קטינים בבתי משפט צבאיים

בשטחים הכבושים מונהגות שתי מערכות משפט שונות – לישראלים ולפלסטינים. השוני במשטרים המשפטיים ניכר גם ביחס לחשודים קטינים: ככלל, ההליך הפלילי החל על קטינים פלסטיניים המועמדים לדין בבתי משפט צבאיים בשטחים הכבושים אינו מעניק להם זכויות בסיסיות אשר עוגנו בדין הישראלי, ואשר חלות על בני נוער ישראליים החיים בשטחים. הדבר מהווה הפרה בוטה של כללי המשפט הבינלאומי החלים הן במדינת ישראל והן בשטחים הכבושים, ופוגע פגיעה קשה ומרחיקת לכת באותם קטינים.

האגודה לזכויות האזרח פנתה מספר פעמים לפרקליט הצבאי הראשי בדרישה להפסיק את הפגיעה בזכויות הקטינים הפלסטינים בשטחים במסגרת ההליך הפלילי ואת האפליה בינם לבין קטינים ישראלים החיים בשטחים. לדרישות האגודה שותפים הארגונים יש דין ו-DCI (Defence for Children International).

הפנייה הראשונה בנושא הייתה ב-15.6.10. כשנה לאחר מכן, בתאריך 26.6.11,  ובטרם התקבלה תשובה עניינית לפנייה הראשונה, נשלחה תזכורת מהותית, שחזרה על הדרישות המקוריות והוסיפה חדשות.

ב-1.11.11 שלחה האגודה לזכויות האזרח תזכורת רביעית ואחרונה. התזכורת נשלחה לאחר שב-27.9.11 נכנס לתוקף תיקון לצו בדבר הוראות בטחון, ובמסגרתו גיל הקטינות של הפלסטינים הועלה מ-16 ל-18, כלומר, הושווה לגיל הקטינות בחוק הישראלי. מלבד שינוי זה, שאין חולק על חשיבותו ההצהרתית והעקרונית, התיקון לא כלל שום שינוי מהותי של חקיקת הביטחון, כל יתר הפגיעות בזכויותיהם של הקטינים הפלסטינים נותרו על כנן, וכך גם האפליה. האגודה לזכויות האזרח, יש דין ו-DCI מאמינים כי שינוי אמיתי של המצב הקיים יתרחש רק עם קבלת כל דרישותיהם המהותיות. בכוונת הארגונים לעתור לבג"ץ אם לא תתקבל תשובה מספקת מהפרקליטות בהקדם.

דרישות הארגונים שלא נענו הן:

א. קביעה בדין כי אין להטיל עונש מאסר על קטינים מתחת לגיל 14.

ב. קיצור התקופה שאחריה ניתן להעמיד קטין לדין (באישור תצ"ר) מתקופה של שנתיים והעמדתה על שנה אחת בלבד.

ג. עיגון בדין לזכותו של קטין חשוד לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה משטרתית.

ד. עיגון בדין לחובה לתעד חקירות של קטינים חשודים בתיעוד חזותי או קולי.

 

פניות הארגונים:

תזכורת אחרונה, 1.11.11

פניית האגודה, DCI ויש דין, 26.6.11

פניית האגודה ויש דין, 15.6.10

 

הודעות לעיתונות:

גיל הקטינות הועלה, האפליה נותרה על כנה, אוקטובר 2011

זכויות לקטינים – ללא הבדל דת ולאום, יוני 2011

להעניק הגנה ראויה לקטינים פלסטינים העומדים לדין בפני בתי המשפט הצבאיים, יוני 2010

 

קישורים:

Detention Bulletin, Defence for Children International – Palestine Section, September 2011

נעמה באומגרטן-שרון, ילד אסור ילד מותר: הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים שנעצרו בחשד ליידוי אבנים, בצלם, יולי 2011

עו"ד סמדר בן נתן, כולם אשמים – תצפיות בבית המשפט הצבאי לנוער 2010-11, ארגון משפט ללא גבולות, יולי 2011

הצו המורה על שינוי גיל הקטינות

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אפליה והפרדה,זכויות האדם בשטחים הכבושים,זכויות ילדים,מערכת המשפט,קטינים

סגור לתגובות.