צה"ל

שלום רב,

הנדון: מחאת הרבצ"ר נגד פרסום ראיון בעיתון "במחנה" עם קצין הומו
מכתבך מיום 14.7.09
מכתבנו מיום 7.7.09

קיבלנו בתמיהה ובאכזבה את תשובתך שבסימוכין. תא"ל רונצקי לא שלח את מכתב המחאה שלו נגד מתן פתחון פה ובמה לחיילים הומואים בשבועון "במחנה" כאדם פרטי, אלא בתוקף תפקידו כרב הצבאי הראשי. גם בתכתובת פנימית אין זה ראוי שקצין בצה"ל יעלה עמדות, שאינן אך מנוגדות באופן חזיתי למדיניותו של צה"ל, אלא אף משפילות ופוגעות בציבור גדול של חיילים.

קביעתך כי הרבצ"ר נהג נכון כשביטא את עמדתו האישית בתכתובת פנימית ללא הבעת הסתייגות נחרצת מעמדותיו אך מגבירה את הלגיטימציה לעמדותיו הפסולות והפוגעניות.

רב צבאי ראשי, שסבור שחיילים הומואים הם בעלי נטיות "הפוכות" – משמע סוטים – ורב צבאי ראשי, שסבור שמלכתחילה ראוי שחיילות לא יתגייסו לצבא, כי בכך הן פוגעות בצניעות, איננו יכול למלא את תפקידו לתת תמיכה רוחנית ולספק שירותי דת לכל החיילים והחיילות היהודים בצה"ל. לאחר הפגיעה הקשה בכבודם וייחוס פגמים מוסריים ודתיים לקבוצות אלה, אין לצפות מחיילים הומואים ומחיילות לרחוש אמון לרבצ"ר בפרט ולרבנות הצבאית בכלל.

עמדותיו אלה של מי שעומד בראש הרבנות הצבאית מקרינות אף על פקודיו ברבנות ומחלחלות לכל דרגי הפיקוד. לפיכך אין הרבצ"ר יכול להמשיך בתפקידו.

בכבוד רב,
דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות להט"ב

סגור לתגובות.