פנייה דחופה לצה"ל בעניין פתיחת רחובות בחברון לתנועת פלסטינים

האגודה מברכת על ההחלטה, כפי שפורסמה בכלי התקשורת, כי בכוונת צה"ל לבטל את האיסור על תנועת פלסטינים ברחוב השוהדא ולשקול בחיוב אפשרות פתיחתן של חנויות בו; אך לנוכח הודעות דומות קודמות, שלא בוצעו, מבקשת לברר את פרטיהן המדויקים של ההוראות החדשות

האגודה לזכויות האזרח מברכת על הדיווחים בדבר הכוונה לבטל את האיסור על תנועת פלסטינים ברחובות מרכזיים במרכז העיר חברון, (שוהדא וציר ציון) ואף לאפשר פתיחה של החנויות ברחוב השוהדא; עם זאת, כמי שנאבקים מזה שנים להסרת מגבלות התנועה הקשות על התושבים הפלסטינים בחברון, מזכירים באגודה כי אין זו הפעם הראשונה בשנים האחרונות שבה מודיע צה"ל על כוונה לאפשר תנועת פלסטינים ברחוב השוהדא. למרבה הצער, עד כה התחייבויות אלו לא מומשו.

לנוכח ניסיון העבר, פנתה הבוקר עו"ד לימור יהודה מהאגודה לזכויות האזרח בדחיפות אל האלוף גדי שמני, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, במטרה לברר את פרטיהן של ההוראות החדשות.

עו"ד לימור יהודה: "האיסור על תנועת פלסטינים במרכז העיר חברון ואיסור פתיחתן של חנויות על ידי פלסטינים גרר פגיעות חמורות ומתמשכות בזכויות האדם של האוכלוסייה הפלסטינית בעיר, ויצר משטר הפרדה והפליה, אשר מטיל חרפה על מדינת ישראל וערכיה".

16 בפברואר, 2009

לכבוד
האלוף גדי שמני
מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

שלום רב,

הנדון: תנועה ברחוב השוהדא בחברון – בירור

1. בדיווחים שהתפרסמו היום בכלי התקשורת נמסר, כי בכוונת צה"ל לבטל את האיסור על תנועת פלסטינים ברחוב השוהדא ולשקול בחיוב אפשרות פתיחתן של חנויות בו. ככל שדיווחים אלה נכונים, הרי שברצוננו לברך על החלטה זו. האיסור על תנועת פלסטינים במרכז העיר חברון ואיסור פתיחתן של חנויות על-ידי פלסטינים בו גרר פגיעות חמורות ומתמשכות בזכויות האדם של האוכלוסייה הפלסטינית בעיר, ויצר גם להלכה וגם למעשה משטר הפרדה והפליה, המטיל חרפה על מדינת ישראל וערכיה.

2. כמי שנאבקים מזה שנים על הסרת הפגיעות בזכויות אדם, הנגרמות בשל ההגבלות הפסולות, המוטלות על תנועתם של פלסטינים במרכז העיר חברון, יודעים אנו, כי אין זו הפעם הראשונה שבה הודיע צה"ל רשמית על כוונתו לפתוח את הרחוב לתנועת פלסטינים. לצערנו, עד היום הודעות קודמות של צה"ל על פתיחת הרחוב לתנועת פלסטינים, לא בוצעו. בכללן התחייבויות שניתנו לבג"צ (בג"צ 11235/04, תשובת המדינה מיום 14.11.2005) והתחייבויות שנמסרו לנו בכתב באשר לפתיחת הרחוב לתנועת הולכי רגל פלסטינים (מכתב לשכת יועמ"ש איו"ש לח"מ מיום 25.12.2006).

3. על רקע נסיבות אלה נבקש לברר, מהן ההוראות החדשות בנוגע לתנועת פלסטינים ברחוב השוהדא (מה יותר, מה ייאסר, והאם יוותרו איסורים על תנועת פלסטינים או כלי רכב פלסטינים ואלו), האם תותר פתיחתן של חנויות ברחוב (כולן או חלקן), והאם הוראות ברורות בנדון כבר ניתנו לכוחות צה"ל, הפרוסים בעיר חברון.

4. נודה לתשובתך המהירה.

בכבוד רב ובברכה,
לימור יהודה, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אפליה והפרדה,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש התנועה

סגור לתגובות.