האגודה לשר החוץ: התיאור של חוק מיסוי התרומות מטעה

האגודה לזכויות האזרח פנתה לשר החוץ אביגדור ליברמן, בעקבות טענתו החוזרת ונשנית כי הצעת החוק בעניין מיסוי תרומות לארגונים, שסיעתו מנסה לקדם, היא "תרגום מדויק מאנגלית" של חוק אמריקני. בפנייה מפרט חגי אלעד, מנכ"ל האגודה, את ההבדלים בין החוק האמריקני להצעת החוק הנדונה. כך, החוק האמריקני כלל אינו עוסק במיסוי או בהגבלה של קבלת כספים; הוא אינו מוגבל לכספים ממדינות זרות אלא חל על כל המקורות הזרים; הוא שונה לחלוטין בתחולתו; ובעיקר – הוא מחייב רק חובות שקיפות ודיווח, שממילא כבר קיימות בחקיקה בישראל. לפיכך, אופן הצגת הצעת החוק כאילו היא תרגום של החקיקה האמריקאית, אינו אלא הטעייה של הציבור ושל הכנסת.

23 בנובמבר 2011

 

לכבוד
מר אביגדור ליברמן
שר החוץ

 

שלום רב,

 

הנדון: הטעיית הכנסת והציבור בנוגע להצ"ח ח"כ קירשנבאום בעניין מיסוי תרומות לארגונים

 

1. כפי שפורסם בתקשורת בימים האחרונים, בכוונת סיעתך להמשיך ולנסות לקדם בזמן הקרוב את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה), התשע"א–2011, שיזמה ח"כ קירשנבאום (להלן – "הצ"ח קירשנבאום").

 

2. לקראת קידום הצ"ח כאמור, חזרת וטענת בראיונות לתקשורת אתמול (22.11.11), כי הצעת החוק אותה סיעתך מקדמת היא לא יותר מאשר יישום בישראל של חקיקה אמריקאית. כך למשל צוטטת באתר וואלה: "החוק הוא תרגום מדויק מאנגלית של החוק האמריקני – חוק 'הסוכן הזר'… זה חוק שמקובל גם בדמוקרטיה הגדולה בעולם. אין שום סיבה שלא נקדם את החוק". דברים דומים אמרת בראיונות נוספים, בהם למשל בתוכנית הרדיו "הכל דיבורים" ברשת ב': "החוק הזה הוא תרגום מדויק מאנגלית של חוק אמריקאי, נקרא 'סוכן זר'…מעולם לא שמעתי שום ביקורת, לא בארץ, לא באירופה, לא בארצות הברית על אותו חוק 'סוכן זר' בארצות הברית…גם זה חוק שהוא מקובל בדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, אנחנו נחושים לקדם את החוק הזה."

 

3. אלא שטענתך החוזרת ונשנית כי "הצ"ח קירשנבאום" הינה "תרגום מדויק מאנגלית של החוק האמריקני" אינה נכונה, מהותית או מילולית. לפיכך, טענה זו מהווה הטעיה של הציבור ושל עמיתיך בממשלה ובכנסת, בנוגע להצעת החוק אותה סיעתך מבקשת לקדם.

 

4. להלן הסבר מפורט:

א. החוק אליו הנך מתייחס הוא דבר חקיקה אמריקאי משנת 1938,
The Foreign Agents Registration Act (FARA). למידע נוסף: www.fara.gov.

ב. אין בחוק אמריקאי זה כל ניסוח הדומה לניסוח של "הצ"ח קירשנבאום", וגם אין בו הוראות הדומות במהות. לפיכך החוק ודאי אינו "תרגום מדויק" של החוק האמריקאי, ובכל מקרה, הוא גם אינו מבטא את רוחו או תוכנו בשום צורה.

ג. החוק האמריקאי האמור אינו מטיל מגבלות מיסוי כלשהן על הגופים אשר בנוגע להם החוק חל. כאשר, כידוע, כל מהותה של "הצ"ח קירשנבאום" היא הטלת מס בשיעור 45% על גופים מסוימים בישראל.

ד. לא זו אף זו, תחולתו של החוק האמריקאי הנ"ל מצומצמת ביותר, ומוגבלת אך רק לגופים (ואנשים) שמהותם הספציפית היא לייצג אינטרסים זרים בארצות הברית. בהתאם לחוק האמריקאי, עצם הקבלה של מימון זר אינה הופכת את הגוף המקבל לשלוחו של הגוף המעניק.

ה. בנוסף, החוק האמריקאי האמור אינו מגביל קבלת תמיכה או ממסה תמיכה, אלא מחייב אך ורק חובות גילוי ודיווח, כפי שכבר קיים ממילא בחוק הישראלי לגבי כספים ממדינות זרות כמו גם מכל גורם אחר.

ו. זאת ועוד, החוק האמריקאי האמור, במקרים המצומצמים בהם הוא חל, אינו מוגבל למי שנתמכים ע"י מדינות זרות, אלא הוא מתייחס לכל סוגי התמיכות מגורמים זרים. זאת בניגוד מוחלט ל"הצ"ח קירשנבאום" שכל מטרתה לתפוס תרומות מסוימות בלבד שמועברות לארגונים מסוימים בלבד.

 

5. לסיכום, "הצ"ח קירשנבאום" אינה תרגום של החוק האמריקאי האמור וכלל אינה מבטאת את מהותו. החקיקה האמריקאית אליה התייחסת כלל אינה עוסקת במיסוי או בהגבלה של קבלת כספים, היא אינה מוגבלת לכספים ממדינות זרות אלא חלה על כל המקורות הזרים, והיא שונה לחלוטין בתחולתה; ובעיקר – החקיקה האמריקאית האמורה מחייבת רק חובות שקיפות ודיווח (שממילא כבר קיימות בחקיקה בישראל) ותו לא.

 
6. אופן הצגת הצ"ח על ידך כאילו היא תרגום של החקיקה האמריקאית, אינו אלא הטעייה של הציבור ושל הכנסת. לפיכך, אנו פונים אליך כי תחזור בך מהדברים, וכי תחדל מקידומה של הצעת חוק זו, וזאת מכל הסיבות המנויות בנייר העמדה שלנו לעניין זה שנשלח אליך זה מכבר.

 

 בברכה,

 חגי אלעד, מנכ"ל

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להתאגדות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.