לאפשר לעמותה להציב דוכני הסברה בראשון לציון ובפתח תקווה

עת"מ 1317/08 שב"י – שחרור בעלי חיים ישראל נגד עיריית ראשון לציון

עו"ד: דן יקיר
 
האגודה עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב בשם שב"י – שחרור בעלי חיים ישראל, נגד עיריות ראשון לציון ופתח תקווה, שאימצו מדיניות האוסרת על הצבת דוכני הסברה בתחומן. הבקשות של שב"י לחלק חומרי הסברה על זכויות בעלי חיים נדחו גם בשל התכנים שבהם. בעתירה טענה האגודה כי עירייה אינה מוסמכת לאסור באופן מוחלט הצבת דוכני הסברה, ואינה מוסמכת לשקול שיקולים, הנוגעים לתוכן חומרי ההסברה.

ביום 16.3.11 קיבל בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב את העתירה. לגבי עיריית פתח תקווה קבע בית המשפט, כי האיסור הגורף שהטילה העירייה על הצבת דוכנים אינו חוקי. כן נקבע שהעירייה נקטה במדיניות מפלה באופן שבו התירה לגופים שבקונצנזוס, לטעמה, להציב דוכנים באופן ארעי. בית המשפט גם דחה את טענת העירייה, שלפיה אפשר להסתפק בהפצת רעיונות ודעות באמצעות האינטרנט. לפיכך חויבה עיריית פ"ת לגבש כללים להצבת דוכנים בשטחה בתוך 60 ימים ולשלם הוצאות משפט בסך 25,000 ש"ח.

באשר לעיריית ראשון לציון – במהלך ההתדיינות ובעקבות חילופי ראש העירייה חזרה בה העירייה מהתנגדותה הגורפת להצבת דוכנים, והודיעה כי גיבשה הנחיות כלליות המאפשרות הצבת דוכנים ברחבי העיר, ובלבד שלא תהיה בהם פעילות מסחרית. בית המשפט דחה את טענת האגודה, לפיה הרשות כלל איננה מוסמכת לקבוע משטר של רישוי לצורך הצבת דוכנים. באשר לטענות בעניין הגבלות גורפות ועמומות העולות מהנוהל שגיבשה העירייה, קבע בית המשפט כי טענות אלו חורגות ממסגרת העתירה, וכי על העותרות לבחון את הנהלים שגובשו הלכה למעשה.

העתירה

סיכומים מטעם עיריית פ"ת

סיכומי תשובה מטעם שב"י והאגודה לסיכומי עיריית פ"ת

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

לאפשר לעמותה להקים דוכני הסברה בראשון ציון ובפתח תקווה, פברואר 2008

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.