ירושלים המזרחית – תכנון ובנייה

זה עשרות בשנים כמעט ואין בנמצא אפשרות חוקית להנפיק היתרי בנייה למבנים חדשים בירושלים המזרחית. הגורמים למצב זה הם שילוב מורכב של הפקעת קרקעות (שרובן המכריע שימשו להקמת שכונות יהודיות) ומחסור בהסדרה התכנונית של שאר הקרקעות, שגורם לכך שלא ניתן לקבל היתרי בניה בחלקים נרחבים של העיר המזרחית. במקומות הבודדים שישנן תוכניות מתאר עדכניות, אחוזי הבנייה (האחוז משטח הקרקע שמותר לבניה) עומדים על 75%-25% לעומת 125%-75% בירושלים המערבית. כמו כן, הרשויות מטילות על מי שמבקש לקבל היתר בנייה בעיר המזרחית, שורה ארוכה ומייגעת של הליכים, הכרוכים גם בעלויות גבוהות. חלק מהעלויות הן מנת חלקו של התושב הפלסטיני בלבד; תשלומים אחרים זהים לאלה הנדרשים בעיר המערבית, אך בשל מצבה הכלכלי של האוכלוסייה, הם לרוב מעבר ליכולתם הכלכלית של התושבים.

לעומת זאת, תושבי השכונות היהודיות בירושלים נהנים מבנייה רחבת ממדים ומהשקעות עצומות. ברי כי מדובר באפליה מובהקת, שמטרתה היא הגבלת הבנייה החוקית בקרב האוכלוסייה הפלסטינית וצמצום המרחב האפשרי להתפתחות השכונות הערביות. תכנית המתאר המקומית "ירושלים 2000", שעברה את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשנת 2006 ועתידה להיות מופקדת להתנגדויות בקרוב, מבססת את המדיניות המפלה והמגמתית, באמצעות הקצאה בלתי מספקת של יחידות דיור, של מקורות תעסוקה ושל תשתיות לאוכלוסייה הערבית בירושלים. האפליה התכנונית הביאה לכך שמרבית המבנים בירושלים המזרחית נבנו ונבנים ללא היתרי בנייה, ודייריהם חיים בצפיפות ובחשש מתמיד מפני הריסת קורת הגג שלראשם. נראה כי המספר הגבוה כל כך של בתים שנבנים ללא היתר, יותר משהוא מעיד על אי-ציות לחוק, מוכיח כי מערכת התכנון אינה מתמודדת ואינה רוצה להתמודד עם צרכיהם האמיתיים של התושבים.

למרות אחריותם של העירייה ושל מוסדות התכנון והבנייה למצב, גם מדיניות האכיפה והענישה, הכוללת הריסת בתים והטלת קנסות כספיים, מתבצעת תוך אפליה ברורה. בשנת 2008, למרות ירידה של 70% בהיקף הבניה ללא היתר, חלה עלייה ניכרת בביצוע צווי הריסה, עליה של 32% לעומת שנת 2007. בשנת 2008 הרסה עיריית ירושלים 85 מבנים בירושלים המזרחית לעומת 36 מבנים במערבה. בנוסף, מאז תחילת שנת 2009 הוצאו 1,052 צווי הריסה שיפוטיים ומנהליים לדירות ומבנים בירושלים המזרחית. העירייה אף החלה מדיניות חדשה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, לפיה הוחרמו כלים מכאניים כבדים המעורבים בבנייה ללא היתר.

כל המסמכים בנושא באתר האגודה

 

קישורים:

נתונים על הריסת בתים שנבנו ללא רישיון במזרח ירושלים, אתר בצלם

דף מידע: מדיניות התכנון והבניה בירושלים המזרחית, עו"ד נסראת דקואר, האגודה לזכויות האזרח, יוני 2008

 


זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,תכנון ובניה

סגור לתגובות.