גירוש ילדים של מהגרי עבודה ואימהותיהם

עת"מ 29231-08-11 מטייס נגד שר הפנים

עו"ד: עודד פלר

 

ביום ג' 16.8.11, בשעות הערב המאוחרות, הגשנו עתירה בהולה לבית המשפט המחוזי בפתח-תקוה. העתירה הוגשה בשמו של כריסטופר, מהגר עבודה השוהה בישראל ברישיון, אביה של אופק בת הארבע ובן זוגה של אימה, ננסי. אופק וננסי נעצרו באותו בוקר, ומשרד הפנים ניסה לגרשן בהליך בזק. השופט שאול מנהיים נתן צו האוסר על גירוש אופק ואימה והורה לשחרר את אופק לידי אביה. ננסי ואופק הורדו מן המטוס. הילדה נמסרה לאביה, והאם הוחזרה למעצר.

ביום ה' 18.8.11 התקיים דיון בבית המשפט המחוזי. השופט הורה על הגשת עתירה מתוקנת עד ליום א' 21.8.11, שתכלול את ננסי ואת אופק כעותרות. ננסי נותרה במעצר. העתירה הוגשה ועימה בקשה לשחרר את ננסי. היא העוברה לשופט אברהם יעקב, שלא שחרר את ננסי וקבע את הדיון ליום ה' 25.8.11. מיד הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. ביום ג' 23.8.11 דחה השופט אליקים רובינשטיין את הבקשה בקובעו, כי כיוון שהעתירה נקבעה לדיון בהקדם אינו מוצא מקום להתערב.

בעתירה המתוקנת התבקש בית המשפט לבטל את צווי הגירוש והמעצר שניתנו לאופק ולננסי, ולאפשר להן לעזוב את ישראל בכוחות עצמן בתוך חודש ימים.

בעתירה פורטו הליקויים הרבים שנפלו בהליך מעצרן של אופק ושל ננסי ובניסיון לגרשן, ובהם: משרד הפנים עצר את אופק, ילדה בת ארבע, בהליך מאיים וטראומתי (לרבות בדרך של ליוויה על ידי שוטרים חמושים ברובי סער); חרף התוצאה הקיצונית של הפרדת בת קטינה מעל אביה, משרד הפנים לא טרח ליידע את כריסטופר, אביה של אופק, בדבר המעצר, ובדבר כוונתו לגרשה לאלתר עוד באותו היום. האב גילה זאת בעצמו. ממילא לא התבקשה הסכמתו לכך שבתו תגורש עוד באותו היום, כמתחייב מן החוק; לננסי לא התאפשר לפנות לעורך דין, אף שביקשה זאת במפורש. משרד הפנים אף לא טרח להעמיד לאופק הקטינה, אותה עצר, סיוע משפטי, כמתחייב במקרים של מעצר קטינים; משרד הפנים החזיק את ננסי ואת אופק במתקן בו התנאים אינם הולמים; משרד הפנים גרם לננסי לחתום על "הסכמה" לעזוב את ישראל בהקדם האפשרי, תוך שהיא נתונה בלחץ והוא מוליך אותו בכחש וגורם לה להאמין, שאם תחתום, יתאפשר לה לעזוב את ישראל בכוחות עצמה; משך שעה ארוכה ביזה משרד הפנים את החלטת בית המשפט המחוזי, האוסרת על גירושן של ננסי ושל אופק, וניסה להביא לסיכולה על ידי סירובו להורידן מן המטוס; ננסי הובאה ב"מתקן המסורבים" בפני בית הדין לביקורת משמורת, לצורך בחינת שחרורה בערובה. אף שננסי הבהירה לדיינת שהיא מיוצגת, ומסרה את שמו של בא כוחה, התקיים הדיון בעניינה של ננסי בפני בית הדין ללא עורך דינה, וניתנה החלטה ללא שבא כוחה זומן לדיון.

בפני בית המשפט הובאו דוגמאות למקרים נוספים בהם בוצעו מעצרים של אימהות עם ילדיהן, אשר מלמדים, כי פעילות משרד הפנים מאופיינת בדפוס חוזר ודורסני: הילדים ואימהותיהם נעצרים בחופזה ובבהלה; אבותיהם של הילדים אינם מיודעים בפרטי הליך המעצר ומועד הגירוש; אנשי משרד הפנים מפעילים לחץ רב על האימהות העצורות, ובדרכים בלתי הגונות מאלצים אותן לחתום על הסכמתן לעזוב את ישראל מיד; ו"מתקן המסורבים" בנתב"ג, אשר מיועד להחזקה קצרה של מי שכניסתם לישראל סורבה עד לגירושם ממנה, אינו ערוך להחזיק ילדים ואימהות. כך בכלל, וכך גם בעניינן של ננסי ושל אופק.

בעתירה נטען, כי על פי הדין הישראלי והבין-לאומי שעה שעניינם של קטינים עומד על הפרק, טובתם היא השיקול הראשון במעלה שצריך להנחות את משרד הפנים. בין יתר הזכויות הנתונות לכל ילד היא החובה להימנע ממעצרו אלא אך כאמצעי אחרון. נטען, כי ככל שמשרד הפנים מבקש להרחיק מישראל ילדים עם הוריהם עליו לאמץ הסדר, שבו מעצר לא יהווה ברירת המחדל, אלא אך האמצעי האחרון. בעתירה הוצגו אלטרנטיבות, שאומצו על ידי מדינות רבות ושונות כדי להימנע ממעצר ילדים עם הוריהם.

מן הטעמים האלה התבקש בית המשפט לבטל את צווי הגירוש והמעצר, ולתת לננסי ולאופק פרק זמן של חודש ימים להתארגן בכוחות עצמן לצורך יציאתן את ישראל – להיפרד כהלכה מכריסטופר; להכין את אופק לעזיבתה את הארץ ולפרידתה מעל אביה, מעל חבריה ומעל מכריה; ולארגן את כל העניינים הכרוכים בהגירתה של ננסי חזרה למולדתה.

ביום ה' 25.8.2011 התקיים הדיון בעתירה. השופט יעקב דחה את העתירה בקובעו כי אין עילה לעכב את הגירוש, והוסיף מילים חריפות על התנהלות משרד הפנים: "ככלל אני סבור, כמו ב"כ העותרים, כי הליך מזורז אשר כזה אינו יאה ולא צריך להתקיים במדינה מתוקנת. בני אדם אינם צאן ויש לאפשר להם לעכל את עובדת הרחקתם מן הארץ ולהתארגן בצורה סבירה. […] בהחלט ניתן לחשוב כי הפרוצדורה המלווה את הרחקתן מן הארץ תעשה בדרך מעודנת יותר ותתפרש על זמן ארוך יותר […]".

 

עתירה מתוקנת, 21.8.11

החלטת בית המשפט העליון בבקשה לרשות ערעור, 23.8.11

פרוטוקול הדיון ופסק הדין, 25.8.11

 

קישורים:

סוף הסיפור: ילדת העובדים הזרים אופק ואימה גורשו מהארץ, נענע10, 26.8.11

לראשונה, גורשה ילדה שנולדה ולמדה בישראל, הארץ, 25.8.11

נפרדים מאופק בת ה-4: "מגורשת כמו עבריינית", ynet, 25.8.11

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,ילדים ישראלים,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.