הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה

איסור אפליה בדיור

by: Emily Schneiderby: Emily Schneider

הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"א-2011

הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה איסור אפליה בהשכרה ובמכירה של דירות מטעמים של: גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מגדר, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, הורות או מוגבלות. הצעה זו נולדה על רקע התגברות הגזענות בישראל והצהרות פומביות של רבים בחברה הישראלית, המודים בריש גלי כי אינם מוכנים להשכיר או למכור את בתיהם למציעים, בשל השתייכותם הלאומית או בשל צבע עורם. ההצעה מבקשת לאסור אפליה בין מציעים בהצעות למכירה או לשכירה של דירות ובתים המשמשים למגורים. כמו כן מוצע לאסור פרסום מודעות המזמינות הצעות לרכישה או לשכירה של בתי מגורים המפלות קבוצות שהצעת החוק מגנה עליהן. הצעת החוק קובעת כי הפרת החוק תהווה עוולה אזרחית וכן עברה פלילית שעונשה קנס.

האגודה לזכויות האזרח תומכת בהצעת החוק ומדגישה כי זכותו של אדם לבחור כרצונו את מקום מגוריו ולא להיחשף לאפליה על רקע השתייכותו הקבוצתית הינה זכות חוקתית. חובת המדינה לא להפלות בצורה ישירה או עקיפה הינה ברורה מאליה, אך על המדינה לוודא כי גם לגורמים פרטיים יהיה אסור לנקוט באפליה. להצעת חוק זו חשיבות רבה דווקא בימים אלו, שבהם אנו עדים למסע של הסתה וגזענות מצד גורמים שונים בחברה, הקוראים לא למכור או להשכיר דירות לאנשים בשל השתייכותם הקבוצתית. תמיכה בהצעת החוק תעביר מסר לכל שדרות החברה, כי הדבר אינו מקובל בחברה דמוקרטית, ובכך תינתן גושפנקה חוקית לאמירות החשובות שנשמעו מפי צמרת המדינה לאחרונה, ולפיהן מסתייגת הממשלה מקריאות גזעניות שכאלו.

סטאטוס:את הצעת החוק יזמו חברי הכנסת ממפלגת מרצ. ההצעה הובאה בפני ועדת השרים לחקיקה ב-15 בינואר 2012, והוחלט לדחות את הדיון בה בחודשיים. ח"כ אילן גילאון בחר להעלות את ההצעה במליאה ביום רביעי 18.1.2012 למרות שלא התקבלה עמדת הממשלה. במליאה, הממשלה הביעה התנגדותה. ההצעה נפלה בהצבעה (22 בעד, 43 נגד). מאז הונחה שוב, אך טרם קודם

 

נוסח הצעת החוק

ל'דברי הכנסת" ולהצבעה שמית על הצעת החוק, 18 ינואר 2012

פניית האגודה לוועדת השרים לחקיקה, ינואר 2012

 קישורים:

הודעה לעיתונות: יש לחוקק חוק שיאסור על אפליה בדיור, ינואר 2012

עו"ד גיל גן-מור, הרוח הגבית של האפליה, 15.1.2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.