השינוי הצפוי באופן קביעת תעריפי המים עלול לפגוע באוכלוסיות המוחלשות

האגודה לחברי ועדת הכלכלה של הכנסת: השינוי הצפוי באופן קביעת תעריפי המים עלול לפגוע בשיוויון ולגרום לפגיעה באוכלוסיות המוחלשות ביותר

האגודה פנתה לחברי ועדת הכלכלה של הכנסת לקראת דיון הצפוי בועדה בנושא רפורמה במחירי המים. למכתב צורף נייר עמדה שהוגש בזמנו לקראת שימוע שערכה מועצת המים ב7.10.08 ועניינו המרכזי השינוי הצפוי באופן קביעת תעריפי המים. לעמדת האגודה, השינוי המתוכנן במחירי המים יש בו כדי לפגוע בשיוויון ולגרום לפגיעה באוכלוסיות המוחלשות ביותר.

21 במאי 2009

לכבוד
ח"כ אופיר אקוניס
יו"ר ועדת הכלכלה
הכנסת

לכבוד
חברי הכנסת חברי ועדת הכלכלה
הכנסת

הנדון: דיון בנושא התמודדות עם המשבר במשק המים והרפורמה בתעריפי המים – נייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח

לקראת הדיון הקבוע בועדת הכלכלה ליום 25.5.09 בשעה 11:00 בנושא התמודדות עם המשבר במשק המים והרפורמה בתעריפי המים אנו מתכבדים להגיש נייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח.

נייר העמדה הרצ"ב הוגש בזמנו לקראת השימוע שערכה מועצת המים ביום 7.10.08 ועניינו המרכזי השינוי הצפוי באופן קביעת תעריפי המים, אשר יש בו כדי לפגוע בשיוויון ולגרום לאפליה ופגיעה באוכלוסיות המוחלשות ביותר.

לצערנו, הנייר רלוונטי אף כיום, שכן הבעיות העקרוניות בהן הוא מתמקד נותרו בעינן אף לאחר התיקונים שבוצעו לכאורה בכללים.

אנו קוראים לכם להבטיח כי הרפורמה הצפויה, לא תביא לקביעת מחיר דיפרנציאלי ולא תאפשר פגיעה בשיוויון ובמיוחד כאשר המדובר באספקתה של זכות יסוד לשימוש במים.

בכבוד רב,
מיכל פינצ'וק, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות למים,הזכות לשוויון,הפרטה,זכויות חברתיות,עוד

סגור לתגובות.