מאכלת מעל המשטר החוקתי

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה: בהצעה כי חוקים לגבי כניסה לישראל, תושבות או התאזרחות יהיו חסינים מביקורת חוקתית, מביא שר המשפטים לשחיטת זכויות האדם

דן יקיר

שר המשפטים פועל ללא לאות כדי לפגוע בזכויות האדם וכדי לצמצם את סמכויות בג"ץ. ואם אפשר להשיג שתי מטרות אלה ביוזמה אחת – הרי זה משובח. היוזמה האחרונה מבית מדרשו היא הצעת חוק לתיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לפיה חוקים לגבי כניסה לישראל, תושבות או התאזרחות של לא ישראלים יהיו חסינים מביקורת חוקתית.

התיקון פסול הן בשל הפגיעה בזכויות האדם, והן בשל הפגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות ובביקורת שיפוטית של חוקים. מטרת התיקון היא לקבוע נושא שלם, שבו הכנסת תוכל לחוקק ככל העולה על רוחה תוך פגיעה בזכויות האדם. וזאת מבלי שבית המשפט יוכל לבחון את חוקתיות החוק ולפסול אותו, אם הוא פוגע בזכויות האדם ללא הצדקה. אם יש תיקון חוקתי שאיננו חוקתי – זו הדוגמה לכך.

דברי ההסבר להצעת החוק לוקים בחוסר יושר אינטלקטואלי. נטען בהם, שההצעה באה לתת מעמד על לחוק השבות ולחוק הכניסה לישראל ולשריין אותם מפני ביקורת שיפוטית. אלא שחוקים אלה נחקקו 40 שנים לפני חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכמו כל חקיקה שקדמה לחוק היסוד, הם חסינים מביטולם על ידי בית המשפט. זהו נימוק סרק המכסה על הכוונה המרכזית של התיקון לחוק – לשריין את החוק הגזעני, ששולל באופן גורף מבני זוג פלסטינים של ישראלים את האפשרות לקבל מעמד בישראל. כפי שקבע רוב מכריע מבין שופטי בג"ץ, חוק זה פוגע בזכותם החוקתית של אזרחים ישראלים לחיות חיי משפחה בישראל עם בני זוגם, והוא חוק מפלה.

חומרה מיוחדת נודעת להצעה לאור עיתויה. ההצעה באה באותו שבוע שבו התכנס בג"ץ בהרכב מורחב לדון בארבע עתירות נגד הארכת חוק האזרחות, והוציא צו על תנאי המחייב את הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל החוק. החוק "הזמני" משנת 2003 הוארך שוב ושוב, מאז שבג"ץ דחה עתירות קודמות נגדו לפני שנתיים. שישה מ-11 שופטי ההרכב קבעו אז, שהחוק אינו חוקתי, בהיותו פוגע בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון. רק מכיוון שאחד משופטים אלה סבר שיש לתת ארכה לכנסת לתקן את החוק, נדחו העתירות. ככל הנראה, גם שר המשפטים מבין כי פסק הדין הקודם של בג"ץ, שהתקבל על חודו של קול, עומד על כרעי תרנגולת. מטרת התיקון המוצע היא להתערב בהליך תלוי ועומד, ולמנוע מבג"ץ להכריע בסוגיה.

אכן, למדינת ישראל, כמו לכל מדינה, סמכות רחבה לקבוע מי ייכנס לתחומה ומי יקבל בה מעמד. אבל גם חוק בנושא זה אסור שיחרוג מערכי היסוד החוקתיים שלנו, ולא ראוי להקנות לו חסינות בפני ביקורת חוקתית. שר המשפטים פועל כבעל בית מטבחיים לשחיטת זכויות האדם. הוא מניף מאכלת מעל המשטר החוקתי ומעל בית המשפט העליון, ובלהיטותו כי רבה הוא אינו חס לא על זכויות האדם ולא על בני האדם.

עו"ד דן יקיר הוא היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, שהגישה עתירה נגד חוק האזרחות

המאמר פורסם בעיתון מעריב ב-14.5.08

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,הזכות לחיי משפחה,זכויות אזרחיות,זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.