רישום לגנים ולבתי הספר והעברה בין בתי ספר – מדריך להורים

מידע בנושא רישום לגנים ולבתי הספר והעברה בין בתי ספר -מדריך להורים. האגודה לזכויות האזרח ואיחוד ועדי ההורים של ירושלים המזרחית, במסגרת הקואליציה לקידום החינוך הערבי-פלסטיני במזרח ירושלים. ינואר 2007


הקדמה וברכה

הורים יקרים, מזל טוב – ילדכם סוף סוף הגיע לגיל חינוך חובה.
לפניכם מדריך שאנו מקווים שיעזור לכם בפעולת הרישום והעברה של ילדיכם לגן חובה ולבתי הספר.

אנחנו מאחלים לכם ולילדכם הצלחה וברכה.


זכויות וחובות ההורים


זכרו! לכל ילד במזרח ירושלים זכות מלאה לחינוך חינם מגיל 5 עד 18 ועל כל הורה חלה החובה לוודא שילדיו יירשמו כנדרש.


מערכת החינוך במזרח ירושלים – כללי

במזרח ירושלים פועלות מספר מערכות חינוכיות. מערכת החינוך העירונית, מערכת החינוך של הוואקף, בתי ספר של הרשות הפלסטינית, בתי ספר של UNRWA ובתי ספר פרטיים אחרים. חוברת זו תדון בהליך הרישום לבתי הספר העירוניים בלבד במזרח ירושלים.

הורים יקרים – אתם כמובן רשאים לבחור לאיזו מערכת חינוך לרשום או להעביר את ילדכם. עם זאת, חוברת זו מתייחסת אך ורק לזכויותיכם על פי חוק במערכת הציבורית. בכל מקרה אין לראות בחוברת זו המלצה לרשום את הילדים שלכם בבית ספר עירוני.


רישום:

רישום הוא פעולה של רישום הילד לגן חובה או לכיתה א`.


העברה:

פעולה של רישום הילד לכל כיתה מכיתה ב` ומעלה. מתייחס להעברה בין בתי ספר בירושלים.


חלק א` – רישום


לתשומת ליבכם, פרק זה מתייחס אך ורק לילדים אשר עולים לגן חובה ולכיתה א`. לגבי ילדים בוגרים יותר אנא עברו לחלק ב` בחוברת זו.


המלצה להקדים להירשם

זכרו כי נכון להיום מספר המקומות בבתי הספר העירונים בירושלים המזרחית קטן ממספר התלמידים. איחוד וועדי ההורים של מזרח ירושלים פועל נמרצות על מנת לתקן מצב זה ולהביא לכך שיהיו מספיק כיתות ובתי ספר. יחד עם זאת, עד שהמצב ישתפר, אנו ממליצים לכם להזדרז ולרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א` כמה שיותר מוקדם כדי לשפר את הסיכוי שייקלטו.

אנו קוראים לכם לסייע לנו לתקן את מצב מערכת החינוך בירושלים המזרחית באמצעות דיווח על בעיות בהן תתקלו במהלך הרישום. חשוב לנו לתעד את המקרה שלכם וחשוב לנו לנסות לעזור לכם בכל בעיה. לגבי חלק מהמקרים שיגיעו אלינו נוכל לספק שירותים משפטיים ואחרים בחינם. אנא פנו אלינו בכל בעיה בטלפון: 02-5834912.


הליך ההרשמה – כללי


מאיזה גיל יש להירשם לגן חובה ולכיתה א`?

 • כל הילדים שנולדו בין 16/12/2001 – 5/12/2002 צריכים להירשם ללימודי גן חובה.
 • כל הילדים שנולדו בין 27/12/2000 – 15/12/2001 צריכים להירשם ללימודי כיתה א`.


מהם תאריכי הרישום לשנת הלימודים הבאה?

תאריכי הרישום, שנקבעים על ידי משרד החינוך הישראלי, יהיו השנה בין 22 בינואר 2007 – 28 בפברואר 2007. אנא הקפידו לרשום את ילדיכם בין התאריכים הללו כדי להבטיח את מקומם.


מה קורה אם איחרתם את מועד הרישום?

הורים שלא רשמו את ילדם במועד הרישום יכולים להירשם במהלך השנה כולה, ויש קבלת קהל כל השנה. עם זאת, שימו לב שאם אחרתם את מועד הרישום, הסיכוי לרשום את ילדכם לבית ספר המועדף עליכם הוא נמוך יותר.


מי יכול לרשום את ילדך לבית הספר/גן?

הורה, אפוטרופוס חוקי או מיופה כוח מטעמם יכולים לרשום את הילד לגן או לכיתה א`.


מה צריך להביא לתהליך הרישום?

 • תעודת זהות ישראלית (כחולה) של אחד ההורים.
 • תעודת הלידה של הילד.
 • אישור מעיריית ירושלים על תשלום מים וארנונה בכתובת הרלוונטית – במקרה של ספק לגבי מקום המגורים ניתן יהיה לדרוש מכם אישורים אלה.
 • חוזה השכירות, אם אתם מתגוררים בשכירות.

אם אתם שולחים נציג מטעמכם, אז יש להוסיף:

 • תעודת זהות של הנציג.
 • מכתב חתום על ידיכם שמייפה את כוחו לרשום את הילד בשמכם.


לידיעתכם – אין דמי רישום, והפעולה ניתנת בחינם.

עם זאת, לעיתים, במעמד הרישום, יבקשו מנהלי בתי הספר לגבות תשלום עבור פעילויות בית ספריות. תשלום זה איננו דמי רישום!


רישום לגני חובה

לידיעתכם, פועלים בירושלים שני סוגים של גני ילדים עירוניים:
1) גני ילדים משולבים בתוך בתי ספר
2) גני ילדים נפרדים/עצמאיים

אין הבדל מהותי או איכותי בין שני סוגי הגנים, רק הבדל פרוצדוראלי בתהליך הרישום.

דעו כי יש לכם הזכות המלאה לבחור בגן ילדים לילדיכם ובפרט כשהגן נמצא בשכונת מגוריכם.


1) רישום לגני ילדים עצמאיים: גני ילדים שאינם קשורים לבתי ספר

1) במזרח ירושלים פועלים 40 גנים עצמאיים. הרישום לגנים אלה נעשה בחמש תחנות הרישום של מנהלת החינוך של עיריית ירושלים:
1. התחנה בבי"ס היסודי לבנות בשועפט.
2. התחנה בספרייה העירונית במרכז העיר (מול בית ספר מעמוניה).
3. התחנה בבי"ס היסודי לבנים סוואחרה בג`בל מוכבר.
4. התחנה בבי"ס היסודי בבית צפפא.
5. מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים, כיכר ספרא בנין 3, קומה ג`.

2) הרישום בתחנות הרישום נערך במשך מועד הרישום בכל ימות השבוע, מלבד ימי שישי וראשון, בין השעות 00:14-00:17.

3) זכרו! עליכם להביא איתכם את המסמכים המפורטים למעלה בפרק "הליך ההרשמה – כללי".

4) הליך הרישום לגן בתחנה: המזכירה בכל תחנת רישום ממלאת את פרטי הילד וההורים, ומודיעה אם יש מקום לילדכם בגן המבוקש. אם יש מקום, המזכירה תמסור לכם טופס המאשר כי הילד רשום לגן. אנא דרשו לקבל לידכם טופס זה. אם תתקלו בסירוב, אנא הודיעו על כך לאיחוד וועדי ההורים בטלפון: 02-5834912.

5) אם לא ימצא מקום לילדכם בגן עצמאי, עומדות בפניכם שתי אפשרויות:
א. לפנות לגן משולב בבית ספר הסמוך למקום מגוריכם.
ב. לפנות למחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים (ראה להלן).

6) אם לא ימצא מקום לילדכם באף אחד מהגנים אליהם פניתם, עליכם לפנות למנהלת החינוך של עיריית ירושלים. שימו לב, בחלק מהגנים נוהגים לרשום את הילדים ברשימות המתנה. נוהל זה אינו מבטיח את מקומו של הילד במערכת החינוך ועל כן אין להסתמך על רישום זה ויש להמשיך את הליך הרישום במשרדי מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים (כמפורט להלן).


2) רישום לגני ילדים משולבים: גני ילדים המצויים בתוך בתי ספר

1) הרישום לגנים המשולבים בבתי הספר, נעשה בבתי הספר עצמם. עליכם להגיע לבית ספר הסמוך למקום מגוריכם ולרשום את הילד אצל מזכירת בית הספר אשר אחראית על הרישום.

2) הרישום נערך בשעות הפעילות של בית הספר, בדרך כלל עד השעה 30:14 בצהריים.

3) זכרו! עליכם להביא איתכם את המסמכים המפורטים למעלה בפרק "הליך ההרשמה – כללי".

4) הליך הרישום לגן בבית הספר: מזכירת בית הספר ממלאת את פרטי הילד וההורים, ומודיעה אם יש מקום לילדכם בגן המבוקש. אם יש מקום, המזכירה תמסור לכם טופס המאשר כי הילד רשום לגן. אנא דרשו לקבל לידכם טופס זה. אם תתקלו בסירוב, אנא הודיעו על כך לאיחוד וועדי ההורים בטלפון: 02-5834912.

5) אם לא ימצא מקום לילדכם בגן המשולב, עומדות בפניכם שלוש אפשרויות:
א) לפנות לגן משולב אחר הסמוך למקום מגוריכם.
ב) לנסות להירשם לגן עצמאי באחת מתחנות הרישום של הגנים העצמאיים.
ג) לפנות למחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים (ראה להלן).

6) אם לא ימצא מקום לילדכם באף אחד מהגנים אליהם פניתם, עליכם לפנות למנהלת החינוך של עיריית ירושלים. שימו לב, בחלק מהגנים המשולבים נוהגים לרשום את הילדים ברשימות המתנה. נוהל זה אינו מבטיח את מקומו של הילד במערכת החינוך ועל כן אין להסתמך על רישום זה ויש להמשיך את הליך הרישום במשרדי מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים (כמפורט להלן).


בכל מקרה בו אתם לא מקבלים אישור בכתב על רישום ילדכם לגן ילדים, עליכם כהורים לגשת באופן אישי למשרדי העירייה על מנת להתחיל תהליך רישום במנהלת החינוך של עיריית ירושלים (מנח"י). רק באופן זה תוכלו לוודא כי מנהלת החינוך של עיריית ירושלים מטפלת במציאת מקום לימוד לילדכם.

במקביל לפנייתכם לעירייה אנא הודיעו לאיחוד וועדי ההורים על מצבכם בטלפון 02-5834912 על מנת שנוכל לתעד את המקרה שלכם.


רישום לכיתה א`

1) הרישום לכיתות א`, נעשה בבתי הספר עצמם. עליכם להגיע לבית ספר הסמוך למקום מגוריכם ולרשום את הילד אצל מזכירת בית הספר אשר אחראית על הרישום.

2) הרישום נערך בשעות הפעילות של בית הספר, בדרך כלל עד השעה 30:14 בצהריים.

3) זכרו! עליכם להביא איתכם את המסמכים המפורטים למעלה בפרק "הליך ההרשמה – כללי".

4) הליך הרישום בבית הספר: מזכירת בית הספר ממלאת את פרטי הילד וההורים, ומודיעה אם יש מקום לילדכם בבית הספר. אם יש מקום, המזכירה תמסור לכם טופס המאשר כי הילד רשום לגן. אנא דרשו לקבל לידיכם טופס זה. אם תתקלו בסירוב, אנא הודיעו על כך לאיחוד וועדי ההורים בטלפון: 02-5834912.

5) אם אין מקום בבית הספר עומדות בפניכם שתי אפשרויות:
א) לפנות לבית ספר אחר הסמוך למקום מגוריכם
ב) לפנות למחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים (ראו להלן).

6) אם לא ימצא מקום לילדכם באף אחד מבתי הספר אליהם פניתם, עליכם לפנות למנהלת החינוך של עיריית ירושלים. שימו לב, בחלק מבתי הספר נוהגים לרשום את הילדים ברשימות המתנה. נוהל זה אינו מבטיח את מקומו של הילד במערכת החינוך ועל כן אין להסתמך על רישום זה ויש להמשיך את הליך הרישום במשרדי מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים (כמפורט להלן).


בכל מקרה בו אתם לא מקבלים אישור בכתב על רישום ילדכם לכיתה א`, עליכם כהורים לגשת באופן אישי למשרדי העירייה על מנת להתחיל תהליך רישום במנהלת החינוך של עיריית ירושלים (מנח"י). רק באופן זה תוכלו לוודא כי מנהלת החינוך של עיריית ירושלים מטפלת במציאת מקום לימוד לילדכם.

במקביל לפנייתכם לעירייה אנא הודיעו לאיחוד וועדי ההורים על מצבכם בטלפון 02-5834912 על מנת שנוכל לתעד את המקרה שלכם.


רישום בעיריית ירושלים

1) הפנייה למחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים תעשה באחד מהמקרים הבאים:

 • כאשר לא נמצא מקום עבור ילדכם באחד מהגנים העצמאיים
 • כאשר לא נמצא מקום עבור ילדכם בגן המשולב הקרוב לביתכם
 • כאשר לא נמצא מקום עבור ילדכם בכיתה א` בבית הספר הקרוב לביתכם
 • כאשר נרשמים באיחור לגן חובה או לכיתה א`

בכל המקרים האלה, עיריית ירושלים מחויבת על פי חוק למצוא מקום עבור ילדך במערכת החינוך העירונית.

2) כתובת מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים: כיכר ספרא בניין 3, קומה ג`.
שעות קבלת קהל: בימים א` – ה` מ-30:8 עד 00:16, וכן ניתן לתאם פגישות טלפונית מראש.
מענה טלפוני: ניתן להתקשר לאחראי/ת על הרישום במחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים בנושאי רישום בטלפון שמספרו: 02-6296619.

3) זכרו! עליכם להביא איתכם את המסמכים המפורטים למעלה בפרק "פרטי הרשמה – כללי".

4) הליך הפניה במחלקת החינוך הערבי: עליכם להגיע למשרדי מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים ולאתר את האחראי/ת על הרישום. לאחר מסירת הפרטים האישים ופרטי ניסיונות ההרשמה שעברתם, מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים תחפש מקום עבור ילדכם בגן או בבית ספר בשכונה בה אתם מתגוררים. במידה ויימצא מקום כזה יודיעוכם היכן נמצא מקום עבור ילדכם.

5) היה ויימצא מקום לילדכם מחוץ לשכונה, על מנהלת החינוך של העירייה לספק הסעה חינם לילדיך – ראו להלן את נושא ההסעות.

6) לתשומת ליבכם, על פי החוק מנהלת החינוך של עיריית ירושלים מחויבת לתת לכם טופס המאשר כי ביצעתם את הרישום במשרדיה. לעתים, טופס כזה לא ניתן בפועל. אנא דרשו טופס זה כדי שתהיה לכם הוכחה כי רשמתם את הילד. באם תתקלו בסירוב אנא פנו לאיחוד וועדי ההורים והודיעו לנו כי נתקלתם בבעיה. אנו נתעד את פנייתכם.

7) אנו ממליצים שבמקביל לפנייתכם לעירייה, תודיעו לאיחוד ועדי ההורים על מצבכם בטלפון 02-5834912 על מנת שנוכל לתעד את המקרה שלכם.


בעיות אפשריות בתהליך הרישום


מה קורה כשרק לאחד ההורים יש תעודת זהות ישראלית?

לידיעתכם, גם אם רק לאחד מההורים יש תעודת זהות ישראלית (כחולה) מנהלת החינוך של עיריית ירושלים מחויבת לרשום את ילדכם לגן חובה או לכיתה א`.

הדבר בתוקף בין אם לילדכם יש תעודת זהות ישראלית או פלסטינית ובלבד שלאחד ההורים תהיה תעודת זהות כחולה.


רישום לאחר תקופת הרישום

הורים שלא רשמו את ילדם במועדי ההרשמה לגני הילדים ולבתי הספר יכולים לפנות לאחראית על הרישום במחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים במשך כל השנה.


הסעות

 • היה ויימצא מקום לילדכם בגן או בית ספר מחוץ לשכונה ואין תחבורה ציבורית נאותה משכונתכם לבית הספר, על מנהלת החינוך של עיריית ירושלים לספק הסעה חינם לילדכם.
 • לידיעתכם, על פי החוק, על העירייה לספק הסעות אם המרחק בין בית הספר ובין מקום מגוריכם עולה על שני קילומטרים. אם ילדכם בכיתה ה` ומעלה, אז מחויבת העירייה לספק הסעות אם המרחק מביתכם לבית הספר עולה על שלושה קילומטרים.
 • הסיכויים לרשום את ילדכם לבית ספר הסמוך למקום מגוריכם גדלים באם תקפידו להרשם בתקופת הרישום שקבע משרד החינוך וככל שתרשמו מוקדם יותר.
 • לתשומת ליבכם, מכוח החוק מחויבת העירייה לספק הסעות חינם לילדכם. במקרה והתבקשתם לשלם עבור ההסעות של ילדיכם אנא דווחו לנו על כך בטלפון: 02-5834912.


ערר

 • אם אינכם מרוצים מהשיבוץ של ילדכם במערכת החינוך, מכל סיבה שהיא, אתם יכולים להגיש ערר על ההחלטה לממונה על מחוז ירושלים במשרד החינוך.
 • שימו לב, על פי החוק עליכם להגיש ערר בכתב בתוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה על החלטת העירייה.
 • דרכי התקשרות להגשת הערר: יש לפנות בכתב לד"ר איציק תומר, סמנכ"ל וממונה על מנהלת החינוך של עיריית ירושלים, בכתובת: משרד החינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911; או באמצעות פקס: 02-5602203. יש לוודא כי הפקס הגיע בטלפון: 02-5602858.
 • לסיוע בנושא הגשת הערר אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 02-5834912.


חלק ב` – העברה


פרק זה מתייחס לרישום תלמידים ללימודים מכיתה ב` ואילך.

אם ילדכם למד עד עתה בבית ספר פרטי בירושלים או בגדה, וברצונכם להעביר את ילדכם ללימודים בבית ספר עירוני בירושלים המזרחית בשנת הלימודים הבאה, עליכם לפנות למנהלת החינוך של עיריית ירושלים בהקדם האפשרי ולהגיש בקשת העברה, כפי שיוסבר להלן.


המלצה להקדים ולבקש העברה

זכרו כי נכון להיום מספר המקומות בבתי הספר העירונים בירושלים המזרחית קטן ממספר התלמידים. איחוד וועדי ההורים של מזרח ירושלים פועל נמרצות על מנת לתקן מצב זה ולהביא לכך שיהיו מספיק כיתות ובתי ספר. יחד עם זאת, עד שהמצב ישתפר, אם החלטתם שאתם רוצים שילדכם ילמד במערכת החינוך הציבורית, אנו ממליצים לכם להזדרז ולבקש מיד העברה עבור ילדכם אל אחד מבתי הספר במערכת העירונית של ירושלים.

אנו קוראים לכם לסייע לנו לתקן את מצב מערכת החינוך בירושלים המזרחית באמצעות דיווח על בעיות בהן תתקלו במהלך ההעברה. חשוב לנו לתעד את המקרה שלכם וחשוב לנו לנסות לעזור לכם בכל בעיה. לגבי חלק מהמקרים שיגיעו אלינו נוכל לספק שירותים משפטיים ואחרים בחינם.


הליך ההעברה – כללי


באלו מקרים מותר להורים לבקש העברה?

ניתן להגיש, בכל עת, בקשה להעביר את ילדכם:

 • מבית ספר פרטי של הוואקף, UNWRA או של הרשות (בירושלים או בשטחים), לבית ספר עירוני
 • מבית ספר עירוני אחד למשנהו, מהסיבות הבאות: אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או תלמידים עם מנהל המוסד או מוריו, ובעיות הסתגלות
 • מבית ספר עירוני אחד למשנהו בשל מעבר מגורים בתוך ירושלים
 • ממוסד רשמי אחד למשנהו בשל מחלת התלמיד
 • מבית ספר רגיל לבית ספר של החינוך המיוחד או להפך


מי יכול לבקש העברה בשמו של תלמיד?

רק הורה, אפוטרופוס חוקי או מיופה כוח מטעמם יכול להגיש בקשת העברה בשם תלמיד.


מה צריך להביא לתהליך העברה?

 • תעודת זהות ישראלית (כחולה) של אחד ההורים.
 • תעודת הלידה של הילד.
 • אישור מעיריית ירושלים על תשלום מים וארנונה בכתובת הרלוונטית – במקרה של ספק לגבי מקום המגורים ניתן יהיה לדרוש מכם אישורים אלה.
 • חוזה השכירות, אם אתם מתגוררים בשכירות.

אם אתם שולחים נציג מטעמכם, אז יש להוסיף:

 • תעודת זהות של הנציג.
 • מכתב חתום על ידיכם שמייפה את כוחו לרשום את הילד בשמכם.

לידיעתכם – אין דמי רישום, והפעולה ניתנת בחינם.


בקשת ההעברה בעירייה

1) הבקשה להעברת ילדכם צריכה להיות מוגשת באמצעות "טופס בקשת העברה", אותו יש למלא במחלקת הביקור הסדיר במחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים.

2) כתובת מחלקת החינוך הערבי בעיריית ירושלים: כיכר ספרא בניין 3, קומה ג`.
שעות קבלת קהל: בימים א` – ה` מ-30:8 עד 00:16, וכן ניתן לתאם פגישות טלפונית מראש.
מענה טלפוני: ניתן להתקשר לקציני הביקור הסדיר בעיריית ירושלים בנושא העברת תלמידים בטלפונים שמספרם: 02-6296617, 02-6296737.

3) זכרו! עליכם להביא איתכם את המסמכים המפורטים למעלה הפרק "הליך העברה – כללי".

4) הליך הבקשה להעברה בעירייה: עליכם להגיע למחלקת הביקור הסדיר במחלקת החינוך הערבי בעירייה ולאתר את קצין/נת הביקור הסדיר. אלו יסייעו לכם למלא את טופס בקשת העברה, עליו תתבקשו לחתום. עם סיום מילוי הטופס והחתימה, יימסר לכם עותק מהטופס אותו מילאתם. דרשו לקבל לידיכם טופס זה כדי שיהיה בידכם תיעוד של בקשתכם. אם תתקלו בסירוב, אנא הודיעו על כך לאיחוד וועדי ההורים בטלפון: 02-5834912.

5) אם הבקשה היא להעברה מיידית, מנהלת החינוך של עיריית ירושלים תודיעה להורים על החלטתה תוך ארבעה עשר ימים מיום שהוגשה; אם הבקשה היא לקראת שנת הלימודים הבאה והיא הוגשה עד ה-15 ליולי, העירייה תודיע על החלטתה עד ה-1 באוגוסט.

במקביל לפנייתכם לעירייה אנא הודיעו לאיחוד וועדי ההורים על מצבכם בטלפון 02-5834912 על מנת שנוכל לתעד את המקרה שלכם.


בעיות אפשריות בתהליך ההעברה


מה קורה כשרק לאחד ההורים יש תעודת זהות ישראלית?

לידיעתכם, גם אם רק לאחד מההורים יש תעודת זהות ישראלית (כחולה) מנהלת החינוך של עיריית ירושלים מחויבת לרשום את ילדכם לגן חובה או לכיתה א`.

הדבר בתוקף בין אם לילדכם יש תעודת זהות ישראלית או פלסטינית ובלבד שלאחד ההורים תהיה תעודת זהות כחולה.


הסעות

 • היה ויימצא מקום לילדכם בגן או בית ספר מחוץ לשכונה ואין תחבורה ציבורית נאותה משכונתכם לבית הספר, על מנהלת החינוך של עיריית ירושלים לספק הסעה חינם לילדכם.
 • לידיעתכם, על פי החוק, על העירייה לספק הסעות אם המרחק בין בית הספר ובין מקום מגוריכם עולה על שני קילומטרים. אם ילדכם בכיתה ה` ומעלה, אז מחויבת העירייה לספק הסעות אם המרחק מביתכם לבית הספר עולה על שלושה קילומטרים.
 • הסיכויים לרשום את ילדכם לבית ספר הסמוך למקום מגוריכם גדלים באם תקפידו להרשם בתקופת הרישום שקבע משרד החינוך וככל שתרשמו מוקדם יותר.
 • לתשומת ליבכם, מכוח החוק מחויבת העירייה לספק הסעות חינם לילדכם. במקרה והתבקשתם לשלם עבור ההסעות של ילדיכם אנא דווחו לנו על כך בטלפון 02-5834912.


ערעור

 • אם אינכם מרוצים מהחלטת העירייה, אתם יכולים להגיש ערעור על ההחלטה לממונה על מחוז ירושלים במשרד החינוך. אנא ראו את פרטי ההתקשרות להלן.
 • שימו לב, על פי החוק עליכם להגיש את הערעור בכתב בתוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה על החלטת העירייה.
 • דרכי התקשרות להגשת הערעור: יש לפנות בכתב לד"ר איציק תומר, סמנכ"ל וממונה על מנהלת החינוך של עיריית ירושלים, בכתובת: משרד החינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911; או באמצעות פקס: 02-5602203. יש לוודא כי הפקס הגיע בטלפון: 02-5602858.
 • לסיוע בנושא הגשת הערעור אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 02-5834912.


חלק ג` – חינוך מיוחד

 • אתם רשאים לדרוש ממנהלת החינוך של עיריית ירושלים לערוך בדיקה רפואית או בדיקה אחרת על מנת לקבוע אם לילדכם יש לקות למידה או לקות אחרת.
 • באם התברר כי ילדכם סובל מלקות למידה או אחרת הדורש לימוד בחינוך מיוחד, עיריית ירושלים מחויבת להעניק לילדכם לימודים בחינם בגן ילדים או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • אנו נשמח לסייע לכם בבקשה לבדיקה ובבקשה ללימודים במוסד מיוחד. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 02-5834912.
 • לאינפורמציה וסיוע נוספים בנושא ילדים עם מגבלות, אתם מוזמנים לפנות לעמותות הבאות:- עמותת איאת לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים, רח` אלסל החדש, ת.ד. 22077, שכונת א-טור, ירושלים; טלפון: 02-6275077, פקס: 02-6275335

  – עמותת נגישות, ת.ד. 5171, כפר סבא 44151; טלפון: 057-7239239, פקס: 057-7333377.

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.