בירושלים המזרחית אין שירותי דואר; האם ניר ברקת ישים קץ למחדל?

האגודה פנתה לראש עיריית ירושלים בבקשה לסיועו בהקצאת מקומות להקמת מרכזי חלוקת דואר בירושלים המזרחית. זאת בעקבות טענת חברת הדואר כי העירייה אינה מסייעת בנושא. במקביל שבה האגודה ופנתה למנכ"ל חברת הדואר, בדרישה כי גם הם יפעלו מול העירייה

במסגרת המאבק שמובילים האגודה לזכויות האזרח והפורום להסדרת שירותי הדואר בירושלים המזרחית, טענו בחברת דואר ישראל כי המחסור במרכזי חלוקת דואר בירושלים המזרחית נובע בראש ובראשונה ממחדלי עיריית ירושלים, שאינה מסייעת באיתור מקומות אפשריים למרכזי חלוקת דואר, או בקידום ההליכים המנהליים הדרושים. לטענת ראשי חברת הדואר, בכל מקום בארץ שבו הם מבקשים להקים מרכזי חלוקה נעשה הדבר בשיתוף הרשות המקומית, ואילו רק בירושלים העירייה לא שיתפה פעולה בנושא זה.

בהמשך לפניות קודמות בנושא לגורמים שונים, פנתה עו"ד טלי ניר מהאגודה לזכויות האזרח אל ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, בדרישה שיסייע בהקצאת מקומות להקמת מרכזי חלוקת דואר בשכונות השונות של ירושלים המזרחית. במקביל שבה ופנתה האגודה למנכ"ל חברת הדואר, מר אבי הוכמן, בדרישה כי גם חברת דואר ישראל תפעל בהקדם להוספת סוכנויות דואר נוספות בירושלים המזרחית.

להלן פניות האגודה לראש העירייה ברקת ולחברת דואר ישראל.

21 ביוני, 2009

לכבוד
מר ניר ברקת
ראש העיר ירושלים
עיריית ירושלים

שלום רב,

הנדון: סיוע בהסדרת שירותי הדואר בירושלים המזרחית

1. אנו פונים אליך בבקשה לסיוע בהסדרת שירותי הדואר בירושלים המזרחית, בתחומים עליהם מופקדת עיריית ירושלים.

2. פנייתנו זו באה בהמשך לשורה של התכתבויות, פגישות ומשא ומתן עם חברת דואר ישראל, אותם אנו מנהלים מזה שלוש שנים, בשם ובשיתוף מנהיגים קהילתיים משכונות שונות בירושלים המזרחית. לצערנו, כל פעילותינו בנושא טרם נשאה פרי והתושבים בשכונות מזרח העיר ממשיכים לסבול משירותי דואר ברמה ירודה ביותר, מה שמקשה מאוד על חייהם וגורם להם לנזקים של ממש, כפי שיתואר להלן. אנו תקווה כי בסיועך ימצא פתרון מקיף שישים קץ למצוקת התושבים.

3. מצוקת הדואר בירושלים המזרחית מורכבת משלושה היבטים מרכזיים:
א) חלוקת דואר חסרה לבתים
ב) מחסור בסוכנויות דואר
ג) רמת שירותים ירודה ביחידות הדואר הקיימות

פירוט המצב העובדתי לגבי כל שלושת הנושאים מובא בפנייתנו הראשונה למנכ"ל חברת הדואר, מר אבי הוכמן, מיום 23.11.06, המצ"ב לעיונך. פנייתנו אלייך תתמקד בנושא הראשון, בו העירייה יכולה מאד לסייע: הסדרת חלוקת הדואר.

חלוקת הדואר החסרה בירושלים המזרחית

4. חלוקת דברי דואר בירושלים המזרחית מבוצעת מזה שנים ארוכות באופן חלקי ביותר. למעשה, ברבות מהשכונות אין כלל חלוקת דברי דואר לבתים או לתיבות חלוקה והתוצאה היא שדברי הדואר אינם מגיעים למענם. במקרים רבים משאיר הדוור את דברי הדואר בחנויות מכולת או בחנויות אחרות בשכונות, והתושבים אמורים לחפש אחריהם. במקרים רבים נמצאות חבילות של מכתבים זרוקות ומתגלגלות ברחובות, הרחק מיעדן.

5. שיטת חלוקה קלוקלת זו מביאה לכך שרוב המכתבים הולכים לאיבוד ואינם מגיעים כלל לנמענים, או מגיעים אליהם באיחור רב, מה שגורם להם לנזקים רבים. הדבר חמור במיוחד כאשר מדובר במכתבים הכוללים חשבונות לשירותים בסיסים כטלפון וחשמל, דו"חות משטרה או עירייה, מכתבי התראה בגין אי תשלום קנסות, ומכתבים חשובים אחרים מהרשויות, הנוגעים, בין היתר, למעמד האזרחי של התושבים או לקבלת קצבאות מהביטוח לאומי.

6. מצב זה גורם לתסכול ולפגיעה יומיומית בתושבים, שכן הוא מביא לכך שתושבים רבים מחויבים לעתים קרובות בחובות שלא ידעו על קיומם או מוצאים את עצמם מול החלטות חלוטות של הרשויות, שהמועד לערער עליהן חלף לפני זמן רב. מובן כי ההזנחה בנושא חלוקת הדואר בולטת בחריפותה בהשוואה למערב העיר, שם נהנים התושבים משירותי דואר תקינים כעניין שבשגרה.

7. חברת הדואר טוענת כי הסיבה העיקרית לחלוקת הדואר החסרה היא העדרם של שמות רחובות ומספרי בתים בשכונות ירושלים המזרחית. חברת הדואר וגם אנחנו פנינו בנושא זה בעבר לעיריית ירושלים מספר פעמים, אולם לצערנו הסדרת השמות לרחובות לא התקדמה באופן משמעותי בשנים האחרונות.

הפתרון של הצבת מרכזי חלוקת דואר

8. ממגעינו עם חברת הדואר ובמיוחד עם מנהל מרחב ירושלים של חברת הדואר, חיים מזעקי, סמנכ"ל חברת הדואר, הרצל בר-מג וסמנכ"ל משרד התקשורת לענייני דואר, יגאל לוי, עלה כי הפתרון המעשי ביותר לפתרון מצוקת חלוקת הדואר הוא הקמת מרכזי חלוקה שיוצבו במרכזי השכונות בירושלים המזרחית.

9. בשנים האחרונות ניסו תושבי השכונות להציע מיקומים אפשריים בשכונות השונות להצבת מרכזי חלוקת דואר ומיקומים אלה נבדקו על ידי חברת הדואר, בין היתר בסיורים שנערכו בשטח בשיתוף התושבים ובשיתופינו. למרבה הצער, כל העבודה הרבה שנעשתה בתחום זה על ידי כל הגורמים לא הובילה אפילו לפתיחתו של מרכז חלוקה אחד.

10. חברת הדואר טוענת כי כדי להקים מרכזי חלוקה יש צורך בסיוע של עיריית ירושלים, שתאתר מקומות אפשריים למיקום מרכזי חלוקה ותסייע בהליכים המנהליים הקשורים בהקמת מתקנים אלו. ראשי חברת הדואר טוענים כי בכל מקום בארץ בו הם מבקשים להקים מרכזי חלוקה, נעשה הדבר בשיתוף הרשות המקומית: חברת הדואר פונה לרשות המקומית וזו מאתרת ומקצה מקום להקמת מרכז החלוקה. משהוקצה מקום, מקימה חברת הדואר את מרכז החלוקה.

אחריותה של עיריית ירושלים

11. כידוע, מוטלת על העירייה חובה סטטוטורית מכוח סעיף 235 לפקודת העיריות [נוסח חדש] להעניק לכל רחובות העיר שמות, וכן היא מחויבת לקבוע מספרי בתים לפי תקנת העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971. למרות זאת, עד היום לא הוסדרו שמות רחובות ומספרי בתים בשכונות שבמזרח העיר. כמוסבר לעיל, מצב זה מקשה על חברת הדואר לספק את שירותיה ובפועל נמנעת מתושבי מזרח העיר הזכות לקבלת דואר.

12. במצב דברים זה ולאור טענת חברת הדואר כי היא זקוקה לסיוע עיריית ירושלים להקמת מרכזים לחלוקת דואר, נודה לפעולתך להגשת הסיוע הנדרש לחברת הדואר והקצאת מקומות להקמת מרכזי חלוקת דואר.

13. אנו סבורים כי מחדלי עיריית ירושלים לאורך השנים בנושא קביעת השמות לרחובות, אשר גרמו לכך שחברת הדואר לא יכולה לעשות את המוטל עליה על פי חוק וזכויות התושבים לקבל דואר נפגעות, מקימים לעירייה חובה לעשות את המעשה החלופי – לקבוע מקומות למרכזי חלוקת דואר, מבלי לפתור כמובן את העירייה מהחובה לקבוע שמות לרחובות.

14. האחריות לסייע בפתרון המצב קמה לעירייה גם מכוח החובות המנהליות שחלות עליה לפעול בסבירות, בתום לב, בהגינות, ללא שיקולים זרים, שרירות או אפליה.

15. יצוין כי לפני למעלה מארבעה חודשים העלנו את הנושא הזה בפני מחזיק תיק ירושלים המזרחית בעירייה, יקיר שגב, והוא הביע נכונות להקצות מקומות למרכזי החלוקה. לצערנו, למרות פניות חוזרות מטעמינו, טרם נעשה צעד קונקרטי לקידום הנושא.

16. אשר על כן, נודה לסיועך וקידום מהיר של נושא זה בעיריית ירושלים. כן נודה לעריכת פגישה בנושא עם ראשי ועדי השכונות הפועלים במסגרת הפורום להסדרת שירותי הדואר, אותו אנו מייצגים.

בכבוד רב,
טלי ניר, עו"ד

21 ביוני, 2009
לכבוד
מר אבי הוכמן
מנכ"ל חברת דואר ישראל בע"מ
רח' יפו 217
ירושלים

שלום רב,

הנדון: הסדרת שירותי הדואר בירושלים המזרחית
סימוכין: מכתבנו מיום 23.11.06
מכתבך מיום 13.12.06
מכתבנו מיום 3.5.07
מכתבך מיום 14.5.07
מכתבנו מיום 10.10.07
מכתבנו מיום 14.11.07
מכתבכם למר יגאל לוי מיום 16.1.08
מכתבנו למר חיים מזעקי מיום 23.3.09
מכתבנו למר חיים מזעקי מיום 4.5.09

1. בהמשך לפניותינו הקודמות בנושא ולעבודתנו מול מנהל מחוז ירושלים של חברת הדואר, פנינו היום לראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, בבקשה לסיועו בהקצאת מקומות להקמת מרכזי חלוקת דואר בשכונות השונות של ירושלים המזרחית (מכתבנו מצ"ב לעיונך).

2. אנו מקווים כי ראש העיר יענה לאתגר ויעמיד את הסיוע אותו אתם מבקשים כדי לשפר את שירותי הדואר בירושלים המזרחית.

3. יחד עם זאת, ברי כי האחריות לפתרון הנושא מונחת לפתחכם מתוקף תנאי הרישיון של חברת הדואר, אשר מופרים באופן שיטתי בירושלים המזרחית.

4. לצערנו, כל עבודתנו בנושא מולכם, שכידוע לך נמשכת כבר כשלוש שנים, טרם נשאה פרי. התוצאה היא שהתושבים בשכונות מזרח העיר ממשיכים לסבול משירותי דואר ברמה ירודה ביותר, מה שמקשה מאוד על חייהם וגורם להם לנזקים של ממש.

5. מכיוון שהמצב בשטח מוכר לכם היטב, לא נשוב על פירוט הדברים, אלא רק נשוב ונבקש כי תחלו לפעול בנושא באופן הרציני הרבה יותר מהנעשה עד היום.

6. אנו מצפים כי תפעלו גם אתם מול עיריית ירושלים על מנת לוודא כי ימצאו מקומות להקמת מרכזי חלוקת דואר בחינם לכלל התושבים, בדחיפות ובעוצמה הנדרשים לאור המחדל המתמשך בנושא זה.

7. כן נודה להתערבותך הדחופה להוספת סוכנויות דואר נוספות בירושלים המזרחית. לצערנו, מאז פנינו אליך לראשונה לא רק שלא נוספו סוכנויות חדשות, אלא שאפילו נסגרה סוכנות הדואר בשכונת בית חנינא. למרבה הצער, הינכם מתעכבים מאד בפתיחת סוכנות זו מחדש ולא נעשה דבר כדי לקדם פתיחת סוכנויות חדשות.

8. התוצאה היא שאת אוכלוסיית ירושלים המזרחית, שעומדת היום על למעלה מ-280,000 תושבים, משרתים רק שני סניפי דואר וארבע סוכנויות. זאת בשעה שבמערב העיר משרתות למעלה מחמישים יחידות דואר מספר כפול של תושבים. למרבה הצער, התנאים הפיסיים בחלק מהסוכנויות בעיר המזרחית הם ירודים. מובן כי מצב זה מהווה אפליה חמורה והפרה של תנאי הרישיון של חברת הדואר.

9. לאור חלוף הזמן מאז פנייתנו הראשונה בנושאים אלה, אנו מקווים ומצפים כי תתנו עדיפות לטיפול בבקשותינו. נודה לקבלת התייחסותכם ולוח זמנים מוקדם ככל האפשר באשר לפעולותיכם בנושאים הנ"ל.

בכבוד רב,
טלי ניר, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית,שירותי דואר

סגור לתגובות.