במאמץ להשבת גלעד שליט יש לפעול במסגרת המותר ע"פ החוק וע"פ המוסר


האגודה לראש הממשלה: חשוב וראוי לעשות את כל מה שניתן כדי להשיב את גלעד שליט לביתו. אולם כל ניסיון לשלול מאסירי החמאס את הזכויות הבסיסיות, המגיעות לכל אדם באשר הוא, ואשר נשללו שלא כדין מגלעד שליט, הוא פסול, ויסב נזק עצום לישראל כמדינה דמוקרטית

18 במרץ 2009

לכבוד
מר אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ירושלים

א' נ',

הנדון: הרעת תנאי אסירי החמאס כאמצעי לחץ

גלעד שליט מוחזק על ידי החמאס בתנאים בלתי אנושיים, המהווים הפרה גסה ומובהקת של כללי המשפט הבינלאומי ושל כללי המוסר האנושי. מלבד העובדה, שהוא מוחזק כבן ערובה, בניגוד גמור לאיסור המוחלט במשפט הבינלאומי על לקיחת בני ערובה, ומלבד העובדה שהחזקתו מתבצעת מחוץ לכל מסגרת משפטית מקובלת, אין החמאס מקיים בקשר אליו את החובות הבסיסיים, המוטלות על כל מי שמחזיק בני אדם בתנאי כליאה. העובדה, שמאז חטיפתו אין גלעד זוכה לביקורי הצלב האדום, אין הוא זוכה כלל לביקורי משפחה, ואין לו כל קשר עם העולם החיצון, מהווה כשלעצמה פגיעה אנושה בזכויותיו היסודיות, ובזכויות בני משפחתו. המשך החזקתו בשבי הוא טרגדיה נוראה, ואכן חשוב וראוי לעשות את כל מה שניתן כדי להשיבו לחיק ביתו.

הדילמות, בפניהן מוצבת ממשלה, הפועלת להשגת תכלית חשובה זו, אינן פשוטות כלל וכלל. אולם, גם בהתמודדות עם דילמות קשות אלה, ישנם ערכים, שאסור לוותר עליהם. חוסנה של מדינה דמוקרטית מבוסס בראש ובראשונה על ערכיה, ועל יכולתה לעמוד – גם במקרים הקשים, וגם בשעת משבר – על עקרונות בסיסיים של שלטון חוק. הפרת עקרונות אלה איננה פוגעת רק באנשים, שזכויותיהם היסודיות עלולות להישלל, אלא גם בתשתית הערכית של החברה כולה, ובזהותה כחברה אנושית ושוחרת חופש. כל ניסיון לשלול מאסירי החמאס את הזכויות הבסיסיות, אשר מגיעות לכל אדם באשר הוא, ואשר נשללו שלא כדין מגלעד שליט, הוא פסול, ויסב נזק עצום ליסודותיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

ענישה קולקטיבית היא אסורה בתכלית האיסור, הן על פי עקרונות המשפט החוקתי הישראלי והן על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי. שלילת זכויות מקבוצה של אסירים, כדי להפעיל לחץ על אנשים אחרים – אף כאלה המשתייכים לאותו ארגון – היא פסולה.

אנו פונים אליך לעמוד, גם בשעה קשה זו, על עקרונות בסיסיים אלה ולפעול במסגרת המותר על פי החוק ועל פי המוסר להשבתו המהירה של גלעד שליט הביתה.

בכבוד רב,
לילה מרגלית, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים

סגור לתגובות.