זכויות תושבי ירושלים המזרחית

ביוני 1967 סיפחה מדינת ישראל, בניגוד למשפט הבינלאומי, שטחים בירושלים ובסביבותיה שנכבשו במלחמת ששת הימים, הידועים היום כירושלים המזרחית. כך נוספו לשטח השיפוט העירוני של ירושלים תחת שלטון ישראל (שהיה עד אז כ-38,000 דונם) כ-70,500 דונם. לאחר הסיפוח הוחלו המינהל, המשפט והשיפוט של ישראל על שטחים אלה.

סיפוח ירושלים המזרחית הכניס לתחומי העיר כ-66,000 ערבים פלסטינים אשר התגוררו בשטח שסופח (כ-24% מאוכלוסיית העיר דאז).  מאז גדלה האוכלוסייה הערבית פי 5: בסוף שנת 2011 חיו בירושלים 360,882 פלסטינים, שהיוו 38% מסך האוכלוסיה.

לאחר הסיפוח קיבלו הערבים הפלסטינים המתגוררים בעיר המזרחית מעמד של תושבי קבע. משמעות הדבר היא שכל עוד שולטת ישראל בשטח ירושלים המזרחית ומגדירה את תושביה כתושבי ישראל, היא מחויבת לנהוג כלפיהם באופן שוויוני. גם על-פי החוק הישראלי עצמו, תושבים אלה זכאים לכל השירותים והזכויות שמהם נהנים אזרחי המדינה, למעט הזכות להצביע בבחירות לכנסת. למרות זאת, מאז 1967 לא הקצו הרשויות הישראליות משאבים לתחזוק ירושלים המזרחית ולפיתוחה – משאבים המתחייבים מהצרכים הפיזיים של האזור, מצורכי האוכלוסייה ולנוכח גידולה הטבעי.

אפליה בתחומי התכנון והבנייה, הפקעת קרקעות והשקעה מינימלית בתשתיות פיזיות ובשירותים הממשלתיים והעירוניים – אלה הם הביטויים המעשיים של המדיניות הישראלית, הנמשכת למעלה מארבעה עשורים. מטרתה של מדיניות האפליה וההזנחה היא לשמור על רוב יהודי בעיר ולדחוק את תושביה הפלסטינים של ירושלים אל מחוצה לה. כתוצאה מכך, אוכלוסיית ירושלים המזרחית חיה בתנאי מצוקה קשים, ומצבה הולך ומחמיר. ניתוק העיר מהגדה בעקבות בניית גדר ההפרדה היה המסמר האחרון בארון, והביא לקריסה כלכלית וחברתית של חלק זה של העיר. רובם הגדול של התושבים באזור אינם מקבלים ואינם יכולים לקנות את השירותים הבסיסים ביותר, וזכויותיהם לתנאי קיום נאותים ולכבוד נפגעות באורח אנוש.

האגודה לזכויות האזרח מפעילה את פרויקט "קידום זכויות תושבי ירושלים המזרחית", בשיתוף עם נציגי הקהילה וארגונים מקומיים, במטרה להפסיק את ההזנחה ולשפר את תנאי החיים בירושלים המזרחית. הפרויקט כולל גם עבודה ציבורית אינטנסיבית להעלאת הנושא לסדר היום בתקשורת ובקרב מקבלי ההחלטות.

בקישורים שלהלן אפשר למצוא את הדוחות האחרונים של הפרויקט וסקירה קצרה של פעילות האגודה בירושלים המזרחית.

פרסומים אחרונים:

מחנק והזנחה בירושלים המזרחית: המדיניות שהובילה לעוני והיעדר תעסוקה

ציון נכשל: מערכת החינוך הכושלת בירושלים המזרחית

זכותון בנושא מגע עם המשטרה

זכויות אדם בירושלים המזרחית 2010: עובדות ונתונים

נושאים:

חינוך

אלימות והתנכלויות מצד המשטרה 

מאבטחים פרטיים

חופש התנועה, מחסום וגדר ההפרדה

תושבות 

תכנון ובניה

מים

ביוב

תברואה

שירותי רווחה

שירותי רפואת חירום

דואר

טפסי העיריה בערבית

חופש המחאה

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.