כחולים בשחור

אל האגודה לזכויות האזרח הגיעה תלונה על שני שוטרים שעבדו "בשחור" בגביית חובות עבור קבלן עיקולים בהוצאה לפועל בירושלים המזרחית, תוך הונאה, שימוש באיומים ושימוש לרעה בכוח המשרה. במאי 2008 פנתה האגודה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), בבקשה לפתוח בחקירה בחשד למעשים פליליים של השוטרים. לאחר תזכורות רבות, הודיעה מח"ש לאגודה בדצמבר 2008, כי הוחלט לא לפתוח בחקירה, מחוסר עניין לציבור. האגודה הגישה ערר לפרקליט המדינה, ובו טענה כי החלטת מח"ש אינה מתקבלת על הדעת. בעקבות פניית האגודה הוחזר התיק לבדיקת מח"ש, ובחודש מרץ 2009 פורסם כי שני השוטרים וקבלן ההוצאה לפועל נעצרו. להלן חלק מהתכתובת בנושא.


פניית האגודה למחלקה לחקירות שוטרים

25 במאי, 2008

לכבוד
מר יורי מרגוליס
ראש צוות ירושלים
המחלקה לחקירות שוטרים
משרד המשפטים

שלום רב,

הנדון: בקשה לפתיחה בחקירה בחשד למעשים פלילים של שוטרים מתחנת ——–

1. אנו פונים אליך בעקבות מידע שהגיע לידנו, אשר מעלה חשדות חמורים למעשים פלילים של שוטרים מתחנת ——–, בהם התחזות, קבלת כספים שלא כדין ושימוש לרעה בכוח המשרה.

2. המידע הגיע לידנו, לאחר שביום 14.5.08 פנינו אל היועץ המשפטי של משטרת ישראל, תת ניצב עו"ד שאול גורדון, בתלונה על שיטות חדשות ובלתי חוקיות, בהן נוקטת לאחרונה משטרת ישראל כדי לאלץ חייבים מירושלים המזרחית לשלם את חובותיהם לרשויות ולחברות שונות.

3. בין היתר, קבלנו על הזמנה במרמה של חייבים למשטרה ועיקול כלי רכבם, לאחר שמתלונות שקיבלנו עלה, כי תושבים מירושלים המזרחית קיבלו שיחות טלפון ממי שהזדהו כשוטרים, אשר ביקשו מהם באמתלות שונות להגיע למקום מפגש מסוים. כאשר הגיעו, נאמר להם כי יש להם חובות לעיריית ירושלים, כי עליהם לשלמם בו במקום, וכי עד התשלום כלי רכבם מעוקל. התושבים נאלצו ללכת ולשוב עם סכום החוב על מנת לשחרר את הרכב (אנא ראה את הפרטים במכתב המצ"ב).

4. בעקבות מכתב זה, קיבלנו שיחת טלפון מאדם, אשר סירב להזדהות, אולם מסר לנו את הפרטים הבאים:

א. לדבריו, קבלן עיקולים בשם ——, אשר עובד באופן בלעדי בירושלים המזרחית עבור ההוצאה לפועל ועבור המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, נוהג מזה שנים להעסיק שוטרים מתחנת —– בביצוע גביית חובות.

ב. ככל הידוע למתלונן, השוטרים בהם מדובר הם ——- ו——- מתחנת ——, ולדבריו הם עובדים עבור —– תמורת כספים אשר משולמים להם "בשחור".

ג. עבודתם כוללת התקשרות לחייבים ממזרח העיר והבאתם למקום מפגש באמתלות שונות, בהן אמירות ששכפלו את כלי הרכב של החייב ורכב דומה נתפס או שכלי רכבם היה מעורב בתאונת דרכים או באירוע חבלני ועל כן הם נדרשים להגיע לבדיקת הרכב. כאשר החייבים מגיעים למקום המפגש, השוטרים מודיעים להם כי רכבם מעוקל עד לתשלום החוב התלוי ועומד נגדם.

ד. לדברי המתלונן, התנהלות זו נעשית על בסיס קבוע, פעמיים-שלוש בשבוע, במקומות משתנים.

ה. המתלונן סירב, כאמור, לחשוף את זהותו, אולם אמר כי מכתבנו לתת ניצב גורדון הגיע לידיו מקצין משטרה בכיר, וכי ראוי שנביא לחקירת מעשים בלתי חוקיים אלה בדחיפות. הוא סבר כי חקירה סמויה בלבד יכולה לחשוף התנהלות בלתי חוקית זו.

5. נוסף על כך, במכתבנו הנ"ל קבלנו גם על מעצר חייבי הוצאה לפועל במחסומי דרכים, שהוקמו לאחרונה בשכונת עיסוויה. ברצוננו להפנות את תשומת לבך לתלונות תושבים מירושלים המזרחית על כך ששוטרים במקום, בהם שוטר בשם —–, אמרו להם כי הם מקבלים תשלום מההוצאה לפועל על ביצוע הגבייה באמצעות מחסומים. כמו כן, כנזכר במכתבנו הנ"ל, אמרו השוטרים לתושבים כי הדבר מתבצע כעונש על יידוי אבנים מצידם.

6. כל האירועים המתוארים לעיל מעלים חשדות כבדים למעשים פלילים של השוטרים המעורבים, וברי כי הם דורשים את חקירתכם הדחופה על מנת להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם העבריינים.

7. מטבע הדברים, נדרשת גם חקירתו של קבלן העיקולים ——–, אולם כדי לא לפגוע בחקירה בחרנו בשלב זה לפנות אליך בלבד, ולבקשך שתנחנו האם לפנות למשטרה בעניינו או להשאיר את הדבר לטיפולכם.

8. נודה לתשובתך ולהנחייתך בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,
טלי ניר, עו"ד


תשובת מח"ש


הערר שהוגש לפרקליט המדינה

15 בדצמבר, 2008

ד ח ו ף !

לכבוד
עו"ד משה לדור
פרקליט המדינה
משרד המשפטים

שלום רב,

הנדון: בקשה לפתיחה מיידית בחקירה בחשד למעשים פלילים של שוטרים מתחנת —
ערר על תיק מח"ש 2690/08

1. אנו פונים אליך בבקשה הדחופה הנדונה, לאחר שבקשתנו לפתיחה בחקירה נדחתה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, ואנו סבורים כי יש להורות על פתיחה בחקירה בחשדות שיפורטו להלן בהקדם האפשרי, על מנת שעדיין ניתן יהיה להגיע לחקר האמת.

2. בכך אנו מגישים ערר על החלטת מח"ש בתיק 2690/08, בהתאם לסעיף 64(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.

להלן פירוט הדברים:

3. ביום 25.5.08 פנינו לראש צוות ירושלים במחלקה לחקירות שוטרים, מר יורי מרגוליס, בעקבות מידע שהגיע לידנו, אשר מעלה חשדות חמורים למעשים פלילים של שוטרים מתחנת —–, בהם שימוש לרעה בכוח המשרה, התיימרות כבעל סמכות, מרמה והפרת אמונים.
מכתבנו למר יורי מרגוליס מצ"ב ומסומן ע/1.

4. המידע הגיע לידנו, לאחר שביום 14.5.08 פנינו אל היועץ המשפטי של משטרת ישראל, תת ניצב עו"ד שאול גורדון, בתלונה על שיטות חדשות ובלתי חוקיות, בהן נוקטת לאחרונה משטרת ישראל כדי לאלץ חייבים מירושלים המזרחית לשלם את חובותיהם לרשויות ולחברות שונות.
מכתבנו לעו"ד שאול גורדון מצ"ב ומסומן ע/2.

5. בין היתר, קבלנו על הזמנה במרמה של חייבים למשטרה ועיקול כלי רכבם, לאחר שמתלונות שקיבלנו עלה, כי תושבים מירושלים המזרחית קיבלו שיחות טלפון ממי שהזדהו כשוטרים, אשר ביקשו מהם באמתלות שונות להגיע למקום מפגש מסוים. כאשר הגיעו, נאמר להם כי יש להם חובות לעיריית ירושלים, כי עליהם לשלמם בו במקום, וכי עד התשלום כלי רכבם מעוקל. התושבים נאלצו ללכת ולשוב עם סכום החוב על מנת לשחרר את הרכב. הדוגמאות לתלונות שפורטו בפנייה:

א. ביום 1.5.08 קיבל מר ר' ע' משועפאט שיחת טלפון ממי שהזדהה כשלומי מהמטה הארצי, אשר ביקש ממנו להגיע עם רכבו למטה הארצי. הנימוק שניתן לו היה, שלפי המידע שבידי המשטרה הרכב נגנב ויש לבדוק את הנושא. ע' שלח את אביו בן ה-65, אשר החזיק ברכב. כאשר הגיע האב למטה הארצי הוא פגש בשוטר, אשר הציג בפניו צו חיוב של ההוצאה לפועל לתשלום חוב ארנונה בסך 7,720 שקלים, והודיע לו כי הרכב מעוקל עד לתשלום החוב. השוטר הסכים להסיע את האב לשכונה כדי שזה יוכל להשיג את הכסף. לאחר שדבר זה נעשה והאב שילם את החוב, שוחרר כלי הרכב.

ב. אזעקה טלפונית דומה נעשתה גם במקרה של מ' אבו ס' מסילואן. ביום 20.3.08 התקשר אליו מי שהזדהה כשוטר, ואמר לו, כי כלי רכבו היה מעורב בתאונה בגבעה הצרפתית בירושלים. אבו ס' הכחיש את הדבר, אולם השוטר הודיע לו, כי יש לבדוק את העניין, ועל כן דרש ממנו להביא את רכבו לבדיקה למחסום חיזמה בכניסה לפסגת זאב ואף נתן לו את מספר הטלפון שלו לשם כך (0577845190). אבו ס' הגיע למקום עם חבר, ושם המתינו לו שני שוטרי מג"ב. אלו הודיעו לו, שיש לו חוב בסך 5,000 שקלים בגין דוחות חנייה, ועל כן הם מעקלים את רכבו. הוא התבקש לנסוע עימם לתלפיות, שם הושאר הרכב, ולאבו ס' נמסר חשבון לתשלום. בהתאם להוראות שקיבל, הוא הסדיר למחרת את תשלום החוב בתחנה המרכזית ורכבו הוחזר לו.

6. יצוין, כי מכתבנו לתת ניצב שאול גורדון נענה על ידי עוזרתו, עו"ד נירית להב-קניזו, בנושא זה כי פרקטיקה זו אינה מוכרת למשטרה, וכי במחוז ירושלים אף לא מוכרת פעילות קונטקרטית נגד המתלוננים הנ"ל המועדים הנקובים. עו"ד להב-קניזו הוסיפה כי "לא מן הנמנע כי גורמים אזרחיים התחזו לשוטרים וביצעו את המתואר בפנייתך. עוד נציין כי גביית תשלומי ארנונה וחובות בגין דו"חות חניה אינם מבוצעים על ידי המשטרה, כל עוד לא הוצא בגינם צו מאסר". עוד נמסר כי הפניה הועברה לבדיקת היחידה לתלונות הציבור.
מכתבה של עו"ד להב-קניזו מלשכת היועץ המשפטי למשטרה מיום 1.7.08 מצ"ב ומסומן ע/3.

7. עוד קודם לקבלת תשובה זו, בעקבות המכתב לתת ניצב גורדון, קיבלנו שיחת טלפון מאדם, אשר סירב להזדהות בשמו, אולם מסר לנו את הפרטים הבאים:

א. לדבריו, קבלן עיקולים בשם ———, אשר עובד באופן בלעדי בירושלים המזרחית עבור ההוצאה לפועל ועבור המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, נוהג מזה שנים להעסיק שוטרים מתחנת מעלה אדומים בביצוע גביית חובות.

ב. ככל הידוע למתלונן, השוטרים בהם מדובר הם השוטר ——- והשוטר —— מתחנת ——, ולדבריו הם עובדים עבור ——- תמורת כספים אשר משולמים להם "בשחור".

ג. עבודתם כוללת התקשרות לחייבים ממזרח העיר והבאתם למקום מפגש באמתלות שונות, בהן אמירות ששכפלו את כלי הרכב של החייב ורכב דומה נתפס או שכלי רכבם היה מעורב בתאונת דרכים או באירוע חבלני ועל כן הם נדרשים להגיע לבדיקת הרכב. כאשר החייבים מגיעים למקום המפגש, השוטרים מודיעים להם כי רכבם מעוקל עד לתשלום החוב התלוי ועומד נגדם.

ד. לדברי המתלונן, התנהלות זו נעשית על בסיס קבוע, פעמיים-שלוש בשבוע, במקומות משתנים.

ה. המתלונן סירב, כאמור, לחשוף את זהותו, אולם אמר כי מכתבנו לתת ניצב גורדון הגיע לידיו מקצין משטרה בכיר, וכי ראוי שנביא לחקירת מעשים בלתי חוקיים אלה בדחיפות. הוא סבר כי חקירה סמויה בלבד יכולה לחשוף התנהלות בלתי חוקית זו.

8. במכתבנו מיום 25.5.08 למר מרגוליס הבענו את דעתנו כי כל האירועים המתוארים לעיל מעלים חשדות כבדים למעשים פלילים של השוטרים המעורבים, וברי כי הם דורשים חקירה דחופה על מנת להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם העבריינים. כמו כן, ציינו כי מטבע הדברים, נדרשת גם חקירתו של קבלן העיקולים ——-, אולם כדי לא לפגוע בחקירה בחרנו בשלב זה לפנות אל מר מרגוליס בלבד, ולבקשו שינחנו האם לפנות למשטרה בעניינו או להשאיר את הדבר לטיפולם.

9. בימים שלאחר שליחת המכתב למר מרגוליס פנינו כמה וכמה פעמים טלפונית למח"ש וניסינו לברר מה עלה בגורל בקשתנו. בסופו של דבר, הועברנו למ"מ ראש צוות ירושלים, מר יאיר נהרי, והוא הבטיח לבדוק את הדברים. לאחר תזכורות טלפוניות, אמר לנו מר נהרי ביום 18.6.08 כי לא קיבל את הפניה וכי נשלח אותה בשנית.

10. באותו יום שלחנו למר נהרי פניה נוספת, בה פרטנו את החשדות והבקשה, והוספנו כי מאז נשלח מכתבנו הקודם, קיבלנו תלונה נוספת על המשך פעולה בדרך זו מתושב מזרח העיר בשם י' ע' ר' אבו ס', בן 81, אשר קיבל ביום 11.6.08 טלפון ממי שהזדהה כשלומי מהמטה הארצי וביקש ממנו להגיע למטה המשטרה בשיח ג'ארח, בנימוק כי נמצאה לוחית הרישוי של כלי הרכב של אבו ס'. כשהגיע אבו ס' למקום, פנה אליו שוטר במדים אפורים והודיע לו כי יש לו חוב לעירייה על בית, שכלל אינו שייך למתלונן. משזה סירב לשלם, עוקל כלי רכבו. רק למחרת, לאחר תשלום, שוחרר כלי הרכב והנושא עבר להתדיינות משפטית.
מכתבנו למר יאיר נהרי מיום 18.6.08 מצ"ב ומסומן ע/4.

11. בבירור טלפוני, הבטחנו מר נהרי כי בקשתנו הועברה לטיפול. אולם בבירורים טלפונים שערכנו בהמשך הקיץ עם מזכירות מח"ש נמסר לנו כמה פעמים כי "התיק ממתין לחלוקה לפרקליט אצל משה".

12. ביום 1.9.08 קיבלנו אישור ממח"ש על קבלת התלונה, ובו נאמר כי "מחלקתנו תעשה כמיטב יכולתה לחקור את התיק בהקדם וביעילות. עם סיום החקירה וקבלת החלטה בדבר המשך הטיפול בתיק, נודיעך דבר".
מכתבה של גב' אתי בושירה ממח"ש מיום 1.9.08 מצ"ב ומסומן ע/5.

13. ביום 2.10.08 התקבל במשרדנו מכתבה של גב' איילה אייבזון, רכזת בכירה במח"ש, הנושא את התאריך 8.9.08 בו היא מודיעה כי לאחר שנבחנה תלונתנו ו"לאחר ששקלנו בכובד ראש את מכלול הנסיבות הרלוונטיות לתלונה זו, הגענו לכלל מסקנה, כי לא יהיה זה נכון לפתוח בחקירה פלילית במקרה זה, וזאת מטעמים הנוגעים לבחינת העניין הציבורי הכולל בחקירת התיק" (ההדגשה אינה במקור). עם זאת, הודיענו גב' אייבזון כי התלונה מועברת לבדיקת מחלקת משמעת במשטרת ישראל.
מכתבה של גב' איילה אייבזון ממח"ש מיום 8.9.08 מצ"ב ומסומן ע/6.

14. זמן מה אחר כך קיבלנו הודעה מעו"ד עמי גרנובסקי ממחלקת המשמעת במטא"ר כי הפניה הועברה לבדיקת היחידה לתלונות הציבור ומטעמם נענה.
מכתבו של עו"ד עמי גרנובסקי מיום 22.10.08 מצ"ב ומסומן ע/7.

15. בעקבות הודעת גב' איילה אייבזון, פנינו למח"ש בבקשה לצלם את תיק החקירה לצורך הגשת ערר. אולם, ביום 27.11.08 קיבלנו את מכתבה של המתמחה יעל נאמן ממח"ש, המודיע לנו כי "תיק מח"ש שבנדון נגנז מעילת אין עניין ציבורי טרם חקירה, לפיכך אין בתיק מח"ש שבנדון חומר חקירה מלבד התלונה שהוגשה מטעמכם" (ההדגשה איננה במקור).
מכתבה של גב' יעל נאמן ממח"ש מיום 27.11.08 מצ"ב ומסומן ע/8.

16. החלטת המחלקה לחקירות שוטרים בתיק שבנדון לוקה בחוסר סבירות קיצוני, וכלל אינה מתקבלת על הדעת. המעשים המתוארים לעיל מהווים שורה של עבירות לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, כמו שימוש לרעה בכוח המשרה (סעיף 280 לחוק), מרמה והפרת אמונים (סעיף 284 לחוק) ועוד שורה של עבירות של עובדי ציבור (סעיפים 278 ו-282 לחוק). אין ספק שחשדות חמורים מאד כגון אלו דורשים חקירה מעמיקה ויסודית על מנת לבער את הנגע, ככל שפשה, בשורות המשטרה.

17. אנו נדהמים לנוכח העובדה כי המחלקה לחקירות שוטרים סבורה כי חשדות מעין אלו אינן ראויות לחקירה מ"חוסר עניין לציבור". ברי כי לציבור בישראל יש עניין רב בלמגר תופעות של שחיתות ועבריינות בקרב שוטרי ישראל, ולא נהיר לנו כיצד מחלקה ממחלקות פרקליטות המדינה, שאמונה על חקירת המשטרה ומיצוי הדין עם העבריינים שבשורותיה, סבורה אחרת.

18. הדברים מקבלים חומרה יתרה נוכח העובדה, שלא נעשתה אף פעולת חקירה אחת בתיק זה, וזאת כאשר למח"ש הועברו על ידנו שמותיהם של השוטרים החשודים, כמו גם תלונותיהם של תושבים, אשר סבלו ממעשיהם הבלתי חוקיים.

19. אנו סבורים כי המחדל הזה של מח"ש מחייב קודם כל תיקון מיידי והוראה דחופה מטעמך לבצע חקירה דחופה בחשדות שהועלו. על מנת שחקירה זו תהיה יעילה, יש להפסיק לאלתר את בדיקת היחידה לתלונות הציבור במשטרה, על מנת למנוע ? אם הדבר עדיין אפשרי ? את דליפת החשדות לשוטרים החשודים.

20. פנייתנו הראשונה למח"ש נעשתה בדיסקרטיות מירבית על מנת שניתן יהיה לנהל חקירה יעילה נגד המעורבים בדבר, ואנו מוחים על כך שדיסקרטיות זו לא נשמרה עד לשלב הערר, והדברים הועברו למשטרה, תוך סיכון שהחשדות יועברו לחשודים, מה שעלול היה לספק בידם את האפשרות לטשטש עקבות למעשיהם.

21. בנוסף לכך, אנו סבורים כי מקרה זה מעיד שוב על אוזלת ידה של המחלקה לחקירות שוטרים, אשר פעם אחר פעם אינה ממלאת את תפקידה כראוי. אין ספק כי חשד, כמו זה שהועלה בתיק זה, חייב להיחקר עד תום על ידי מח"ש, כיוון שהוא נופל לתחום הסמכויות המובהקות של המחלקה.

22. אי פתיחה בחקירה בחשדות כאלה מעידה כאלף עדים על אי תפקודה של המחלקה והיא מחייבת ? מעבר לתיקון של המעוות ופתיחה מיידית בחקירה ? אף בירור מול האחראים למחדל במח"ש. אם אנשי מח"ש סבורים, כי אין "עניין לציבור" בחקירה פלילית ממצה של מקרה מסוג זה, הדבר מעלה ספקות ממשיים אודות יכולתם למלא את תפקידם כיאות ואודות אופן התנהלות המחלקה.

23. נודה לתשובתך בהקדם.

בכבוד רב,
טלי ניר, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: התנהלות המשטרה ומאבטחים,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.