"חוק העבדות" / "חוק הכבילה"

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011

החוק מגביל בדרכים שונות את רישיונות העבודה הניתנים למהגרות ולמהגרי עבודה השוהים בישראל. בכך הוא משיב על כנו את הסדר הכבילה של מהגרי העבודה, שנפסל בבג"ץ ואף כונה על ידי השופטים "מעין עבדות בגרסה מודרנית".

החוק שעבר קובע הסדר חמור וקשה עשרות מונים מההסדר שאותו פסל בג"ץ לפני כמה שנים בקובעו שמדובר בעבדות: מהגרות עבודה תיכבלנה כבילה משולשת – לתתי תחומים בענף הסיעוד; למספר מעסיקים מצומצם; ולאיזורים גיאוגרפים. התוצאה היא חוסר יכולת להחליף מעסיקים והמשך עבודה עבור מעסיקים פוגעניים מאונס, שכן התפטרות או פיטורין, כמו גם החלפת מעסיקים או שינוי תת התחום, יגררו סנקציה – מעצר וגירוש.

סטאטוס: ההצעה הוכנסה לתוך חוק ההסדרים, אך הופרדה ממנו לאור חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת. ב-28 במרץ 2011 עבר נוסח בוועדת הפנים לקריאה שנייה ושלישית. ב-16 במאי 2011 התקבל החוק בכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

נוסח החוק

הצבעה על אישור החוק מאתר הכנסת

 

עמדת הארגונים:

הסתייגויות קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח, מרץ 2011

הסתייגויות קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח, אוגוסט 2010

עמדת קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח, ינואר 2010

 

 

הודעות לעיתונות:

אישור התקנות בעניין עובדות הסיעוד משמעו השבת הסדר הכבילה, פברואר 2014

כנסת ישראל הכריעה: עובדות הסיעוד תיכבלנה למעסיקיהן, מאי 2011

הפגנה: אומרים לא לחוק העבדות!, מרץ 2011

ארגוני זכויות אדם: תיקון חוק הכניסה לישראל סולל את הדרך לעבדות מודרנית, מרץ 2011

משפטנים בכירים: כבילת מהגרי עבודה למעסיקיהם – בלתי חוקתית, מרץ 2011

חוק ההסדרים יגרום לעבדות מודרנית, ל"דלת מסתובבת" ולגירוש בני משפחה, אוקטובר 2010

ארגוני זכויות אדם: החלטת הממשלה תעגן בחוק את מדיניות "הדלת המסתובבת", ינואר 2010

 

 

קישורים נוספים:

מכתב משפטנים בכירים נגד הצעת החוק, מרץ 2011

מכתב מרצים במדעי החברה והרוח נגד הצעת החוק, מאי 2011

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: מהגרי עבודה

סגור לתגובות.