המצב החמור של שירותי הדואר בירושלים המזרחית

האגודה פנתה לסמנכ"ל משרד התקשורת, בשם הפורום להסדרת שירותי הדואר בירושלים המזרחית, בבקשה שיתערב לקידום פתרונות רחבים בתחום חלוקת דברי הדואר ובתחום שירותי הדואר לתושבי ירושלים המזרחית, ולהבאת שירותי הדואר בירושלים המזרחית לרמה הקבועה בחוק

הפורום להסדרת שירותי הדואר בירושלים המזרחית

10 באוקטובר, 2007

לכבוד:
מר יגאל לוי
סמנכ"ל בכיר דואר
משרד התקשורת

שלום רב,

הנדון: שירותי הדואר בירושלים המזרחית

1. אנו מתכבדים לפנות אליך בנוגע לרמה הירודה של שירותי הדואר בירושלים המזרחית. פנייתנו זו באה בהמשך להתכתבותנו עם חברת דואר ישראל, אליה היית ממוען בהעתק, לסיורינו ופגישותינו עם הנהלת חברת הדואר ועם הנהלת מרחב ירושלים של החברה.

2. השתלשלות העניינים והחלטות חברת הדואר בנושא הנדון מובאות במכתבנו מהיום למר אבי הוכמן, מנכ"ל חברת דואר ישראל, המצ"ב לעיונך.

3. לצערנו, למרות חלוף הזמן הרב מאז פנייתנו הראשונה לפני כשנה, בנובמבר 2006, המצב החמור של שירותי הדואר בירושלים המזרחית, עדיין לא השתפר כהוא זה והוא ממשיך להקשות על חיי התושבים וגורם להם כל העת לנזקים של ממש.

4. העובדה שדברי הדואר אינם מגיעים למענם גורמת לתסכול ולפגיעה יומיומית בתושבים אשר אינם מקבלים מכתבים רשמים שונים, בהם הודעות על קנסות או על התראות, שנשלחות אליהם מרשויות המדינה. מצב זה מביא לכך שתושבים רבים מחויבים לעתים קרובות בחובות שלא ידעו על קיומם. בנוסף, המחסור בבתי דואר מכביד מאוד על התושבים אשר נאלצים להרחיק לשכונות אחרות במזרח העיר ובמערבה על מנת לקבל שירותי דואר בסיסים. העומס העצום על בתי הדואר הקיימים מוביל למתן רמת שירותים ירודה ביותר. כך, למשל, התושבים נאלצים לחכות שעות ארוכות ובלתי סבירות על מנת לשלם חשבון פשוט.

5. אנו מברכים על החלטת חברת הדואר להקים שתי סוכנויות דואר חדשות בשכונות סילואן וג'בל מוכבר ועל כוונתם לשפר את השירותים הקיימים בסניף הורדוס ובסוכנות א-טור. יחד עם זאת, אנו סבורים כי פעולות אלו אינן מספיקות.

6. כפי שמפורט בהרחבה במכתבנו המצ"ב, הסתייגויותינו המרכזית נוגעות להחלטת חברת הדואר לשפר את שירות חלוקת הדואר באמצעות הקמת תאי דואר בתשלום ולהגביל את הקמת הסוכנויות החדשות לשתי שכונות בלבד.

7. כידוע, על פי חוק הדואר, תשמ"ו ? 1996, מחויבת חברת דואר ישראל בע"מ לספק שירותי דואר באורח תקין וסדיר לכלל הציבור בישראל. לפי חוק זה וכן לפי טיוטת הרישיון הכללי לחברה, הנמצאת כעת בשימוע אצלכם, מחויבת החברה בחלוקת דברי הדואר לנמענים, כך שאלו יגיעו ליעדם בזמן. בנוסף, מחויבת החברה להפעיל יחידות דואר כך שיהיו נגישים באופן סביר לכל תושב.

8. טיוטת הרישיון אף מפרטת בהרחבה (בסעיף 2 ובנספח ב') את היקף השירותים שתספק החברה. הרישיון העתידי קובע, בין היתר, כי חלוקת דברי הדואר לנמענים תתבצע לתיבות מכתבים ולמרכזי חלוקה לפחות פעם ביום חמישה ימים בשבוע. בנוסף, מטיל הרישיון העתידי, חובה על החברה לפתוח יחידות דואר בכל ישוב המונה למעלה מ-10,000 תושבים, באופן שהמרחק בין יחידת דואר לכל בית אב לא יעלה על 1,500 מטר במרחק הליכה. זמן ההמתנה עבור קבלת שירות ביחידת דואר לא אמור לעלות על 10 דקות בממוצע חודשי.

9. הפתרונות שמציעה חברת הדואר רחוקים מלהביא את שירותי הדואר בירושלים המזרחית לרמה הקבועה בחוק ובתנאי טיוטת הרישיון. על כן, אנו מתכבדים לפנות אליך בבקשה להתערבותך הדחופה ובסיועך לקידום פתרונות רחבים יותר, הן בתחום חלוקת דברי הדואר והן בתחום שירותי הדואר לתושבים.

10. לאור חלוף הזמן מאז פנייתנו הראשונה בנושאים אלה והמשך המצוקה החריפה בתחום זה בירושלים המזרחית נודה לתשובתך המהירה.

בכבוד רב ובברכת שנה טובה,
טלי ניר, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית,שירותי דואר

סגור לתגובות.