להגן על ילדים בעת פינוי או הריסת בתים

by: Mirah Curzerby: Mirah Curzer

מחר (20.12.2011) יתקיים בוועדה לזכויות הילד בכנסת דיון מיוחד בנושא ההתייחסות לילדים בעת ביצוע פינוי מבתים במאחזים. האגודה לזכויות האזרח קוראת לקידומו של נוהל שיטפל בילדים ויגן על זכויותיהם בעת פינוי או הריסה של בתים על ידי המדינה. האגודה מדגישה: ילדים הם ילדים; אם הם חיים בתוך ישראל או בשטחים, יהודים, בדואים, ערבים או פלסטינים. יש להתקין נוהל אחיד לכל המצבים ולכל קבוצות האוכלוסייה בהם מפונים קטינים מבתיהם.

פינוי בתים או הריסתם על ידי הרשויות מאפיינים קשת נרחבת של מצבים: משפחות החיות בעוני המפונות מבתיהן בשל חובות, משפחות המתגוררות בבתים שנבנו ללא היתר ואשר הוצאו להם צווי הריסה, ומשפחות החיות במאחזים או בכפרים בלתי מוכרים. הטראומות הכרוכות בפינוי והרס בתים והנזקים הנפשיים שעשויים להיגרם לקטינים בעקבות פעילות אכיפה שמבצעת המדינה, אינם מבחינים בין ילדים יהודים וערבים, בדואים ופלסטינים, כאלה החיים בארץ או בשטחים.

האגודה לזכויות האזרח פנתה ליו"ר הועדה, ח"כ זבולון אורלב וביקשה להרחיב את הדיון לכל המצבים בהם מפונים קטינים מבתיהם.

עו"ד טל חסין, מנהלת מחלקת פניות הציבור באגודה לזכויות האזרח: "פינויים מבתים והריסת בתים מלווים בדרך כלל בכוחות שיטור גדולים ולא פעם כרוכים בהתנגשויות עם בני המשפחה. לכל אלה השלכות מרחיקות לכת על בריאותם הנפשית של ילדים – בין אם הם פלסטינים, יהודים, ערבים או בדואים. יש לפעול בהקדם להתוויית עקרונות לטיפול בכל המצבים שבהם מפונים קטינים מבתיהם, כדי למזער את הפגיעה בכל אחד מהם."

בדיון שנערך בוועדה לפני כשנה בנושא, התברר כי אין כל נוהל בינמשרדי שמטרתו לצמצם את הפגיעה שנגרמת לקטינים בעקבות פעילויות אכיפה שמבצעת המדינה. הוחלט שעל המשרדים הרלוונטיים לפעול ליצירת נוהל מוסדר, המתווה דפוסי פעולה בעת פינויים או הריסתם של בתים שמתגוררים בהם קטינים. מטרת הנוהל הוגדרה אף היא – היערכות מוקדמת שתמנע מצבי משבר אצל ילדים, ויצירת תשתית שתרכך את הטראומה ושתביא לכך שילדים יקבלו את הטיפול הנכון בזמן הנכון. למיטב ידיעתנו, מאז לא קודם הנושא.

להלן פניית האגודה ליו"ר הועדה לזכויות הילד.

 

15.12.2011

 

לכבוד
ח"כזבולון אורלב
יו"ר הוועדה לזכויות הילד

 

שלום רב,

 

הנדון: דיון בוועדה לזכויות הילד ביום 19.12 בנושא פינוי ילדים 

 

אנו מברכים את הועדה על קיומו של דיון מיוחד בנושא ההתייחסות לילדים בעת ביצוע פינוי מבתים ו/או הריסתם על ידי המדינה.

כידוע, ילדים מקבוצות אוכלוסיה שונות חשופים לפעילות כזו ועלולים להיפגע ממנה. פינוי בתים או הריסתם על ידי הרשויות מאפיינים קשת נרחבת של מצבים: משפחות החיות בעוני המפונות מבתיהן בשל חובות, משפחות המתגוררות בבתים שנבנו ללא היתר ואשר הוצאו להם צווי הריסה ומשפחות החיות במאחזים או בכפרים בלתי מוכרים. הטראומות הכרוכות בפינוי והרס בתים והנזקים הנפשיים שעשויים להיגרם לקטינים בעקבות פעילות אכיפה שמבצעת המדינה אינם מבחינים בין ילדים יהודים וערבים, בדווים ופלסטינים, כאלה החיים בארץ או בשטחים.

הדיון מחר  אינו הראשון שהוקדש לנזקים שעשויים להיגרם לקטינים בעקבות הרס בתיהם. ב-18 בינואר 2011 נערך דיון בוועדה לזכויות הילד בנושא ההשלכות שיש להריסת בתים על ילדים (פרוטוקול 96 מישיבת הוועדה). במהלך הדיון התחוור, כי אין כל נוהל בינמשרדי שמטרתו היא לצמצם את הפגיעה שנגרמת לקטינים בעקבות פעילויות אכיפה שמבצעת המדינה.

הישיבה האמורה ננעלה בקריאה לכל משרדי הממשלה הרלוונטיים ובהם משרדי החינוך, הרווחה, הפנים ובטחון פנים לפעול ליצירת נוהל מוסדר המתווה דפוסי פעולה בעת פינויים או הריסתם של בתים  שמתגוררים בהם קטינים. מטרת הנוהל הוגדרה אף היא – היערכות מוקדמת שתמנע מצבי משבר אצל ילדים, ויצירת תשתית שתרכך את הטראומה ושתביא לכך שילדים יקבלו את הטיפול הנכון בזמן הנכון. עוד נקבע באותה ישיבה כי הוועדה תקיים דיון מעקב לאחר חודשיים, שבמהלכם יפעלו המשרדים ליצירתו  של נוהל כאמור. למיטב ידיעתנו דיון המעקב לא התקיים, ואנו מקווים כי בישיבת הוועדה מחר יותוו עקרונות לטיפול בכל המצבים שבהם מפונים קטינים מבתיהם.

בשל חשיבותו הגדולה של הנושא וההשלכות העזות שיש לפינויים טראומתיים, המלווים בדרך כלל בכוחות שיטור גדולים ולא פעם כרוכים בהתנגשויות עם בני המשפחה, על בריאותם הנפשית של ילדים,  אנו מבקשים אף שתיערך בדיקה האם וכיצד פעלו המשרדים הרלבנטיים לכינונו של נוהל שימזער את הפגיעה בהם, ותקודם כתיבתו.

                                                                                          בכבוד רב ובברכה,

                                                                                                טל חסין, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,זכויות ילדים

סגור לתגובות.